PPS
+48 22 100 44 61
kalendarz szkoleń biznesowych
Projekt digitalizacyjny w praktyce. Wybrane aspekty tworzenia, obróbki i udostępniania obiektów cyfrowych w Internecie.

Projekt digitalizacyjny w praktyce. Wybrane aspekty tworzenia, obróbki i udostępniania obiektów cyfrowych w Internecie.

CENA:
0 zł + 23% VAT
Przy zgłoszeniu przesłanym do 08 listopada 2016
0 zł + 23% VAT
Przy zgłoszeniu przesłanym po 08 listopada 2016

15 .11.2016
I dzień 10:00-16:15
Al. Jerozolimskie 123A
Warszawa
Konferencja
Galeria wydarzenia
Opis
Polskie zasoby cyfrowe widoczne w Internecie to w ogromnej mierze efekt realizacji projektów digitalizacyjnych rodzimych instytucji nauki i kultury. Zgromadzona w ich toku wiedza, umiejętności i kompetencje powinny być upowszechniane i stanowić czynnik determinujący sprawność i efektywność kolejnych cyfrowych przedsięwzięć.

Do udziału w konferencji zapraszamy:

 • pracowników bibliotek, muzeów, archiwów i repozytoriów,
 • przedstawicieli innych instytucji i organizacji, zainteresowanych problematyką praktyki projektów digitalizacyjnych i tworzenia cyfrowych kolekcji.
Korzyści
Celem konferencji pt. Projekt digitalizacyjny w praktyce. Wybrane aspekty tworzenia, obróbki i udostępniania obiektów cyfrowych w Internecie jest dzielenie się doświadczeniami i dobrymi praktykami z zakresu m. in. doboru sprzętu i oprogramowania w procesach digitalizacji, rozpoznawania treści skanowanych obiektów, ich obróbki, nazywania, trwałej identyfikacji oraz umiejętnego prezentowania w Internecie. Szczególnie interesujący wątek programu dotyczy skuteczności aplikowania o fundusze na projekty digitalizacyjne.
Program

10:00-10:45
Projekt digitalizacyjny - praktyka postępowania i technika dla pracowni digitalizacji

 • cechy projektu idealnego,
 • dobór sprzętu do reprodukowania materiałów transparentnych i obiektów płaskich,
 • przebieg tworzenia odwzorowań, momenty krytyczne,
 • ocena jakości i pytania etyczne.
Jacek Świderski, Muzeum Narodowe w Krakowie
 
10:45-11:30
Optymalizacja zbiorów cyfrowych pod kątem wyszukiwalności w Internecie na przykładzie Repozytorium eRIKA
 • przygotowanie zbiorów do udostępnienia w Internecie,
 • optymalizacja i dostępność platformy repozytorium,
 • komplementarność platformy repozytorium z agregatorami m.in. OpenAIRE.
Oliwier Sadlik, Repozytorium Instytucjonalne Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
 
11:30-11:40
pytania do prelegentów
 
11:40-11:55
przerwa na kawę
 
11:55-12:40

Digitalizacja zbiorów - rozpoznanie treści

 • rozpoznanie tekstu - OCR, transkrypcja,
 • rozpoznanie nut,
 • indeksowanie i geolokalizacja dokumentów graficznych (mapy, grafiki, fotografie.
Marcin Szala, Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu
 
12:40-12:50 pytania do prelegentów

12:50-13:20 obiad

13:20-14:10

Jak skutecznie aplikować o środki na projekt digitalizacyjny w programie „Kultura cyfrowa” MKiDN? Studium przypadku.

 • analiza regulaminu programu – cele programu, beneficjenci, partnerzy, koszty kwalifikowane, wkład własny,
 • określenie zasobów i potrzeb projektowych wnioskodawcy,
 • przygotowanie wniosku – syntetyczny opis, charakterystyka, oszacowanie i status prawny zasobu, ścieżka i zadania, harmonogram, kosztorys, wskaźniki, opis doświadczenia wnioskodawcy,
 • pomocne narzędzia – kalkulator wielkość zasobu, monitor postępu prac.
Remigiusz Lis, Biblioteka Śląska/Śląska Biblioteka Cyfrowa
 
14:10-14:20
pytania do prelegentów

14:20-14:30
przerwa na kawę
 
14:30-15:15

Proces digitalizacji dokumentów audiowizualnych

 • standardy i zalecenia w zakresie digitalizacji materiałów audio i wideo,
 • formaty plików archiwalnych i użytkowych,
 • sprzęt i oprogramowanie (edycja dźwięku i obrazu, sprzęt do digitalizacji),
 • udostępnianie dokumentów audiowizualnych.
Leszek Szafrański, Biblioteka Jagiellońska/Jagiellońska Biblioteka Cyfrowa/Repozytorium UJ
 
15:15-16:00

Trwała identyfikacja zasobów cyfrowych – przegląd stosowanych systemów

 • trwała identyfikacja obiektów w kolekcjach cyfrowych – podstawy terminologiczne,
 • identyfikatory trwałe – stosowane i zalecane systemy identyfikacji,
 • kryteria doboru identyfikatorów trwałych.
dr Aneta Januszko-Szakiel, Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytet Jagielloński
 
16:00-16:15 pytania do prelegentów, podsumowanie i zakończenie
Informacje organizacyjne
W ramach szkolenia zapewniamy uczestnikom: drukowane materiały szkoleniowe, przerwy na kawę wraz z poczęstunkiem oraz lunch. Każdy z uczestników otrzymuje certyfikat udziału w szkoleniu oraz ma możliwość konsultacji z ekspertem.
GODZINY ZAJĘĆ:
MIEJSCE:
KORZYŚCI
15 .11.2016
I dzień 10:00-16:15
Al. Jerozolimskie 123A
Warszawa
Goolden Floor - Millenium Plaza
Goolden Floor - Millenium Plaza
Goolden Floor - Millenium Plaza
Pliki do pobrania
Broszura imprezy

Wzór oświadczenia o zwolnieniu z VAT

Pobierz
Formularz zgłoszeniowy w PDF

Zapoznaj się z regulaminem Polskiej Platformy Szkoleniowej Pobierz regulamin

Pouczenie od odstąpienia od umowy Pobierz dokument

Zapoznaj się z obowiązkiem informacyjnym Pobierz dokument