PPS
+48 22 100 44 61
kalendarz szkoleń biznesowych
Przestępczość gospodarcza - metody, formy i skutki przestępstw popełnianych na szkodę przedsiębiorcy

Przestępczość gospodarcza - metody, formy i skutki przestępstw popełnianych na szkodę przedsiębiorcy

CENA:
0 zł + 23% VAT
Przy zgłoszeniu przesłanym do 17 marca 2017
0 zł + 23% VAT
Przy zgłoszeniu przesłanym po 17 marca 2017

24 .03.2017
I dzień 09:00-16:30
Al. Jerozolimskie 123A
Warszawa
Warsztaty
Galeria wydarzenia
Opis
Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy niezbędnej do zrozumienia na jakich zasadach funkcjonuje przestępczość gospodarcza, poznanie metod, form i sposobów popełnianych przestępstw gospodarczych i identyfikacja zagrożonych obszarów.
Rozwinięcie wiedzy z zakresu identyfikacji i zapobiegania przestępstwu kierowanemu wobec przedsiębiorstwa oraz analiza skutków  przestępstw popełnianych na szkodę przedsiębiorstwa, w tym sposoby gromadzenia materiału dowodowego.

Do kogo kierowane jest szkolenie:
 • kadra zarządzająca przedsiębiorstwem,
 • dyrektorzy finansowi,
 • oficerowie komórek bezpieczeństwa i audytu,
 • pracownicy działów księgowych, magazynowych.
Korzyści
Uczestnik szkolenia:
 • Pozna sposoby i formy popełniania przestępstw gospodarczych, w tym nowe kierunki działania przestępców.
 • Pozna ogólnodostępne źródła pozyskania informacji o podmiotach i osobach.
 • Rozwinie wiedzę na temat form i metod prowadzenia pracy prawnika i detektywa w obszarze prewencji oraz w chwili zaistnienia przestępstwa oraz będzie potrafił wskazać celowość tych działań oraz korzyści z nich płynące.
 • Pozna podstawowe elementy dostarczające wiedzy o podmiotach i osobach oraz miejsca pozyskiwania informacji gospodarczych.
 • Potrafił będzie zidentyfikować symptomy świadczące o zamiarze lub przygotowaniu do popełnienia przestępstwa na szkodę przedsiębiorstwa oraz w chwili jego zaistnienia pozna metody pozwalające zminimalizować następstwa w postaci utraty majątku, wizerunku, know-how etc.
 • Pozna obszary szczególnie narażone na działanie przestępców.
 • Będzie potrafił prawidłowo zareagować na każdym etapie identyfikacji przestępstwa gospodarczego.
Program

Charakterystyka przestępczości gospodarczej

 • czym jest przestępstwo gospodarcze   
 • statystyki przestępczości gospodarczej

Pojęcia związane z terminem „przestępstw” niezbędne do jego identyfikacji

 • przestępstwo w ujęciu prawa karnego materialnego
 • znamiona przestępstwa
 • formy stadialne i zjawiskowe popełnienia przestępstwa
 • kwalifikacja czynu jako przestępstwo gospodarcze
 •  katalog przestępstw gospodarczych

Obszary przedsiębiorstwa szczególnie narażone na „atak”

 • czynniki wewnętrzne
 • czynniki zewnętrzne
 • anomia pracownicza,
 • przestępczość menadżerska

Dyskusja na temat najczęściej popełnianych przestępstw na szkodę przedsiębiorstwa oraz sposobów zapobieganiu pokrzywdzeniu „firmy”

Metody ochrony przedsiębiorstwa przed przestępczością

 • Detektywistyczny Wywiad Gospodarczy – korzyści oraz zabronione drogi pozyskiwania informacji
 • polityka bezpieczeństwa
 • audyt stanu bezpieczeństwa
 • komórka bezpieczeństwa

Metody i miejsca pozyskiwania informacji pomocnych w ocenie rzetelności kontrahenta

Identyfikacja i reakcja na skutki przestępstwa gospodarczego – rola i możliwości prawnika/ detektywa w obszarze zapobiegania
  
Prawidłowe reakcje na przestępstwo gospodarcze lub usiłowanie jego popełnienia na szkodę przedsiębiorstwa

Utrata majątku, wizerunku, know-how - jak zminimalizować następstwa wynikające z zaistnienia przestępstwa

Case study – przykłady z życia wzięte
Eksperci
Michał Rapacki
Prezes Zarządu m.in. Spółki BSA Śledztwa i Audyty Gospodarcze sp. z o.o. Licencjonowany Detektyw od 2003 roku. Oficer policji w stanie spoczynku. Szkoleniowiec z zakresu bezpieczeństwa biznesu oraz negocjator. Zajmuje się windykacją i problematyką prawno-karną dotyczącą oszustw dokonywanych na szkodę przedsiębiorstw. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie (stopień policyjny - podkomisarz) oraz Mazowieckiej Wyższej Szkoły Humanistyczno-Pedagogicznej (magister), byłym pracownikiem Policji oraz Centralnego Biura Śledczego. Posiada wszechstronne umiejętności zawodowe i kilka wyuczonych zawodów.  Wykładowca na kierunku Strategiczny Wywiad Gospodarczy na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Kierował najbardziej skomplikowanymi śledztwami i sprawami poszukiwawczymi w kraju i zagranicą. Był członkiem kilku najpoważniejszych policyjnych grup dochodzeniowo-śledczych w latach 1997-2000 r. Autor kilkunastu publikacji na temat bezpieczeństwa biznesu oraz prowadzący wiele szkoleń z tego zakresu, a także opiniodawca w sprawach bieżących dotyczących problemów współcześnie działających przedsiębiorstw. Współautor nowego pojęcia funkcjonującego na gruncie detektywistyki ekonomicznej tj. Detektywistyczny Wywiad Gospodarczy. Na rzecz klientów BSA Śledztwa i Audyty Gospodarcze prowadzi śledztwa oraz detektywistyczne wywiady gospodarcze oraz realizuje czynności windykacyjne, a także zajmuje się szkoleniami. Ponadto wraz ze współpracownikami opracowuje dla Klientów swojej firmy polityki bezpieczeństwa i implementuje je w przedsiębiorstwach. Główny pomysłodawca projektu KlinikaReputacji.pl, która zajmuje się walką z hejtem m.in. w
Więcej
Informacje organizacyjne
W ramach szkolenia zapewniamy uczestnikom: drukowane materiały szkoleniowe, przerwy na kawę wraz z poczęstunkiem oraz lunch. Każdy z uczestników otrzymuje certyfikat udziału w szkoleniu oraz ma możliwość konsultacji z ekspertem.
GODZINY ZAJĘĆ:
MIEJSCE:
KORZYŚCI
24 .03.2017
I dzień 09:00-16:30
Al. Jerozolimskie 123A
Warszawa
Goolden Floor - Millenium Plaza
Goolden Floor - Millenium Plaza
Goolden Floor - Millenium Plaza
Pliki do pobrania
Broszura imprezy

Wzór oświadczenia o zwolnieniu z VAT

Pobierz
Formularz zgłoszeniowy w PDF

Zapoznaj się z regulaminem Polskiej Platformy Szkoleniowej Pobierz regulamin

Pouczenie od odstąpienia od umowy Pobierz dokument

Zapoznaj się z obowiązkiem informacyjnym Pobierz dokument