PPS
+48 22 100 44 61
kalendarz szkoleń biznesowych
Przygotowanie, weryfikacja i ocena efektów kształcenia

Przygotowanie, weryfikacja i ocena efektów kształcenia

CENA:
0 zł + 23% VAT
Przy zgłoszeniu przesłanym do 24 lutego 2017
0 zł + 23% VAT
Przy zgłoszeniu przesłanym po 24 lutego 2017

03 .03.2017
I dzień 10:00-16:10
Al. Jerozolimskie 123A
Warszawa
Warsztaty
Galeria wydarzenia
Opis
Celem szkolenia jest zapoznanie Uczestników z zasadami i nabycie przez nich umiejętności projektowania efektów kształcenia, organizacji ich realizacji, a także weryfikacji i oceny pod kątem jakości, przy uwzględnieniu zmian wprowadzonych nowelizacją ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i powiązanych aktów wykonawczych, w odniesieniu m.in. do problematyki budowy programu kształcenia i minimum kadrowego, a także prowadzenia wewnętrznej ewaluacji kształcenia.

Szkolenie kierowane jest do osób zajmujących się w uczelniach problematyką zapewniania jakości kształcenia, pracowników dziekanatów oraz działów obsługi kształcenia (planowania; organizacji kształcenia) oraz do kierowników podstawowych jednostek organizacyjnych i kadry kierowniczej oraz pracowników administracyjnych zapewniających sprawne wykonywanie zadań przez wymienione osoby, osób odpowiedzialnych za kontakty uczelni z otoczeniem.

Korzyści
 • zdobycie umiejętności projektowania efektów kształcenia, organizacji ich realizacji, a także weryfikacji i oceny pod kątem jakości;
 • zyskanie praktycznej wiedzy w rozwiązaniu problemów związanych z ocena efektów kształcenia;
 • możliwość zadania pytań bezpośrednio ekspertowi – oszczędność czasu na samodzielne poszukiwanie odpowiedzi;
 • uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe oraz certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu.
Program

Przygotowanie efektów kształcenia    

 • KRK i ZSK;
 • uprawnienia do prowadzenia kształcenia;
 • program kształcenia;
 • interesariusze.

Organizacja kształcenia

 • program studiów;
 • metody kształcenia;
 • minimum kadrowe i obsada zajęć dydaktycznych;
 • dokumentacja.

Weryfikacja i ocena efektów kształcenia

 • wewnętrzny system zapewniania jakości kształcenia;
 • metody weryfikacji i oceny;
 • weryfikacja efektów i doskonalenie programu;
 • weryfikacja i ocena efektów osiąganych przez studenta (prace zaliczeniowe i egzaminacyjne, praktyka zawodowa, praca dyplomowa; kształcenie na odległość);
 • dokumentacja.

Informacje organizacyjne
W ramach szkolenia zapewniamy uczestnikom: drukowane materiały szkoleniowe, przerwy na kawę wraz z poczęstunkiem oraz lunch. Każdy z uczestników otrzymuje certyfikat udziału w szkoleniu oraz ma możliwość konsultacji z ekspertem.
GODZINY ZAJĘĆ:
MIEJSCE:
KORZYŚCI
03 .03.2017
I dzień 10:00-16:10
Al. Jerozolimskie 123A
Warszawa
Goolden Floor - Millenium Plaza
Goolden Floor - Millenium Plaza
Goolden Floor - Millenium Plaza
Pliki do pobrania
Broszura imprezy

Wzór oświadczenia o zwolnieniu z VAT

Pobierz
Formularz zgłoszeniowy w PDF

Zapoznaj się z regulaminem Polskiej Platformy Szkoleniowej Pobierz regulamin

Pouczenie od odstąpienia od umowy Pobierz dokument

Zapoznaj się z obowiązkiem informacyjnym Pobierz dokument