PPS
+48 22 100 44 61
kalendarz szkoleń biznesowych
Naruszenia praw autorskich i pokrewnych. Aktualne problemy związane z odpowiedzialnością za nieuprawnione korzystanie oraz dochodzenie roszczeń, w oparciu o najnowszą praktykę sądową po wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 23 czerwca 2015 r.

Naruszenia praw autorskich i pokrewnych. Aktualne problemy związane z odpowiedzialnością za nieuprawnione korzystanie oraz dochodzenie roszczeń, w oparciu o najnowszą praktykę sądową po wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 23 czerwca 2015 r.

CENA:
0 zł + 23% VAT
Przy zgłoszeniu przesłanym do 21 listopada 2016
0 zł + 23% VAT
Przy zgłoszeniu przesłanym po 21 listopada 2016

28 .11.2016
I dzień 10:00-16:00
Al. Jerozolimskie 123A
Warszawa
Warsztaty
Galeria wydarzenia
Opis
Celem szkolenia, prowadzonego przez radcę prawnego Pawła Markiewicza, jest przybliżenie aktualnych problemów związanych z odpowiedzialnością za naruszenie praw autorskich. Prowadzący przedstawi zarówno wytyczne dotyczące korzystania z utworów w granicach prawa, jak i potencjalne konsekwencje dokonanych naruszeń. Przedmiotem szkolenia będą także szeroko dyskutowane kwestie związane ze specyfiką naruszeń praw autorskich w środowisku cyfrowym. Szczególna uwaga zostanie poświęcona przekazaniu doświadczeń procesowych związanych z dochodzeniem naruszeń praw autorskich, ale także obroną przed takim zarzutami.
Korzyści
Program

1.    Granice monopolu autorskiego w środowisku analogowym i cyfrowym, czyli kiedy dochodzi do korzystania z praw autorskich?

2.    Pola eksploatacji i zakres licencji. Spory na tle wykonywania umowy autorskoprawnej; naruszenie praw autorskich czy naruszenie umowy?

3.    Naruszenia licencji ustawowych i ich konsekwencje.

4.    Ograniczenia korzystania wynikające z osobistych praw autorskich:

 • prawo zezwalania na wykonywanie autorskich praw zależnych a autorskie prawa osobiste,
 • rzetelne wykorzystanie utworu oraz prawo do integralności – przykłady naruszeń,
 • kiedy brak oznaczenia autorstwa nie narusza praw osobistych?
 • klauzule umowne dot. wykonywania osobistych praw autorskich oraz ich skuteczność.      

5.    Specyfika naruszeń w środowisku cyfrowym:

 • pobieranie i udostępnianie plików oraz streaming w świetle prawa autorskiego,
 • czy linkowanie w Internecie narusza prawa autorskie? Znaczenie najnowszego orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwość UE,  
 • ryzyko prawne związane z korzystaniem z materiałów dostępnych w sieci na  otwartych licencjach,
 • odpowiedzialność udostępniającego sieć Wi-Fi za naruszenia dokonane przez użytkowników.

6.    Odpowiedzialność podmiotów świadczących usługi drogą elektroniczną; orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości UE oraz sądów polskich w sprawie Chomikuj.pl.

7.    Strona podmiotowa czynów naruszających majątkowe prawa autorskie i pokrewne – czyli kto odpowiada za naruszenie bezpośrednio a kto pośrednio:

 • sprawstwo, współsprawstwo,
 • podżeganie i pomocnictwo w naruszeniach.

8.    Skutki orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego w sprawie wysokości odszkodowania za naruszenie praw autorskich. W jakich przypadkach można żądać dwukrotności wynagrodzenia? – aktualne orzecznictwo sądów.

9.    Procesowe aspekty dochodzenia ochrony praw autorskich i pokrewnych:

 • przedawnienie roszczeń,
 • zabezpieczenie dowodów i roszczeń w procesie cywilnym,
 • dochodzenie roszczeń informacyjnych.

Eksperci
Paweł Markiewicz
Radca prawny w Kancelarii Prawnej Bukowski i Wspólnicy Sp.k. Kraków – Katowice. Specjalizuje się w prawie własności intelektualnej, w szczególności w prawie autorskim, prawie własności przemysłowej a także w ochronie danych osobowych, e –commerce oraz IT.  W zakresie prowadzonej praktyki świadczy kompleksową pomoc prawną na rzecz start-upów z obszaru nowych technologii. Zapewnia wsparcie przy zakładaniu spółek start-upowych oraz opracowuje założenia prawne dla ich funkcjonowania. Doradza także w kwestii ochrony praw własności intelektualnej oraz wypracowanych rozwiązań. Wspiera start-upy w procesie pozyskiwania zarówno krajowych jak             i zagranicznych zewnętrznych źródeł finansowania, w szczególności opiniuje i negocjuje umowy inwestycyjne.  Doradza podmiotom z branży wydawniczej oraz filmowej w obszarze zarządzania własnością intelektualną oraz zawierania i negocjowania umów dystrybucyjnych i innych umów obejmujących dyspozycje prawami wyłącznymi. Zapewnia wsparcie podmiotom z sektora IT w zakresie obsługi prawnej projektów informatycznych. Przygotowuje i negocjuje umowy dotyczące wdrażania a także serwisowania, utrzymania oraz rozwoju systemów IT. Doradza w wyborze optymalnych modeli prawnych i biznesowych dla tworzenia i stosowania rozwiązań informatycznych. Uczestniczył w szeregu projektów, których przedmiotem było nabywanie praw własności intelektualnej, odpowiadając za bezpieczeństwo prawne transakcji oraz audyt objętych nią praw. Posiada doświadczenie w wycenie praw autorskich na potrzeby bilansowe oraz postępowań
Więcej
Informacje organizacyjne
W ramach szkolenia zapewniamy uczestnikom: drukowane materiały szkoleniowe, przerwy na kawę wraz z poczęstunkiem oraz lunch. Każdy z uczestników otrzymuje certyfikat udziału w szkoleniu oraz ma możliwość konsultacji z ekspertem.
GODZINY ZAJĘĆ:
MIEJSCE:
KORZYŚCI
28 .11.2016
I dzień 10:00-16:00
Al. Jerozolimskie 123A
Warszawa
Goolden Floor - Millenium Plaza
Goolden Floor - Millenium Plaza
Goolden Floor - Millenium Plaza
Pliki do pobrania
Broszura imprezy

Wzór oświadczenia o zwolnieniu z VAT

Pobierz
Formularz zgłoszeniowy w PDF

Zapoznaj się z regulaminem Polskiej Platformy Szkoleniowej Pobierz regulamin

Pouczenie od odstąpienia od umowy Pobierz dokument

Zapoznaj się z obowiązkiem informacyjnym Pobierz dokument