PPS
+48 22 100 44 61
kalendarz szkoleń biznesowych
Prawo autorskie i własność przemysłowa w praktyce – zmiany prawne i nowe orzecznictwo. Przewodnik na 2018 r.

Prawo autorskie i własność przemysłowa w praktyce – zmiany prawne i nowe orzecznictwo. Przewodnik na 2018 r.

CENA:
0 zł + 23% VAT
Przy zgłoszeniu przesłanym do 07 listopada 2017
0 zł + 23% VAT
Przy zgłoszeniu przesłanym po 07 listopada 2017

14 .11.2017
I dzień 10:00-16:00
Kolejowa 47 lok. U-23 Warszawa
Warsztaty
Galeria wydarzenia
Opis
Zapraszamy Państwa do udziału w warsztatach, których program jak co roku
przygotował  mec. dr Marek Bukowski – uznany specjalista i praktyk z zakresu własności intelektualnej, umów i zarządzania własnością intelektualną, współautor komentarza do prawa autorskiego oraz członek Komisji Prawa Autorskiego.

W trakcie obrad ekspert skupi się na ważkich i aktualnych problemach związanych z ochroną własności intelektualnej, m.in. w kontekście utworów, twórczości naukowej, znaków
towarowych i wynalazków oraz umów. W kolejnych blokach tematycznych omówi aspekty prawne
ochrony wizerunku, przedstawi zasady poprawnego konstruowania umów w prawie
autorskim i prawie własności przemysłowej. Istotną kwestią poruszoną w trakcie
warsztatów będzie również  aspekt wyzwań przed jakimi stoją prawa własności
intelektualnej w 2018 r. - zmiany w prawie autorskim, projekt ustawy o zbiorowym
zarządzaniu prawami autorskimi czy też nowa dyrektywa w sprawie praw autorskich
na jednolitym rynku cyfrowym oraz nowe rozporządzenie 2017/1128.

Wierzymy, że zaproponowana formuła zajęć – praktyczny przewodnik po prawie
autorskim i prawie własności przemysłowej
– pozwoli Państwu na usystematyzowanie
wiedzy oraz poznanie kierunków zmian, jakie czekają nas w tym zakresie w 2018 r.

Szkolenie adresujemy do wszystkich osób, dla których znajomość prawa autorskiego
oraz prawa własności intelektualnej jest niezbędna do prawidłowego pełnienia
obowiązków zarówno w sektorze prywatnym jako i publicznym. Warsztaty odbędą się
w Warszawie, w formule spotkania jednodniowego. Zapraszamy.
Korzyści
Program

1. Jak chronić własność intelektualną?

 • a) utwory – graniczne przypadki w orzecznictwie sądowym;
 • b) artystyczne wykonanie oraz fonogram i wideogram – przesłanki ochrony;
 • c) twórczość naukowa, artystyczna i wynalazcza jako dobro osobiste;
 • d) utwory a znaki towarowe i wzory przemysłowe – kiedy warto dokonać zgłoszenia rejestracyjnego;
 • e) wynalazki i wzory użytkowe  – powstanie prawa i zasady ochrony;
 • f) know-how w dyrektywie 2016/943 – praktyczne skutki nowych regulacji.

2. Wizerunek w prawie autorskim i Kodeksie cywilnym:

 • a) wizerunek i maska artystyczna;
 • b) zgoda na rozpowszechnianie/komercjalizację wizerunku oraz skutki prawne takiej zgody;
 • c) zasady wykorzystania wizerunku w reklamie.

