PPS
+48 22 100 44 61
kalendarz szkoleń biznesowych
Problemy i spory pomiędzy inwestorem a generalnym wykonawcą powstające przy realizacji umów o roboty budowlane

Problemy i spory pomiędzy inwestorem a generalnym wykonawcą powstające przy realizacji umów o roboty budowlane

CENA:
0 zł + 23% VAT
Przy zgłoszeniu przesłanym do 10 maja 2017
0 zł + 23% VAT
Przy zgłoszeniu przesłanym po 10 maja 2017

17 .05.2017
I dzień 10:00-15:30
Sala stacja wiedzy ul. Kolejowa 47 lok. U-23 Warszawa
Warsztaty
Galeria wydarzenia
Opis
Korzyści
Program

1.    Przyczyny sporów powstające w trakcie wykonywania umowy


a)    główne zagrożenia związane z umową o roboty budowlane
b)    odpowiedzialność stron umowy
c)    zmiany umowy
d)    cena i sposób jej zapłaty
e)    kary umowne
f)    gwarancja zapłaty
g)    odpowiedzialność solidarna
h)    odbiory
i)    ubezpieczenie

2.    Przyczyny sporów powstające po wykonaniu umowy


a)    rękojmia
b)    uprawnienia reklamującego
c)    wyłączenie uprawnień
d)    wygaśnięcie uprawnień
e)    gwarancja

3.    Rozwiązywanie sporów


a)    mediacje, negocjajce
b)    sądownictwo powszechne
c)    sądownictwo polubowne


Eksperci
Dariusz Okolski
Adwokat i radca prawny, wieloletni współpracownik międzynarodowych kancelarii prawniczych w Polsce oraz za granicą - Altheimer&Gray, Clifford Chance, Haarmann Hemmelrath, dyrektor departamentu prawnego w Skanska Polska Sp. z o.o. oraz w firmie deweloperskiej Blue City Sp. z o.o. Arbiter Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie. Prezes Sądu Arbitrażowego ds. Energetyki przy Izbie Energetyki Przemysłowej i Odbiorców Energii w Warszawie. Specjalista w zakresie prawa zobowiązań, prawa obrotu nieruchomościami, umów o roboty budowlane i umów o wspólnym przedsięwzięciu typu joint venture pomiędzy przedsiębiorstwami polskimi i zagranicznymi. Wykładowca na Politechnice Warszawskiej, Wydział Inżynierii Lądowej, Studia Podyplomowe – Zarządzanie w budownictwie. W ramach swojej praktyki zawodowej, Dariusz Okolski negocjował w imieniu Blue City szereg umów najmu z najemcami centrum handlowego Blue City w Warszawie oraz w imieniu Skanska umowę na wybudowanie największego obiektu budowlanego w Polsce – Złote Tarasy w Warszawie, szereg umów typu joint venture pomiędzy Skanska a Gminą Warszawa Centrum w celu budowy kompleksu budynków biurowych Atrium i hotelu Westin w Warszawie. W 2001 r. brał udział w przejęciu przez Skanska kontroli nad giełdową spółką Exbud S.A i jej spółkami zależnymi oraz ich restrukturyzacji. Ponadto, reprezentował Skanska w przetargu na budowę nowego lotniska w Warszawie oraz w pracach konsorcjum powołanego razem z Bartimpex i izraelską firmą Bafri w celu uczestniczenia w przetargu na budowę autostrady A4. W latach 90-tych na zlecenie inwestorów zagranicznych uczestniczył w dużych projektach
Więcej
Informacje organizacyjne
W ramach szkolenia zapewniamy uczestnikom: drukowane materiały szkoleniowe, przerwy na kawę wraz z poczęstunkiem oraz lunch. Każdy z uczestników otrzymuje certyfikat udziału w szkoleniu oraz ma możliwość konsultacji z ekspertem.
GODZINY ZAJĘĆ:
MIEJSCE:
KORZYŚCI
17 .05.2017
I dzień 10:00-15:30
Sala stacja wiedzy ul. Kolejowa 47 lok. U-23 Warszawa
Nasza sala
Nasza sala
Nasza sala
Pliki do pobrania
Broszura imprezy

Wzór oświadczenia o zwolnieniu z VAT

Pobierz
Formularz zgłoszeniowy w PDF

Zapoznaj się z regulaminem Polskiej Platformy Szkoleniowej Pobierz regulamin

Pouczenie od odstąpienia od umowy Pobierz dokument

Zapoznaj się z obowiązkiem informacyjnym Pobierz dokument