PPS
+48 22 100 44 61
kalendarz szkoleń biznesowych
Kompendium prawa pracy dla kadry menedżerskiej i kierowniczej

Kompendium prawa pracy dla kadry menedżerskiej i kierowniczej

CENA:
0 zł + 23% VAT
Przy zgłoszeniu przesłanym do 04 października 2017
0 zł + 23% VAT
Przy zgłoszeniu przesłanym po 04 października 2017

11 .10.2017
I dzień 10:00-16:00
Sala stacja wiedzy ul. Kolejowa 47 lok. U-23 Warszawa
Warsztaty
Galeria wydarzenia
Opis
Zarządzanie zespołem wymaga w dzisiejszych czasach wiedzy i umiejętności z wielu obszarów, nie tylko miękkich, ale również przydatne są twarde kompetencje, czy wręcz wiedza prawna, a zwłaszcza z obszaru prawa pracy. W większości organizacji to bowiem kierownicy i menagerowie podejmują bieżące decyzje dotyczące czasu pracy czy urlopów wypoczynkowych, podpisując wnioski urlopowe, plany urlopów, czy polecenia pracy w godzinach nadliczbowych. To od ich wniosku zależy także przedłużenie umowy o pracę na kolejny okres, czy nałożenie kary porządkowej na danego pracownika. Kierownicy na co dzień muszą podejmować wiele decyzji, których podstawą są przepisy prawa pracy, gdzie przykładem mogą być delegacje służbowe, szkolenia, przyznanie premii, czy awans lub podwyżka. Podejmując takowe decyzje należy pamiętać, żeby nie doszło do dyskryminacji lub mobbingu pracownika, gdyż odpowiedzialność za te zjawiska może objąć także kadrę kierowniczą, a w skrajnych przypadkach może to być nawet rozwiązanie umowy o pracę z kierownikiem bez wypowiedzenia.

Mając powyższe na uwadze zapraszamy na szkolenie, w czasie którego będzie można poznać prawo pracy w pigułce, w tych sferach które dotyczą bezpośrednio kadry kierowniczej, aby na co dzień podejmować bardziej przemyślane decyzje i nie ryzykować mandatów w razie kontroli Państwowej Inspekcji Pracy.
Korzyści
Program

Podstawy prawne zatrudnienia

 • Jakie są różnice pomiędzy umową o pracę a umowami cywilnoprawnymi?
 • Czym się różni dzieło od zlecenia?
 • Jakie są konstrukcyjne cechy stosunku pracy?
 • Ile można zawrzeć z pracownikiem umów na okres próbny?
 • Jakie są limity zatrudnienia na czas określony?
 • Czym się różni umowa na czas określony od umowy na czas nieokreślony?

 
Kierowanie zespołem – wydawanie poleceń

 • Czy warto określić na piśmie zakres obowiązków?
 • Czym grozi niepodpisanie zakresu obowiązków przez pracownika?
 • Jak zmieniać zakres obowiązków?
 • Kiedy można polecić pracownikowi inną pracę niż wynikająca z umowy o pracę?
 • Jak prawidłowo zorganizować podróż służbową pracownika?
 • Czy można pracowników kierować na szkolenia w dniach wolnych od pracy?
 • Czy pracownik musi wykonać polecenie pracy w nadgodzinach?

Odpowiedzialność pracownika

 • Kiedy można nałożyć na pracownika karę nagany lub upomnienia?
 • Jaka jest procedura nakładania kar porządkowych?
 • Kto może nałożyć karę, a kto być świadkiem jej nałożenia?
 • Kiedy pracownik ponosi odpowiedzialność materialną za powierzone mienie?
 • Kiedy odpowiedzialność materialna jest ograniczona, a kiedy nieograniczona kwotowo?

Zwalnianie pracowników

 • Jak się liczy okresy wypowiedzenia umowy o pracę?
 • Co warto zawrzeć w treści porozumienia stron rozwiązującego umowę o pracę?
 • Kiedy można zwolnić dyscyplinarnie pracownika?
 • Na czym polega wypowiedzenie zmieniające warunki pracy i płacy?
 • Jakie kategorie pracowników podlegają szczególnej ochronie przed wypowiedzeniem?

Dyskryminacja i mobbing

 • Jakie działania mogą świadczyć o istnieniu mobbingu w firmie?
 • Jaka jest rola kierownika w zapobieganiu mobbingowi?
 • Jak różnicować uprawnienia pracowników, aby nie dochodziło do dyskryminacji?
 • Jakie są kryteria dyskryminacyjne?
 • W jakich płaszczyznach może dochodzić do dyskryminacji pracowników?

Czas pracy

 • Jak wydawać polecenia pracy w nadgodzinach?
 • Komu nie wolno polecać pracy w godzinach nadliczbowych?
 • Jak powinna wyglądać procedura wyjść prywatnych załogi?
 • Jak rozliczać spóźnienia pracowników do pracy?
 • Kiedy można polecać pracę w weekendy załodze?
 • Jak prawidłowo prowadzić ewidencją czasu pracy zespołu?

Urlopy wypoczynkowe

 • Kiedy pracodawca ma obowiązek udzielenia urlopu pracownikowi?
 • Z jakim wyprzedzeniem musi być złożony wniosek o urlop na żądanie?
 • Czy można odmówić udzielenia urlopu na żądanie?
 • Do kiedy najpóźniej powinien zostać wykorzystany urlop wypoczynkowy za dany rok?
 • Kiedy można pracownika odwołać z urlopu wypoczynkowego?
 • Czy urlop wypoczynkowy może zostać udzielony na część dnia pracy?
Informacje organizacyjne
W ramach szkolenia zapewniamy uczestnikom: drukowane materiały szkoleniowe, przerwy na kawę wraz z poczęstunkiem oraz lunch. Każdy z uczestników otrzymuje certyfikat udziału w szkoleniu oraz ma możliwość konsultacji z ekspertem.
GODZINY ZAJĘĆ:
MIEJSCE:
11 .10.2017
I dzień 10:00-16:00
Sala stacja wiedzy ul. Kolejowa 47 lok. U-23 Warszawa
Nasza sala
Nasza sala
Nasza sala
Pliki do pobrania
Broszura imprezy

Wzór oświadczenia o zwolnieniu z VAT

Pobierz
Formularz zgłoszeniowy w PDF

Zapoznaj się z regulaminem Polskiej Platformy Szkoleniowej Pobierz regulamin

Pouczenie od odstąpienia od umowy Pobierz dokument

Zapoznaj się z obowiązkiem informacyjnym Pobierz dokument