PPS
+48 22 100 44 61
kalendarz szkoleń biznesowych
Nowe uregulowania KPA dotyczące administracyjnych kar pieniężnych, mediacji oraz bezczynności i przewlekłości postępowania

Nowe uregulowania KPA dotyczące administracyjnych kar pieniężnych, mediacji oraz bezczynności i przewlekłości postępowania

CENA:
650 zł + 23% VAT
Przy zgłoszeniu przesłanym do 15 maja 2018
790 zł + 23% VAT
Przy zgłoszeniu przesłanym po 15 maja 2018

22 .05.2018
I dzień 10:00-16:00
Kolejowa 47 lok. U-23 Warszawa
Warsztaty
Informacje dodatkowe


Opis


Korzyści
Program

1. Definicja administracyjnej kary pieniężnej.

2. Przesłanki nakładania administracyjnych kar pieniężnych.

3. Zasady odstąpienia od nakładania administracyjnych kar pieniężnych.

4. Zasady przedawnienia administracyjnych kar pieniężnych.

5. Zasady udzielania ulg w zakresie administracyjnych kar pieniężnych.

6. Zdefiniowanie instytucji mediacji – jej istota, zadania, cele.

7. Przesłanki warunkujące przeprowadzenie mediacji i okoliczności wykluczające jej przeprowadzenie.

8. Zasady przeprowadzenia mediacji uregulowanej w KPA.

  • mediacja przed organem kolegialnym,
  • rola mediacji w postępowaniach sankcyjnych.

9. Definicja bezczynności i przewlekłości postepowania.

10. Zasady procedowania w sytuacji złożenia przez stronę ponaglenia.

11. Odpowiedzialność pracownika organu administracji publicznej w sytuacji bezczynności lub przewlekłości postępowania.
 
 

Informacje organizacyjne
Cena obejmuje:
- udział w szkoleniu oraz indywidualne konsultacje z ekspertem
- lunch i nielimitowany serwis kawowy
- materiały szkoleniowe        
- zaświadczenie udziału (certyfikat)
- anonimowa ankieta ewaluacyjna

Zgodnie z regulaminem na 7 dni przed terminem szkolenia poinformujemy Państwa o statusie szkolenia, a w przypadku potwierdzenia jego realizacji, prześlemy szczegółowe informacje organizacyjne wraz z podaniem dokładnego miejsca organizacji szkolenia.
_________________________________________________________________________
GODZINY ZAJĘĆ:
MIEJSCE:
22 .05.2018
I dzień 10:00-16:00
Kolejowa 47 lok. U-23 Warszawa
Nasza sala
Nasza sala
Nasza sala
Pliki do pobrania
Broszura imprezy

Wzór oświadczenia o zwolnieniu z VAT

Pobierz
Formularz zgłoszeniowy w PDF

Zapoznaj się z regulaminem Polskiej Platformy Szkoleniowej Pobierz regulamin


Pouczenie od odstąpienia od umowy Pobierz dokument