PPS
+48 22 100 44 61
kalendarz szkoleń biznesowych
Pułapki w umowach handlowych - praktyczna analiza zagrożeń

Pułapki w umowach handlowych - praktyczna analiza zagrożeń

CENA:
0 zł + 23% VAT
Przy zgłoszeniu przesłanym do 21 lutego 2017
0 zł + 23% VAT
Przy zgłoszeniu przesłanym po 21 lutego 2017

28 .02.2017
I dzień 10:00-16:00
Al. Jerozolimskie 123A
Warszawa
Warsztaty
Galeria wydarzenia
Opis
Do kogo kierujemy nasze szkolenie:

 • Kadry menedżerskiej i handlowców,
 • pracowników działów: sprzedaży i zakupów, eksportu i importu,
 • wszystkich osób odpowiedzialnych za negocjowanie, zawieranie i realizowanie umów


Jak realizujemy program:

Program jest realizowany w formie praktycznych warsztatów. Każdy problem omawiany jest z podaniem uzasadnienia prawnego, obowiązujących zwyczajów, a istotniejsze z nich są analizowane na przykładzie konkretnych umów.


Uczestnicy otrzymują komplet materiałów do wykorzystania w praktyce.
Korzyści
Jakie przykładowe umiejętności szkolenie zapewni uczestnikom:

 • zapoznanie z  zasadami analizy kontraktów i umów pod kątem niebezpiecznych sformułowań dla sprzedającego i kupującego,
 • wykształcenie umiejętności prognozowania konsekwencji określonych sformułowań w umowie krajowej i kontrakcie zagranicznym,
 • uzyskanie praktycznych porad dotyczących pułapek i błędów w umowach.

Program
 • Istota pułapek kontraktowych w umowach krajowych i zagranicznych

 • Ryzyka związane z umową z punktu widzenia sprzedającego i kupującego

 • Najczęściej spotykane pułapki kontraktowe stosowane przez sprzedających

 • Pułapki kontraktowe stosowane przez kupujących

 • Prognozowanie potencjalnych konsekwencji określonych sformułowań

 • Problemy wynikające z nieświadomych błędów

 • Pułapki polegające na zamieszczeniu niekorzystnych sformułowań i na braku koniecznych uregulowań w umowie (przykłady)

 • Manipulacyjne wykorzystywanie dokumentów umowy zawieranej w formie oferty

 • Pułapki związane z ofertą, ofertą zakupu, zamówieniem (akceptacją oferty)

 • Milczenie jako fakt doniosły prawnie i odejście od zasady lustrzanego odbicia przy zamówieniu jako pułapki przy zawieraniu umów w formie oferty

 • List intencyjny i umowa przedwstępna a zobowiązanie do zawarcia umowy przyrzeczonej

 • Niebezpieczeństwa związane z formułowaniem bazy dostawy,  w tym według nowych Incoterms 2010

 • Pułapki wynikające z najważniejszych form rozliczeń i zabezpieczeń finansowych

 • Wyszukiwanie pułapek w kontraktach eksportowych i importowych oraz umowach krajowych (ćwiczenia)

 • Pułapki wynikające z zastosowania Konwencji CISG i nowojorskiej oraz wybranych zwyczajów

 • Zgodność umowy z uwarunkowaniami prawno-zwyczajowymi a postanowienia umowne stron (obrona przed niekorzystnymi postanowieniami w tekście umowy)

 • Nieścisłości pomiędzy częściami zasadniczymi a uzupełniającymi umów

 • Pułapki w załącznikach do umowy

 • Manipulacyjne formułowanie klauzul zasadniczych

 • Niekorzystne sformułowania w Ogólnych Warunkach Sprzedaży/Zakupu

 • Renegocjowanie postanowień umowy i możliwości dochodzenia unieważnienia określonych postanowie

ĆWICZENIA PRAKTYCZNE:
 • ĆWICZENIA - praktyczna analiza umów handlowych i ogólnych warunków umów
 • ĆWICZENIA - analiza bieżących problemów uczestników (na przykładach)


Informacje organizacyjne
W ramach szkolenia zapewniamy uczestnikom: drukowane materiały szkoleniowe, przerwy na kawę wraz z poczęstunkiem oraz lunch. Każdy z uczestników otrzymuje certyfikat udziału w szkoleniu oraz ma możliwość konsultacji z ekspertem.
GODZINY ZAJĘĆ:
MIEJSCE:
KORZYŚCI
28 .02.2017
I dzień 10:00-16:00
Al. Jerozolimskie 123A
Warszawa
Goolden Floor - Millenium Plaza
Goolden Floor - Millenium Plaza
Goolden Floor - Millenium Plaza
Pliki do pobrania
Broszura imprezy

Wzór oświadczenia o zwolnieniu z VAT

Pobierz
Formularz zgłoszeniowy w PDF

Zapoznaj się z regulaminem Polskiej Platformy Szkoleniowej Pobierz regulamin

Pouczenie od odstąpienia od umowy Pobierz dokument

Zapoznaj się z obowiązkiem informacyjnym Pobierz dokument