3. Umowy w prawie autorskim i prawie własności przemysłowej:

 • a) jak prawidłowo wyznaczyć pola eksploatacji – odrębne i nowe pola eksploatacji;
 • b) sposób i zakres korzystania w prawie autorskim – modele komercjalizacji praw w umowach licencyjnych;
 • c) klauzule dotyczące własności intelektualnej w umowach o pracę;
 • d) postanowienia dotyczące praw osobistych w umowach;
 • e) niewypowiadalne umowy licencyjne – czy licencja może mieć charakter „wieczysty”?;
 • f) dysponowanie prawem do uzyskania patentu;
 • g) warunki i ograniczenia stosowania 50% kosztów uzyskania przychodu do przychodów związanych z prawami autorskimi oraz prawami własności przemysłowej;
 • h) warunki stosowania autorskich umów o dzieło w najnowszym orzecznictwie sądowym – konkluzje.

4. Wyzwania prawa własności intelektualnej na 2018 r.:

 • a) projektowane zmiany w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych;
 • b) rządowy projekt ustawy o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi – zmiany w systemie zbiorowego zarządzania;
 • c) projekt nowej dyrektywy w sprawie praw autorskich na jednolitym rynku cyfrowym;
 • d) naruszenia praw autorskich w Internecie – najnowsze wyroki Trybunału Sprawiedliwości UE i ich wpływ na polskie regulacje;
 • e) terytorialność ochrony a usługi online dostępne przez Internet – nowe rozporządzenie 2017/1128.
Eksperci
dr Marek Bukowski
Doktor nauk prawnych. Wspólnik w Kancelarii Prawnej Bukowski i Wspólnicy Kraków – Katowice. Wieloletni wykładowca UJ oraz innych krakowskich uczelni. Arbiter Komisji Prawa Autorskiego trzech ostatnich kadencji. Pełnił funkcję eksperta Ministerstwa Kultury na posiedzeniach Rady ds. TRIPS w Genewie. Jest współautorem wydanego w 2015 r. komentarza „Prawo autorskie i prawa pokrewne. Komentarz” wyd. Wolters Kluwer, stanowiącego kompleksowe opracowanie zagadnień i przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Współtwórca założeń oraz projektów nowelizacji prawa autorskiego opracowywanych przez Instytut Prawa Własności Intelektualnej UJ. Od wielu lat stale współpracuje z Urzędem Patentowym RP w zakresie szkoleń i konferencji dla przedsiębiorców i rzeczników patentowych. Specjalizuje się w prawnych i ekonomicznych aspektach zarządzania prawami własności intelektualnej, nowych technologii, oraz prawa umów. Jest uznanym specjalistą w zakresie problematyki zbiorowego zarządu prawami autorskimi i pokrewnymi oraz prawnymi aspektami konwergencji mediów, w szczególności w zakresie nabywania i korzystania z praw oraz ochrony praw własności intelektualnej. W ramach praktyki prawniczej reprezentował oraz prowadził sprawy wydawnicze noblistki Pani Wisławy Szymborskiej, a także szeregu innych znamienitych autorów i artystów. Obecnie pełni funkcję członka zarządu Fundacji Wisławy Szymborskiej. Sprawuje zarząd prawami do postaci z kultowych kreskówek Bolek i Lolek. Jest cenionym wykładowcą. Bierze udział jako prelegent w wielu ogólnopolskich konferencjach, prowadzi wykłady i szkolenia z
Więcej
Informacje organizacyjne
W ramach szkolenia zapewniamy uczestnikom: drukowane materiały szkoleniowe, przerwy na kawę wraz z poczęstunkiem oraz lunch. Każdy z uczestników otrzymuje certyfikat udziału w szkoleniu oraz ma możliwość konsultacji z ekspertem.
GODZINY ZAJĘĆ:
MIEJSCE:
14 .11.2017
I dzień 10:00-16:00
Kolejowa 47 lok. U-23 Warszawa
Nasza sala
Nasza sala
Nasza sala
Pliki do pobrania
Broszura imprezy

Wzór oświadczenia o zwolnieniu z VAT

Pobierz
Formularz zgłoszeniowy w PDF

Zapoznaj się z regulaminem Polskiej Platformy Szkoleniowej Pobierz regulamin

Pouczenie od odstąpienia od umowy Pobierz dokument

Zapoznaj się z obowiązkiem informacyjnym Pobierz dokument