PPS
+48 22 100 44 61
kalendarz szkoleń biznesowych
II edycja: Wyszukiwanie cytowań w bazach danych oraz Google Scholar – warsztaty praktyczne

II edycja: Wyszukiwanie cytowań w bazach danych oraz Google Scholar – warsztaty praktyczne

CENA:
0 zł + 23% VAT
Przy zgłoszeniu przesłanym do 18 września 2017
0 zł + 23% VAT
Przy zgłoszeniu przesłanym po 18 września 2017

25 .09.2017
I dzień 10:00-16:00
Sala stacja wiedzy ul. Kolejowa 47 lok. U-23 Warszawa
Warsztaty
Galeria wydarzenia
Opis
W ostatnich latach cytowania stały się istotnym elementem oceny pracowników naukowych, jednostek naukowych, czasopism, czy państw. Wskaźnik ten wykorzystywany jest w awansach naukowych, ocenie grantów czy też jako jeden z elementów parametryzacji jednostek naukowych. Dane o cytowaniach stały się elementem wielu baz danych, a umiejętność ich wyszukiwania ważną umiejętnością potrzebną w codziennej pracy naukowca, czy bibliotekarza. Każda z baz, która zbiera te dane, ma swój zakres indeksowanej literatury, a także dedykowane możliwości wyszukiwania cytowań. Podczas szkolenia zaprezentowane zostaną najpopularniejsze bazy umożliwiające wyszukiwanie cytowań (przede wszystkim Web of Science Core Collection i Scopus, a także BazEkon, BazTech i POL-index) oraz Google Scholar (Publish or Perish).

Cel szkolenia
Prezentacja najważniejszych baz danych, w których można wyszukiwać cytowania. Ukazanie sposobów wyszukiwania cytowań w wybranych bazach danych oraz Google Scholar. Wyliczanie Indeksu Hirscha na postawie różnych źródeł.
 
Dla kogo?
Warsztaty skierowane są do naukowców, przedstawicieli redakcji czasopism oraz bibliotekarzy.
 
Materiały szkoleniowe
Każdy uczestnik otrzymuje skrypt, zawierający materiały informacyjne wykorzystywane w trakcie szkolenia.
 

UWAGA: Zachęcamy do zabrania na szkolenie laptopa

Każdy z uczestników szkolenia, który posiada zdalny dostęp i hasło do bazy Web of Science i Scopus w trakcie szkolenia będzie mógł samodzielnie przećwiczyć jak wyszukiwać cytowania.
Prosimy o skonsultowanie ze swoimi informatykami możliwości zalogowania się do baz z zewnętrznego numeru IP.
Ci z Państwa, którzy nie posiadają dostępu do baz będą mogli śledzić działanie systemu bezpośrednio na ekranie jako zrzut z tego co będzie prezentowała Pani dr Aneta Drabek.

Korzyści
Dzięki warsztatom użytkownicy będą mieli możliwość dowiedzieć się:
 • gdzie szukać cytowań,
 • jak szukać cytowań indywidualnego badacza,
 • jak szukać cytowań czasopisma,
 • jak wyliczyć Index Hirscha,
 • czy warto założyć konto w Google Scholar,
 • czy można sumować dane o cytowaniach uzyskane z różnych źródeł,
 • jak cytowania wpływają na ocenę czasopism,
 • czy są gorsze i lepsze cytowania,
 • czym są autocytowania,
 • dlaczego z różnych źródeł otrzymujemy różne dane,
 • jakie mogą być przyczyny braku cytowań w bazach danych,
 • skąd się biorą różnice w liczbie cytowań przedstawicieli różnych dyscyplin.
Program
 • Wprowadzenie do problematyki cytowań
  1. definicja,
  2. autocytowania,
  3. zależność cytowań od źródła,
  4. wskaźniki bibliometryczne oparte na cytowaniach,
  5. widzialność dorobku naukowego a liczba cytowani.
 • Specyfika cytowań w różnych dziedzinach.

 • Przedstawienie wybranych źródeł zawierających dane o cytowaniach:

  1. Web of Science Core Collection,
  2. Scopus,
  3. BazEkon,
  4. BazTech,
  5. POL-index,
  6. Google Scholar.
 • Wyszukiwanie cytowań w Web of Science Core Collection – dwa sposoby. Wyjaśnienie różnic między jednym i drugim sposobem. Wyliczanie Indeksu Hirscha.

 • Wyszukiwanie cytowań w bazie Scopus. Wyszukiwanie podstawowe i uzupełniające. Wyliczanie Indeksu Hirscha.

 • Wyszukiwanie cytowań w wybranych polskich bazach danych – BazEkon i BazTech.

 • POL-index i wykorzystanie tej bazy do wyszukiwania cytowań dorobku polskich badaczy.

 • Google Scholar jako źródło cytowań.

 • Podsumowanie szkolenia. Kwestia „gorszych” i „lepszych” cytowań.

Informacje organizacyjne
W ramach szkolenia zapewniamy uczestnikom: drukowane materiały szkoleniowe, przerwy na kawę wraz z poczęstunkiem oraz lunch. Każdy z uczestników otrzymuje certyfikat udziału w szkoleniu oraz ma możliwość konsultacji z ekspertem.
GODZINY ZAJĘĆ:
MIEJSCE:
25 .09.2017
I dzień 10:00-16:00
Sala stacja wiedzy ul. Kolejowa 47 lok. U-23 Warszawa
Nasza sala
Nasza sala
Nasza sala
Pliki do pobrania
Broszura imprezy

Wzór oświadczenia o zwolnieniu z VAT

Pobierz
Formularz zgłoszeniowy w PDF

Zapoznaj się z regulaminem Polskiej Platformy Szkoleniowej Pobierz regulamin

Pouczenie od odstąpienia od umowy Pobierz dokument

Zapoznaj się z obowiązkiem informacyjnym Pobierz dokument