PPS
+48 22 100 44 61
kalendarz szkoleń biznesowych
Jak rozumieć i sporządzać umowy handlowe w języku angielskim

Jak rozumieć i sporządzać umowy handlowe w języku angielskim

CENA:
0 zł + 23% VAT
Przy zgłoszeniu przesłanym do 17 października 2016
0 zł + 23% VAT
Przy zgłoszeniu przesłanym po 17 października 2016

24-25.10.2016
I dzień 10:00-16:30
II dzień 09:00-15:30
Al. Jerozolimskie 123A
Warszawa
Warsztaty
Opis
Warsztaty skierowane są do osób pragnących rozwijać swoje umiejętności w zakresie prawidłowego posługiwania się prawniczym językiem angielskim na piśmie. Zajęcia poświęcone będą nauce i szkoleniu umiejętności z zakresu tłumaczeń, interpretacji i sporządzania umów handlowych w języku angielskim.
Metodologia:
Warsztaty opierają się na aktywnych formach prowadzenia zajęć, przy wykorzystaniu prezentacji multimedialnej, oraz różnych technik i strategii tłumaczeniowych. Szkolenie będzie prowadzone głównie w języku angielskim – z elementami przekładu na język polski.

Do udziału zapraszamy:
 • osóby odpowiedzialnych za tworzenie, sprawdzanie i redagowanie umów w języku angielskim;
 • pracowników Biura Zarządu i departamentów prawnych w firmach;
 • osoby zawierające umowy w imieniu firmy, pełnomocników;
 • osoby na stanowiskach m.in.: dyrektorów sprzedaży, dyrektorów realizacji projektów zagranicznych, kierowników kontraktu, kierowników biur prawnych, dyrektorów ds. prawnych, radców prawnych, asystentów działów prawnych;
 • studentów i absolwentów: prawa, administracji, europeistyki, stosunków międzynarodowych i politologii, bezpieczeństwa narodowego, ekonomii itp.;
 • każdego kto chciałby podnieść swoje kompetencje językowe ww. zakresie.
Wymagany poziom znajomości języka angielskiego ogólnego min. B1/B2 (według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego) – intermediate (średniozaawansowany).
Korzyści
 • zdobycie lub podniesienie umiejętności w zakresie rozumienia, tłumaczenia, interpretowania i sporządzania umów handlowych w języku angielskim;
 • zdobycie lub podniesienie umiejętności w zakresie rozumienia, tłumaczenia i interpretowania materiałów autentycznych;
 • poznanie lub poszerzenie terminologii i frazeologii w zakresie różnych umów handlowych;
 • zdobycie lub poszerzenie wiedzy w zakresie poszczególnych elementów umowy, znaczenia poszczególnych klauzul oraz zapisów w umowie;
 • zdobycie lub poszerzenie wiedzy w zakresie specyfiki prawniczego języka angielskiego (archaizmy, kolokacje językowe czy wieloznaczność wyrazów);
 • zdobycie umiejętności wyszukiwania właściwych terminów oraz sformułowań a przez to zdobycie umiejętności unikania błędów w interpretowaniu bądź sporządzaniu umów w języku angielskim;
 • uzyskanie gotowych wzorów podstawowych umów handlowych w wersji polsko- i anglojęzycznej.
Program
Część 1: WPROWADZENIE DO PRAWNICZEGO JĘZYKA ANGIELSKIEGO W ZAKRESIE UMÓW HANDLOWYCH

1. Podstawowa terminologia i frazeologia związana umowami handlowymi

 • specyfika prawniczego języka angielskiego ww. zakresie (wieloznaczność, archaizmy, kolokacje językowe)
 • wprowadzenie i doskonalenie niezbędnego słownictwa ww. zakresie

2. Konwencje i zasady redakcyjne umów

 • układ treści umowy
 • konwencje ortograficzne i gramatyczne
 • podział tekstu umowy na jednostki redakcyjne

3. Elementy umowy

 • postanowienia wprowadzające (np. nazwa, strony i termin zawarcia umowy)
 • zasadnicza część umowy (np. formuła zawarcia umowy, definicje, postanowienia bezpośrednio realizujące cel umowy)
 • oświadczenia stron oraz warunki i skutki wypowiedzenia umowy (np. tryb i termin wypowiedzenia umowy)
 • postanowienia końcowe (np. właściwość sądu, siła wyższa)
Część 2: WARSZTATY PRAKTYCZNE: TŁUMACZENIE, INTERPRETACJA ORAZ KONSTRUOWANIE UMÓW HANDLOWYCH W JĘZYKU ANGIELSKIM

1. Analiza przykładowych umów i praca z tekstem

 • umowa sprzedaży
 • umowa o dzieło
 • umowa zlecenie
 • umowa najmu
 • umowa spółki
 • pełnomocnictwo

2. Konstruowanie umów w języku angielskim

Uczestnicy sporządzają wybrane dokumenty na podstawie wzorów umów i wytycznych prowadzącego oraz wykorzystując zdobyte umiejętności.
Eksperci
Informacje organizacyjne
W ramach szkolenia zapewniamy uczestnikom: drukowane materiały szkoleniowe, przerwy na kawę wraz z poczęstunkiem oraz lunch. Każdy z uczestników otrzymuje certyfikat udziału w szkoleniu oraz ma możliwość konsultacji z ekspertem.
GODZINY ZAJĘĆ:
MIEJSCE:
KORZYŚCI
24-25.10.2016
I dzień 10:00-16:30
II dzień 09:00-15:30
Al. Jerozolimskie 123A
Warszawa
Goolden Floor - Millenium Plaza
Goolden Floor - Millenium Plaza
Goolden Floor - Millenium Plaza
Pliki do pobrania
Broszura imprezy

Wzór oświadczenia o zwolnieniu z VAT

Pobierz
Formularz zgłoszeniowy w PDF

Zapoznaj się z regulaminem Polskiej Platformy Szkoleniowej Pobierz regulamin

Pouczenie od odstąpienia od umowy Pobierz dokument

Zapoznaj się z obowiązkiem informacyjnym Pobierz dokument