PPS
+48 22 100 44 61
kalendarz szkoleń biznesowych
Negocjacje: język i psychologia - trening z prof. Jerzym Bralczykiem i dr. Konradem Majem

Negocjacje: język i psychologia - trening z prof. Jerzym Bralczykiem i dr. Konradem Majem

CENA:
0 zł + 23% VAT
Przy zgłoszeniu przesłanym do 16 listopada 2017
0 zł + 23% VAT
Przy zgłoszeniu przesłanym po 16 listopada 2017

23-24.11.2017
I dzień 10:00-15:00
II dzień 9:00-15:00
ul. Chłodna 51
Warszawa
Warsztaty
Galeria wydarzenia
Opis
Zapraszamy Państwa do udziału w szkoleniu, którego celem jest pogłębienie wiedzy nt. technik negocjacyjnych oraz rozwój umiejętności prowadzenia rozmów/ spotkań negocjacyjnych.

Program podzielony został na dwie sesje tematyczne:

 • językową, którą poprowadzi prof. Jerzy Bralczyk. W trakcie tej części zajęć prezentowane będą praktyczne sposoby wykorzystania funkcji języka i figur retorycznych w trakcie prowadzenia negocjacji.
   
 • psychologiczną, którą poprowadzi dr Konrad Maj. Zaprezentowane i przećwiczone zostaną zasady negocjacji nastawionych na współpracę oraz psychologiczne techniki kontrargumentowania i perswazji podczas prowadzenia negocjacji. Uczestnicy poznają zasady negocjacji nie tylko z punktu widzenia procesu ale i również organizacji technicznej.
 

Korzyści
Biorąc udział w szkoleniu:
 • uzyskają Państwo możliwość indywidualnej konsultacji z ekspertami,
 • nauczą się jak praktycznie wykorzystywać funkcje języka i psychologię do efektywnego prowadzenia negocjacji,
 • uświadomią sobie jak ważna i sugestywna jest mowa ciała.


Program
I dzień szkolenia – prowadzenie: prof. Jerzy Bralczyk
 
10:00-12:00 część wykładowa
 • Podstawowe cechy dobrego negocjatora: umiejętność nawiązywania i podtrzymywania kontaktu, sprawność językowa.
   

 • Różne poziomy nawiązywania kontaktu.
   

 • Czynniki sytuacyjne, mowa ciała, elementy artykulacji i prozodii, czynniki językowe.
   

 • Szukanie wiarygodności.
   

 • Umiejętność posługiwania się wartościami.
   

 • Zrozumiałość wypowiedzi i jej sugestywność.


12:00-12:30    przerwa na lunch

12:30-15:00    część warsztatowa (w tym przerwa na kawę)
 • Zajęcia warsztatowe przy użyciu kamery – scenki sytuacyjne

15:00        zakończenie I dnia szkolenia


II dzień szkolenia – prowadzenie: dr Konrad Maj

09:00-10.30    I część szkolenia

Rozpoczynanie negocjacji:

 • budowanie pozytywnej relacji
 • zadawanie pytań
 • słuchanie
 • schemat WZO
 • organizacja spotkań negocjacyjnych
 • kontrakt

Podstawy negocjacji w rozmowie handlowej:

 • koło konfliktu
 • interesy a stanowiska

10.30-10:45    przerwa na kawę

10.45 - 12.30    II część szkolenia

Reguły negocjacyjne:

 • strategie decyzyjne w sytuacji konfliktu interesu
 • batna


Argumentacja i kontrargumentacja:

 • „Tak, ale..”, „Nie.., ale”, X=Y, X≠Y
 • normy opisowe
 • operowanie językiem (metafory, porównania, analogie, siła precyzji)
 • odwoływanie się do wyobraźni
 • szatkowanie krytyki

12.30-13.00    przerwa na lunch

13.00-14.00    III część szkolenia

Zadanie negocjacyjne

14.00-15.00    IV część szkolenia

 • Typowe błędy w negocjacjach

 • Trudne sytuacje w negocjacjach

 • Kończenie spotkania negocjacyjnego


15:00        Zakończenie II dnia szkolenia

Eksperci
dr Konrad Maj
Psycholog społeczny, trener, adiunkt w Katedrze Psychologii Społecznej SWPS, Kierownik Centrum Innowacji Uniwersytetu SWPS. Specjalizuje się w psychologii grup społecznych, komunikacji oraz psychologii wpływu społecznego. Prowadzi zajęcia w Centrum Kształcenia Praktycznego SWPS. Oprócz zajęć ze studentami prowadzi rozmaite szkolenia łączące teoretyczną i praktyczną stronę psychologii społecznej. Od 15 lat prowadzi szkolenia z wizerunku, autoprezentacji, wystąpień medialnych, negocjacji,  komunikacji, asertywności, kreatywności. Przeprowadził dziesiątki szkoleń m.in. dla takich firm jak i instytucji: Telekomunikacja Polska, Rockwool Polska, SWISS Krono, Era GSM, Vattefall, BZWBK, Euro RSCG, Prosper, Przewozy Regionalne, Ipopema, Polkomtel, IQS & Quant, P4 (Play), Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Instytut Adama Mickiewicza, Prokuratura Generalna, Sąd Okręgowy w Warszawie. Był wykładowcą Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, a także trenerem rzeczników sądów powszechnych i prokuratury w zakresie wystąpień publicznych. W latach 2012-2013 pełnił funkcję kierownika projektu „Praktyk Nauk Humanistycznych i Społecznych”, realizowanego z funduszy UE, w latach 2013-2014 funkcję kierownika projektu popularyzującego naukę „Horyzonty Poznania” (z funduszy MNiSW). W ramach zainteresowań innowacjami społecznymi oraz aplikacją wiedzy psychologicznej współpracuje z ośrodkami zagranicznymi (Portugalia, Holandia, USA, Finlandia). Obecnie realizuje grant Harmonia z funduszy NCN pt. „Zobaczyć znaczy uwierzyć. Sugestia i dezinformacja w przekazie video”. Często udziela wypowiedzi w mediach, zarówno dla radia,
Więcej
Informacje organizacyjne
W ramach szkolenia zapewniamy uczestnikom: drukowane materiały szkoleniowe, przerwy na kawę wraz z poczęstunkiem oraz lunch. Każdy z uczestników otrzymuje certyfikat udziału w szkoleniu oraz ma możliwość konsultacji z ekspertem.
GODZINY ZAJĘĆ:
MIEJSCE:
23-24.11.2017
I dzień 10:00-15:00
II dzień 9:00-15:00
ul. Chłodna 51
Warszawa
Goolden Floor - Chłodna
Goolden Floor - Chłodna
Goolden Floor - Chłodna
Pliki do pobrania
Broszura imprezy

Wzór oświadczenia o zwolnieniu z VAT

Pobierz
Formularz zgłoszeniowy w PDF

Zapoznaj się z regulaminem Polskiej Platformy Szkoleniowej Pobierz regulamin

Pouczenie od odstąpienia od umowy Pobierz dokument

Zapoznaj się z obowiązkiem informacyjnym Pobierz dokument