PPS
+48 22 100 44 61
kalendarz szkoleń biznesowych
Komercjalizacja wiedzy i transfer technologii w działalności naukowej i badawczej; konstruowanie umów i zarządzanie przedsięwzięciami w oparciu o dostępne modele komercjalizacji, w tym spółki celowe

Komercjalizacja wiedzy i transfer technologii w działalności naukowej i badawczej; konstruowanie umów i zarządzanie przedsięwzięciami w oparciu o dostępne modele komercjalizacji, w tym spółki celowe

CENA:
0 zł + 23% VAT
Przy zgłoszeniu przesłanym do 07 grudnia 2016
0 zł + 23% VAT
Przy zgłoszeniu przesłanym po 07 grudnia 2016

14 .12.2016
I dzień 10:00-16:00
Al. Jerozolimskie 123A
Warszawa
Warsztaty
Galeria wydarzenia
Opis
Szkolenie prowadzone przez radcę prawnego dr. Marka Bukowskiego oraz radcę prawnego Pawła Markiewicza ma na celu omówienie w sposób praktyczny i przekrojowy problematyki komercjalizacji wiedzy i technologii w działalności naukowej i badawczej.
Korzyści
 • Prowadzący wyjaśnią regulacje prawne stanowiące podstawę komercjalizacji oraz zwrócą uwagę na towarzyszące jej uwarunkowania biznesowe.
 • Omówione zostaną optymalne modele dla procesu wprowadzania technologii na rynek z uwzględnieniem ograniczeń prawnych oraz efektywności podatkowej. 
Program
 1. Prawa własności intelektualnej w działalności naukowo – badawczej i zasady ich ochrony

 2. Regulaminy własności intelektualnej; zasady i procedury dotyczące komercjalizacji oraz podziału uzyskanych środków

 3. Sposoby komercjalizacji bezpośredniej i pośredniej; sprzedaż wiedzy i technologii a spółki spin-off

 4. Zasady funkcjonowania spółek celowych powołanych dla potrzeb komercjalizacji

 5. Akademickie inkubatory przedsiębiorczości i centra transferu technologii – zasady działania i rola w procesie komercjalizacji  

 6. Bezpieczeństwo prawne w kontekście negocjacji z inwestorami; umowy NDA (o zachowaniu poufności)

 7. Kwestie praktyczne dotyczące dysponowania prawami własności intelektualnej – wycena praw na potrzeby obrotu i ich aportu do spółek

 8. Zdolność transakcyjna i formuły czerpania korzyści z praw własności intelektualnej

 9. Modele prawno-podatkowe komercjalizacji w ramach instytucji naukowo - badawczej  

 10. Możliwe sposoby zwiększenia efektywności podatkowej w zarządzaniu prawami własności intelektualnej


Eksperci
dr Marek Bukowski
Doktor nauk prawnych. Wspólnik w Kancelarii Prawnej Bukowski i Wspólnicy Kraków – Katowice. Wieloletni wykładowca UJ oraz innych krakowskich uczelni. Arbiter Komisji Prawa Autorskiego trzech ostatnich kadencji. Pełnił funkcję eksperta Ministerstwa Kultury na posiedzeniach Rady ds. TRIPS w Genewie. Jest współautorem wydanego w 2015 r. komentarza „Prawo autorskie i prawa pokrewne. Komentarz” wyd. Wolters Kluwer, stanowiącego kompleksowe opracowanie zagadnień i przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Współtwórca założeń oraz projektów nowelizacji prawa autorskiego opracowywanych przez Instytut Prawa Własności Intelektualnej UJ. Od wielu lat stale współpracuje z Urzędem Patentowym RP w zakresie szkoleń i konferencji dla przedsiębiorców i rzeczników patentowych. Specjalizuje się w prawnych i ekonomicznych aspektach zarządzania prawami własności intelektualnej, nowych technologii, oraz prawa umów. Jest uznanym specjalistą w zakresie problematyki zbiorowego zarządu prawami autorskimi i pokrewnymi oraz prawnymi aspektami konwergencji mediów, w szczególności w zakresie nabywania i korzystania z praw oraz ochrony praw własności intelektualnej. W ramach praktyki prawniczej reprezentował oraz prowadził sprawy wydawnicze noblistki Pani Wisławy Szymborskiej, a także szeregu innych znamienitych autorów i artystów. Obecnie pełni funkcję członka zarządu Fundacji Wisławy Szymborskiej. Sprawuje zarząd prawami do postaci z kultowych kreskówek Bolek i Lolek. Jest cenionym wykładowcą. Bierze udział jako prelegent w wielu ogólnopolskich konferencjach, prowadzi wykłady i szkolenia z
Więcej
Paweł Markiewicz
Radca prawny w Kancelarii Prawnej Bukowski i Wspólnicy Sp.k. Kraków – Katowice. Specjalizuje się w prawie własności intelektualnej, w szczególności w prawie autorskim, prawie własności przemysłowej a także w ochronie danych osobowych, e –commerce oraz IT.  W zakresie prowadzonej praktyki świadczy kompleksową pomoc prawną na rzecz start-upów z obszaru nowych technologii. Zapewnia wsparcie przy zakładaniu spółek start-upowych oraz opracowuje założenia prawne dla ich funkcjonowania. Doradza także w kwestii ochrony praw własności intelektualnej oraz wypracowanych rozwiązań. Wspiera start-upy w procesie pozyskiwania zarówno krajowych jak             i zagranicznych zewnętrznych źródeł finansowania, w szczególności opiniuje i negocjuje umowy inwestycyjne.  Doradza podmiotom z branży wydawniczej oraz filmowej w obszarze zarządzania własnością intelektualną oraz zawierania i negocjowania umów dystrybucyjnych i innych umów obejmujących dyspozycje prawami wyłącznymi. Zapewnia wsparcie podmiotom z sektora IT w zakresie obsługi prawnej projektów informatycznych. Przygotowuje i negocjuje umowy dotyczące wdrażania a także serwisowania, utrzymania oraz rozwoju systemów IT. Doradza w wyborze optymalnych modeli prawnych i biznesowych dla tworzenia i stosowania rozwiązań informatycznych. Uczestniczył w szeregu projektów, których przedmiotem było nabywanie praw własności intelektualnej, odpowiadając za bezpieczeństwo prawne transakcji oraz audyt objętych nią praw. Posiada doświadczenie w wycenie praw autorskich na potrzeby bilansowe oraz postępowań
Więcej
Informacje organizacyjne
W ramach szkolenia zapewniamy uczestnikom: drukowane materiały szkoleniowe, przerwy na kawę wraz z poczęstunkiem oraz lunch. Każdy z uczestników otrzymuje certyfikat udziału w szkoleniu oraz ma możliwość konsultacji z ekspertem.
GODZINY ZAJĘĆ:
MIEJSCE:
KORZYŚCI
14 .12.2016
I dzień 10:00-16:00
Al. Jerozolimskie 123A
Warszawa
Goolden Floor - Millenium Plaza
Goolden Floor - Millenium Plaza
Goolden Floor - Millenium Plaza
Pliki do pobrania
Broszura imprezy

Wzór oświadczenia o zwolnieniu z VAT

Pobierz
Formularz zgłoszeniowy w PDF

Zapoznaj się z regulaminem Polskiej Platformy Szkoleniowej Pobierz regulamin

Pouczenie od odstąpienia od umowy Pobierz dokument

Zapoznaj się z obowiązkiem informacyjnym Pobierz dokument