PPS
+48 22 100 44 61
kalendarz szkoleń biznesowych
Możliwości pozyskania funduszy na działania kulturalne w 2017 i 2018 roku

Możliwości pozyskania funduszy na działania kulturalne w 2017 i 2018 roku

CENA:
0 zł + 23% VAT
Przy zgłoszeniu przesłanym do 21 lutego 2017
0 zł + 23% VAT
Przy zgłoszeniu przesłanym po 21 lutego 2017

28 .02.2017
I dzień 10:00-16:00
Al. Jerozolimskie 123A
Warszawa
Warsztaty
Galeria wydarzenia
Opis
Zmiany w finansowaniu instytucji kultury wymuszają poszukiwanie środków zewnętrznych, umożliwiających realizację ambitnego programu. Towarzyszą temu wdrażane od 2014 roku zmienione programy wspólnotowe oraz pierwsze konkursy w ramach funduszy strukturalnych, ukierunkowanych na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych.
O ile część funkcjonujących od lat funduszy dofinansowujących działalność kulturalną jest znana i rozpoznawana, równolegle funkcjonuje wiele programów dotacyjnych nie promujących szerzej swojej działalności. Podczas szkolenia zostaną zaprezentowane także te mniej znane, co umożliwi zidentyfikowanie właściwego funduszu i ubieganie się o środki na realizację zaplanowanych zamierzeń.

Cel szkolenia

Nabycie wiedzy dotyczącej możliwości finansowania działalności kulturalnej ze środków zewnętrznych w 2017 i 2018 roku.

Dla kogo?

Szkolenie jest adresowane do osób zatrudnionych w samorządowych instytucjach kultury (domy kultury, centra kultury, biblioteki, muzea, galerie, instytucje muzyczne, teatry), organizacjach pozarządowych prowadzących działania w zakresie kultury oraz komórkach organizacyjnych samorządów terytorialnych zajmujących się sprawami kultury i pozyskiwaniem środków pozabudżetowych.

Metody pracy
Program szkolenia obejmuje kompleksową wiedzę dotyczącą możliwości finansowania działalności kulturalnej (projekty inwestycyjne i tzw. miękkie) ze środków zewnętrznych. W trakcie zajęć przewidziane jest poruszenie następujących treści:
 • Podstawowe informacje o zasadach uzyskiwania dotacji do prowadzenia działalności kulturalnej;
 • Nowa perspektywa programów wspólnotowych: Program Erasmus+, Program Europa dla Obywateli, Program Kreatywna Europa;
 • Nowa perspektywa funduszy strukturalnych w Polsce: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, Regionalny Program Operacyjny, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich;
 • Pozostałe źródła finansowania projektów kulturalnych: zakres wsparcia, procedura ubiegania się o dofinansowanie;
 • Przykładowy formularz wniosku o dofinansowanie.
Materiały szkoleniowe
każdy uczestnik otrzymuje skrypt, zawierający materiały informacyjne wykorzystywane w trakcie szkolenia oraz materiały ćwiczeniowe.
Korzyści
Podczas zajęć uczestniczące osoby posiądą wiedzę pozwalającą na zidentyfikowanie możliwości finansowania prowadzonej działalności w oparciu o środki zewnętrzne. W szczególności uczestnictwo w szkoleniu pozwoli na uzyskanie odpowiedzi na następujące pytania:
 • jakie źródła finansowania projektów w zakresie kultury są dostępne w 2017 i 2018 roku?
 • jakie działania mogą otrzymać dofinansowanie?
 • w jaki sposób zidentyfikować źródło finansowania, które umożliwi realizację postawionych zamierzeń?
 • na co zwrócić uwagę rozważając sfinansowanie projektu w ramach wybranego funduszu?
 • jak określić czy projekt kwalifikuje się do dofinansowania?
 • jak określić kwalifikowalność kosztów?
 • gdzie szukać informacji o źródłach finansowania projektów?
Program
10:00 – 10:20
Powitanie uczestniczących osób
Przedstawienie programu szkolenia
Określenie celów szkolenia i oczekiwanych korzyści z uczestnictwa
 
10:20 – 10:50

Podstawowe informacje o zasadach uzyskiwania dotacji do prowadzenia działalności kulturalnej

- wytyczne dla wnioskodawców
- kwalifikowalność działań i wnioskodawców
- wytyczne dla wnioskodawców a projekt
- procedura przygotowania się do pozyskania środków
 
10:50 – 11:30

Nowa perspektywa programów wspólnotowych: Program Erasmus+, Program Europa dla Obywateli, Program Kreatywna Europa

- zasady wdrażania,
- zakres wsparcia,
- procedura ubiegania się o dofinansowanie,
- dostępność środków.
 
11:30 – 11:45
Przerwa na kawę
11:45 – 13:00

Nowa perspektywa funduszy strukturalnych w Polsce: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, Regionalny Program Operacyjny, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

- zasady wdrażania,
- zakres wsparcia,
- procedura ubiegania się o dofinansowanie,
- dostępność środków.
 
13:00 – 13:45
Przerwa na lunch
 
13:45 – 14:45

Opracowanie budżetu

- kwalifikowanie kosztów Pozostałe źródła finansowania projektów kulturalnych: zakres wsparcia, procedura ubiegania się o dofinansowanie
- fundusze krajowe publiczne i prywatne,
- fundusze międzynarodowe.
 
14:45 – 15:15

Przykładowy formularz wniosku o dofinansowanie

- sposób prezentowania informacji
- kolejność wypełniania poszczególnych pól formularza
 
15:15 – 15:45
Sesja pytań i odpowiedzi
Indywidualne konsultacje z prowadzącym
Informacje organizacyjne
W ramach szkolenia zapewniamy uczestnikom: drukowane materiały szkoleniowe, przerwy na kawę wraz z poczęstunkiem oraz lunch. Każdy z uczestników otrzymuje certyfikat udziału w szkoleniu oraz ma możliwość konsultacji z ekspertem.

  9:30 - 10:00 rejestracja
13:00 - 13:45 przerwa na lunch
15:15 - 15:45 konsultacje z prowadzącym, zakończenie
GODZINY ZAJĘĆ:
MIEJSCE:
KORZYŚCI
28 .02.2017
I dzień 10:00-16:00
Al. Jerozolimskie 123A
Warszawa
Goolden Floor - Millenium Plaza
Goolden Floor - Millenium Plaza
Goolden Floor - Millenium Plaza
Pliki do pobrania
Broszura imprezy

Wzór oświadczenia o zwolnieniu z VAT

Pobierz
Formularz zgłoszeniowy w PDF

Zapoznaj się z regulaminem Polskiej Platformy Szkoleniowej Pobierz regulamin

Pouczenie od odstąpienia od umowy Pobierz dokument

Zapoznaj się z obowiązkiem informacyjnym Pobierz dokument