PPS
+48 22 100 44 61
kalendarz szkoleń biznesowych
Motywowanie i delegowanie - trening kompetencji menedżerskich

Motywowanie i delegowanie - trening kompetencji menedżerskich

CENA:
0 zł + 23% VAT
Przy zgłoszeniu przesłanym do 13 listopada 2017
0 zł + 23% VAT
Przy zgłoszeniu przesłanym po 13 listopada 2017

20-21.11.2017
I dzień 10:00-16:00
II dzień 09:00-15:30
Sala stacja wiedzy ul. Kolejowa 47 lok. U-23 Warszawa
Warsztaty
Galeria wydarzenia
Opis
Celem szkolenia jest wzmocnienie kompetencji menedżerskich związanych z wiedzą na temat motywowania oraz umiejętnością delegowania, monitorowania i rozliczania z wyznaczonych zadań w sposób konstruktywny.
Korzyści
Dzięki szkoleniu uczestnik:
 • ugruntuje swoją wiedze na temat mechanizmów motywacji dorosłych
 • dowie się, jak styl zarządzania wpływa na motywacje zespołu
 • uświadomi sobie, jaki wpływ na motywację pracowników ma motywacja ich przełożonego
 • pozna główne narzędzia lidera, którymi może motywować swoich pracowników w codziennej pracy
 • dowie się, jak wykorzystać elementy komunikacji takie jak prowadzenie rozmów i udzielanie informacji zwrotnej w codziennym motywowaniu pracowników
 • uświadomi sobie motywującą rolę rozmów związanych z delegowaniem i wyznaczaniem celów pracownikom.
Program

Mechanizmy motywacyjne dorosłych

 • Teorie motywacji a praktyka
 • Rozumienie potrzeb pracowników

 Przywództwo a motywacja

 • Funkcje przywództwa
 • Wpływ poziomu motywacji własnej lidera na zarządzanie ludźmi
 • Narzędzia motywującego zarządzania ludźmi

Komunikacja w kontekście motywowania

 • Motywacyjna funkcja informacji zwrotnej
 • Zasady udzielania informacji zwrotnych w sposób konstruktywny
 • Techniki udzielania konstruktywnej informacji zwrotnej

Delegowanie - proces przekazywania odpowiedzialności

 • Delegowanie zadań – korzyści i obawy
 • Delegowanie a poziom dojrzałości zawodowej pracowników
 • Struktura rozmowy delegującej

Monitorowanie

 • Funkcja działań monitorujących w motywowaniu pracowników
 • Jak rozmawiać o słabych wynikach?
 • Struktura rozmowy monitorującej

Rozliczanie z realizacji zadań

 • Skuteczność kar i nagród
 • Struktura rozmowy podsumowującej realizację wyznaczonych celów i zadań
Eksperci
Agnieszka Dzienisiewicz
Trener Sprzedaży, Trener Zmian, konsultant, autorka programów szkoleniowych i edukacyjnych, specjalista w zarządzaniu zespołami odpowiedzialnymi za sprzedaż w terenie i wspieraniu procesów grupowych w organizacjach. Z wykształcenia socjolog, absolwentka Wyższej Szkoły Zarządzania Personelem oraz Collegium Civitas w Warszawie. Posiada doświadczenie jako menedżer i specjalista w zarządzaniu zespołami handlowymi i odpowiedzialnymi za obsługę klienta. Zajmowała się między innymi: koordynowaniem pracy zespołu, budowaniem strategii sprzedaży i obsługi klienta w nowoczesnym oraz tradycyjnym kanale rynku, rekrutacją, selekcją oraz adaptacją pracowników, a także rozwojem ich umiejętności w obszarach dotyczących m.in. organizacji i optymalizacji procesów sprzedażowych, wiedzy produktowej, obsługi klienta, organizacji pracy, komunikacji poprzez szkolenia i coaching zespołu handlowego. Kompetencje wykorzystywane w pracy trenerskiej rozwijała w Akademiach: Trenerzy Sprzedaży i Trener Zmian oraz uczestnicząc w różnych warsztatach dotyczących m. in.: doskonalenia umiejętności trenerskich, zarządzania zespołem, coachingu i mentoring, rozwoju zawodowego i szkoleń, zarządzania projektami, zarządzania kompetencjami, negocjacji, komunikacji, obsługi klienta i sprzedaży. Doświadczenie zawodowe zdobywała między innymi w branży Retail oraz sieciach handlowych, a także działach sprzedaży międzynarodowych wydawnictw, rozpoczynając od stanowiska asystenckich i sukcesywnie awansując na stanowiska kierownicze. Jako Trener Wspierający w międzynarodowej firmie sektora telekomunikacyjnego prowadziła szkolenia, mentoringi i coachingi dla kadry menedżerskiej średniego i wyższego szczebla oraz wspierała i
Więcej
Informacje organizacyjne
W ramach szkolenia zapewniamy uczestnikom: drukowane materiały szkoleniowe, przerwy na kawę wraz z poczęstunkiem oraz lunch. Każdy z uczestników otrzymuje certyfikat udziału w szkoleniu oraz ma możliwość konsultacji z ekspertem.
GODZINY ZAJĘĆ:
MIEJSCE:
20-21.11.2017
I dzień 10:00-16:00
II dzień 09:00-15:30
Sala stacja wiedzy ul. Kolejowa 47 lok. U-23 Warszawa
Nasza sala
Nasza sala
Nasza sala
Pliki do pobrania
Broszura imprezy

Wzór oświadczenia o zwolnieniu z VAT

Pobierz
Formularz zgłoszeniowy w PDF

Zapoznaj się z regulaminem Polskiej Platformy Szkoleniowej Pobierz regulamin

Pouczenie od odstąpienia od umowy Pobierz dokument

Zapoznaj się z obowiązkiem informacyjnym Pobierz dokument