PPS
+48 22 100 44 61
kalendarz szkoleń biznesowych
Jak usprawnić proces zakupu? Nowe koncepcje zwiększania sprawności i zmniejszania kosztów zaopatrzenia

Jak usprawnić proces zakupu? Nowe koncepcje zwiększania sprawności i zmniejszania kosztów zaopatrzenia

CENA:
0 zł + 23% VAT
Przy zgłoszeniu przesłanym do 08 marca 2017
0 zł + 23% VAT
Przy zgłoszeniu przesłanym po 08 marca 2017

15 .03.2017
I dzień 10:00-16:00
Al. Jerozolimskie 123A
Warszawa
Warsztaty
Galeria wydarzenia
Opis
Do kogo kierujemy nasze szkolenie:

Pracowników działów zakupu, zaopatrzenia, importu, logistyki oraz każdego, kto negocjuje i zawiera umowy handlowe, w tym kadry menedżerskiej i handlowców.Jak realizujemy program:

Program jest realizowany w formie praktycznych warsztatów.
Korzyści
Jakie przykładowe umiejętności szkolenie zapewni uczestnikom:

 • zapoznanie się z nowymi metodami rozwiązywania problemów w sferze zaopatrzenia
 • uzyskanie praktycznych porad dotyczących współpracy z dostawcami krajowymi i zagranicznymi, zorganizowania skutecznie swojego warsztatu pracy zgodnie z najnowszymi procedurami w sferze zaopatrzenia
 • wykształcenie umiejętności poszukiwania informacji o dostawcach, niezbędnej informacji do realizacji transakcji dostaw wewnątrzwspólnotowych oraz importowych (polskie i unijne przepisy prawne, zwyczaje handlowe ICC, konwencje, prawo modelowe).
Program
 • Ustalanie problemów procesu zakupu, ryzyka ich wystąpienia i metod ograniczania tego ryzyka

 • Jak znaleźć nowego dostawcę oferującego dobry produkt/usługę po konkurencyjnej cenie i dotrzymującego uzgodnionych terminów?

 • Jak dokonać segmentacji dostawców i dokładniejszej analizy dostawców priorytetowych?

 • Jak śledzić nowe rozwiązania prawno-zwyczajowe niezbędne przy zawieraniu umów z dostawcami krajowymi, z innych krajów UE i spoza UE?

 • Jak dokonywać analizy rynku zaopatrzenia pod względem kształtowania się podaży i cen?

 • Jak wdrożyć skuteczny system oceny dostawców?

 • Jak ograniczać koszty w procesie zakupu?

 • Jak zabezpieczyć się przed nieterminową dostawą?

 • Jak zapewnić sobie możliwość dochodzenia pokrycia strat z tytułu dostawy niezgodnej z umową?

 • Jak ustalać odroczoną płatność w świetle ustawy o terminach zapłaty?

 • Jak zawierać umowy ramowe z dostawcami towarów produkcyjnych?

 • Jak stworzyć procedury dochodzenia reklamacji wobec dostawców i gdzie szukać uzasadnień tych reklamacji?

 • Jak stworzyć sieć zaopatrzenia według nowych koncepcji logistycznych?

 • Jak formułować Ogólne Warunki Zakupu i zabezpieczyć swoje interesy wobec dostawcy krajowego i zagranicznego?

 • Jak usprawnić zarządzanie zapasami i ograniczyć ich koszty?

 • Jak wykorzystać outsourcing w zaopatrzeniu?

 • Jak wdrożyć sprawny system kontroli towarów?

 • Jak negocjować z monopolistą?

 • Jak skutecznie wywoływać oferty, analizować je i odpowiadać na nie?

 • Jak negocjować z dostawcą cenę i gestię transportową ograniczając ryzyko?

 • Jak odpowiadać na niechciane oferty w świetle problemu milczącej akceptacji?

 • Jak wykorzystać taktykę nagrody w raju w zakupach?

 • Jak profesjonalnie organizować przetargi?

 • Jak kupować korzystnie u pośredników?

 • Jak negocjować i zawierać umowy z dostawcami w formie elektronicznej?


ĆWICZENIA PRAKTYCZNE:
 • ĆWICZENIA - praktyczna analiza procedur, z wykorzystaniem form audiowizualnych
 • ĆWICZENIA - analiza bieżących problemów uczestników (na przykładach)Informacje organizacyjne
W ramach szkolenia zapewniamy uczestnikom: drukowane materiały szkoleniowe, przerwy na kawę wraz z poczęstunkiem oraz lunch. Każdy z uczestników otrzymuje certyfikat udziału w szkoleniu oraz ma możliwość konsultacji z ekspertem.
GODZINY ZAJĘĆ:
MIEJSCE:
KORZYŚCI
15 .03.2017
I dzień 10:00-16:00
Al. Jerozolimskie 123A
Warszawa
Goolden Floor - Millenium Plaza
Goolden Floor - Millenium Plaza
Goolden Floor - Millenium Plaza
Pliki do pobrania
Broszura imprezy

Wzór oświadczenia o zwolnieniu z VAT

Pobierz
Formularz zgłoszeniowy w PDF

Zapoznaj się z regulaminem Polskiej Platformy Szkoleniowej Pobierz regulamin

Pouczenie od odstąpienia od umowy Pobierz dokument

Zapoznaj się z obowiązkiem informacyjnym Pobierz dokument