PPS
+48 22 100 44 61
kalendarz szkoleń biznesowych
Komunikacja menedżerska - efektywność biznesowa menedżera i jego zespołu

Komunikacja menedżerska - efektywność biznesowa menedżera i jego zespołu

CENA:
0 zł + 23% VAT
Przy zgłoszeniu przesłanym do 03 kwietnia 2017
0 zł + 23% VAT
Przy zgłoszeniu przesłanym po 03 kwietnia 2017

10-11.04.2017
I dzień 10:00-16:00
II dzień 09:00-15:30
Al. Jerozolimskie 123A
Warszawa
Warsztaty
Galeria wydarzenia
Opis
Umiejętność komunikowania się menedżera z zespołem to fundament sukcesu w zarządzaniu pracownikami. Szkolenie dostarcza wiedzy i rozwija umiejętności komunikowania się menedżera w kluczowych obszarach wpływających na efektywność biznesową menedżera i jego zespołu. Dostarcza narzędzi, które są niezbędne w codziennej rzeczywistości biznesowej i wspierają budowanie synergii zespołowej – pomagają dbać o dobre relacje w zespole i jego stały rozwój, pozwalają budować odpowiedzialność wszystkich członków zespołu za realizację celów i wspierają motywację, która napędza zespół do wspólnego działania.

Korzyści
Uczestnik szkolenia:
 • pozna narzędzia skutecznej komunikacji menedżera z zespołem wspierające efektywność pracowników i budujące atmosferę współpracy,
 • będzie wiedział, jak komunikować ważne dla menedżera granice współpracy w zespole,
 • dowie się, czym się różni konstruktywna informacja zwrotna od krytykowania,
 • pozna zasady konstruktywnego udzielania informacji zwrotnych i unikania krytyki oraz będzie wiedział, jak te zasady stosować w praktyce,
 • pozna rodzaje i zasady komunikowania decyzji szefowskich,
 • dowie się, jak prowadzić rozmowę, kiedy menedżer chce pracownika nagrodzić, ukarać lub zwolnić,
 • będzie wiedział, jak przeprowadzić rozmowę z pracownikiem wyznaczającą cele i zadania do realizacji oraz jak rozmawiać o postępie realizacji tych celów,
 • pozna zasady formułowania szefowskiej prośby i odmowy zgodnych z założeniami budowania asertywnych relacji,
 • będzie wiedział, jak rozmawiać z narzekającym pracownikiem.
Program

MODUŁ I: Rola komunikacji

 • Rola komunikacji w pracy menedżera z zespołem
 • Styl zarządzania a styl komunikacji z zespołem

MODUŁ II: Określanie granic współpracy

 • Wyznaczanie zasad współpracy w zespole
 • Komunikowanie zasad współpracy, czyli exposé szefowskie

MODUŁ III: Krytyka a konstruktywna informacja zwrotna

 • Dlaczego menedżerowie unikają udzielania informacji zwrotnej oraz nie proszą o nią?
 • Różnica między informacją zwrotną a krytyką
 • Zasady i metody konstruktywnego udzielania informacji zwrotnej

MODUŁ IV: Trudne sytuacje w komunikacji menedżera

 • Komunikowanie decyzji szefowskiej
 • Karanie i nagradzanie pracownika – schemat efektywnej rozmowy
 • Zwalnianie pracownika

MODUŁ V: Wyznaczanie celów i zadań

 • Rozmowa wyznaczająca cele i zadania do realizacji
 • Rozmowa monitorująca i podsumowująca zrealizowane cele i zadania

MODUL VI: Asertywność w komunikacji menedżerskiej

 • Asertywna komunikacja a delegowanie zadań
 • Sztuka odmawiania podwładnym, czyli szefowskie „NIE”
 • Od marudzenia do odpowiedzialności – jak rozmawiać z narzekającym pracownikiem?
Eksperci
Agnieszka Dzienisiewicz
Trener Sprzedaży, Trener Zmian, konsultant, autorka programów szkoleniowych i edukacyjnych, specjalista w zarządzaniu zespołami odpowiedzialnymi za sprzedaż w terenie i wspieraniu procesów grupowych w organizacjach. Z wykształcenia socjolog, absolwentka Wyższej Szkoły Zarządzania Personelem oraz Collegium Civitas w Warszawie. Posiada doświadczenie jako menedżer i specjalista w zarządzaniu zespołami handlowymi i odpowiedzialnymi za obsługę klienta. Zajmowała się między innymi: koordynowaniem pracy zespołu, budowaniem strategii sprzedaży i obsługi klienta w nowoczesnym oraz tradycyjnym kanale rynku, rekrutacją, selekcją oraz adaptacją pracowników, a także rozwojem ich umiejętności w obszarach dotyczących m.in. organizacji i optymalizacji procesów sprzedażowych, wiedzy produktowej, obsługi klienta, organizacji pracy, komunikacji poprzez szkolenia i coaching zespołu handlowego. Kompetencje wykorzystywane w pracy trenerskiej rozwijała w Akademiach: Trenerzy Sprzedaży i Trener Zmian oraz uczestnicząc w różnych warsztatach dotyczących m. in.: doskonalenia umiejętności trenerskich, zarządzania zespołem, coachingu i mentoring, rozwoju zawodowego i szkoleń, zarządzania projektami, zarządzania kompetencjami, negocjacji, komunikacji, obsługi klienta i sprzedaży. Doświadczenie zawodowe zdobywała między innymi w branży Retail oraz sieciach handlowych, a także działach sprzedaży międzynarodowych wydawnictw, rozpoczynając od stanowiska asystenckich i sukcesywnie awansując na stanowiska kierownicze. Jako Trener Wspierający w międzynarodowej firmie sektora telekomunikacyjnego prowadziła szkolenia, mentoringi i coachingi dla kadry menedżerskiej średniego i wyższego szczebla oraz wspierała i
Więcej
Informacje organizacyjne
W ramach szkolenia zapewniamy uczestnikom: drukowane materiały szkoleniowe, przerwy na kawę wraz z poczęstunkiem oraz lunch. Każdy z uczestników otrzymuje certyfikat udziału w szkoleniu oraz ma możliwość konsultacji z ekspertem.
GODZINY ZAJĘĆ:
MIEJSCE:
KORZYŚCI
10-11.04.2017
I dzień 10:00-16:00
II dzień 09:00-15:30
Al. Jerozolimskie 123A
Warszawa
Goolden Floor - Millenium Plaza
Goolden Floor - Millenium Plaza
Goolden Floor - Millenium Plaza
Pliki do pobrania
Broszura imprezy

Wzór oświadczenia o zwolnieniu z VAT

Pobierz
Formularz zgłoszeniowy w PDF

Zapoznaj się z regulaminem Polskiej Platformy Szkoleniowej Pobierz regulamin

Pouczenie od odstąpienia od umowy Pobierz dokument

Zapoznaj się z obowiązkiem informacyjnym Pobierz dokument