PPS
+48 22 100 44 61
kalendarz szkoleń biznesowych
Konferencja: Monitoring wizyjny a unijne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO)

Konferencja: Monitoring wizyjny a unijne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO)

CENA:
0 zł + 23% VAT
Przy zgłoszeniu przesłanym do 05 grudnia 2017
0 zł + 23% VAT
Przy zgłoszeniu przesłanym po 05 grudnia 2017

12 .12.2017
I dzień 10:00-15:50
Al. Jerozolimskie 123A
Warszawa
Konferencja
Galeria wydarzenia
Opis
W ostatnich latach wykorzystanie monitoringu wizyjnego stało się bardzo popularne. Monitoringiem objęte są już nie tylko przestrzenie publiczne ale coraz częściej również i przestrzenie prywatne, np. zakłady pracy, osiedla mieszkaniowe, centa handlowe itd. Brak jasnych przepisów prawnych regulujących to zagadnienie -  monitoring wizyjny nie jest zagadnieniem uregulowanym w jednym akcie prawnym – powoduje, że instytucje/ firmy go wykorzystujące spotykają się z szeregiem wątpliwości na temat jego legalności i skuteczności.
Na gruncie Ustawy o ochronie danych osobowych rodzi się wiele pytań dotyczących dozwolonego stopnia ingerencji w prywatność, warunków zbierania, przechowywania i przetwarzania nagrań, uprawnień nagrywanych osób oraz obowiązków nagrywających. Dodatkowo 25 maja 2018 r. we wszystkich krajach członkowskich UE rozpocznie się stosowanie wymagań Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).  Nowe regulacje obejmą w szczególności obszar monitoringu wizyjnego stosowanego w miejscach publicznych, jako narzędzia do przetwarzania danych osobowych w tzw. dużej skali.
Na co w związku z tym należy zwrócić uwagę? Jak przygotować się do wdrożenia planowanych przepisów? Zapraszamy Państwa do udziału w seminarium, podczas którego postaramy się przybliżyć najważniejsze aspekty funkcjonowania monitoringu wizyjnego w przewidywanej rzeczywistości prawnej.
Korzyści
Program
9:30-10:00 Rejestracja, poranna kawa
 
10:00-10:10 Rozpoczęcie obrad
 
10:10-11:10 Wykład inaugurujący:

Prawne aspekty dopuszczalności monitoringu wizyjnego

dr Bogdan Fischer, Kancelaria Prawna Chałas i Wspólnicy, Uniwersytet Jagielloński
 
11:10-11:50  Wykład:

Monitoring wizyjny a prawna ochrona prywatności – jak zadbać o bezpieczeństwo i nie naruszać przy tym czyjejś prywatności?

r. pr. Mirosław Wróblewski, Wiceprzewodniczący Komisji Praw Człowieka Krajowej Rady Radców Prawnych, Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
 
11:50-12:00 Dyskusja
 
12:00-12:30 Przerwa, lunch

12:30-13:20 Wykład:

Wykorzystanie zapisów monitoringu w postępowaniu karnym

 • Możliwość wykorzystania zapisów monitoringu ze względu na etap postępowania (etap informacji wstępnych, śledztwo/dochodzenie, proces)
 • Ramy prawne wykorzystania zapisów monitoringu wizyjnego w toku postępowania karnego
 • Faktyczne wykorzystanie zapisów monitoringu wizyjnego w ramach postępowania karnego
 • Ograniczenia i zagrożenia związane z wykorzystaniem zapisów monitoringu wizyjnego
dr hab. Paweł Waszkiewicz, Katedra Kryminalistyki, Instytut Prawa Karnego, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 
13:20- 14:10 Wykład:

Legalność przetwarzania danych osobowych pozyskanych z monitoringu wizyjnego w kontekście zmian RODO

 • możliwe podstawy prawne przetwarzania danych osobowych pozyskanych w ramach monitoringu wizyjnego na gruncie RODO,
 • monitoring wizyjny realizowany w interesie publicznym, a monitoring wizyjny stosowany na potrzeby przedsiębiorstw i zakładów pracy  - konsekwencje prawne na gruncie RODO,
 • uprawnienia przysługujące podmiotowi danych (osobie monitorowanej) z racji na przetwarzanie jego danych osobowych w ramach monitoringu wizyjnego,
 • wymagania RODO obowiązujące podmiot prowadzący monitoring wizyjny
 • w zależności od charakteru, skali i celu prowadzonych operacji oraz zastosowanych technologii (podejście privacy by design i privacy by default, obowiązek przeprowadzania oceny skutków dla ochrony danych, obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych, obowiązki w zakresie stosowanych środków bezpieczeństwa)
Jakub Wezgraj, r.pr.,  ekspert prawny w dziedzinie ochrony danych osobowych, odoekspert.pl
 
14:10-14:25 Przerwa, poczęstunek
 
14:25-15:00 Wykład:

Udostępnianie obrazów z monitoringu a informacja publiczna – na przykładzie sprawy PKP S.A.

 • co o otaczającym ich monitoringu powinni i mogą wiedzieć obywatele?
 • PKP jako podmiot zobowiązany do udostępnienia informacji publicznej na temat monitoringu
 • jawny monitoring - jak informować o stosowaniu kamer
Wojciech Klicki, Fundacja Panoptykon
 
15:00-15:40 Wykład:

Monitoring wizyjny w miejscu pracy, jego cele, zasady legalnego stosowania, ochrona prywatności i danych osobowych, możliwe roszczenia.

 • pojęcie monitorowania pracowników,
 • zasady i cele legalnego monitoringu pracowników,
 • monitoring wizyjny w miejscu pracy a ochrona dóbr osobistych i ochrona danych osobowych,
 • nagrania z monitoringu wizyjnego jako dowody w sprawach cywilnych,
 • możliwe roszczenia pracowników.
Dorota Dąbrowska-Kobus, radca prawny, Peter Nielsen & Partners Law Office
 
15:40-15:50 Zakończenie obrad, wręczenie certyfikatów
Partnerzy
Informacje organizacyjne
W ramach szkolenia zapewniamy uczestnikom: drukowane materiały szkoleniowe, przerwy na kawę wraz z poczęstunkiem oraz lunch. Każdy z uczestników otrzymuje certyfikat udziału w szkoleniu oraz ma możliwość konsultacji z ekspertami
GODZINY ZAJĘĆ:
MIEJSCE:
KORZYŚCI
12 .12.2017
I dzień 10:00-15:50
Al. Jerozolimskie 123A
Warszawa
Goolden Floor - Millenium Plaza
Goolden Floor - Millenium Plaza
Goolden Floor - Millenium Plaza
Pliki do pobrania
Broszura imprezy

Wzór oświadczenia o zwolnieniu z VAT

Pobierz
Formularz zgłoszeniowy w PDF

Zapoznaj się z regulaminem Polskiej Platformy Szkoleniowej Pobierz regulamin

Pouczenie od odstąpienia od umowy Pobierz dokument

Zapoznaj się z obowiązkiem informacyjnym Pobierz dokument