PPS
+48 22 100 44 61
kalendarz szkoleń biznesowych
II edycja: Ustawa o efektywności energetycznej – praktyczne aspekty prawnych uwarunkowań poprawy efektywności energetycznej

II edycja: Ustawa o efektywności energetycznej – praktyczne aspekty prawnych uwarunkowań poprawy efektywności energetycznej

CENA:
0 zł + 23% VAT
Przy zgłoszeniu przesłanym do 05 czerwca 2017
0 zł + 23% VAT
Przy zgłoszeniu przesłanym po 05 czerwca 2017

12 .06.2017
I dzień 09:00-15:00
Sala stacja wiedzy ul. Kolejowa 47 lok. U-23 Warszawa
Warsztaty
Galeria wydarzenia
Opis
Jak prawo wpływa na poprawę efektywności energetycznej? Co składa się na obecny system prawny właściwy w obszarze efektywności energetycznej? Jak w praktyce funkcjonują regulacje prawne normujące poprawę efektywności? Jakie zadania w zakresie efektywności energetycznej mają jednostki sektora publicznego? Na czym polega obowiązek uzyskania oszczędności energii? Jak zgodnie z prawem przeprowadzić audyt energetycznego przedsiębiorstwa? To tylko niektóre z pytań dotyczących efektywności energetycznej, na które udzielimy Państwu odpowiedzi podczas szkolenia.

Szkolenie dedykowane jest osobom praktycznie uczestniczącym w przygotowywaniu oraz realizacji projektów i przedsięwzięć związanych z poprawą efektywności energetycznej. Zapraszamy na nie wszystkich chcących realizować działania związane z efektywnością energetyczną, jak również tych prowadzących już tego typu aktywność. Szkolenie adresowane jest w szczególności do:

 • pracowników jednostek sektora publicznego
 • audytorów energetycznych
 • przedsiębiorców
 • menedżerów i koordynatorów projektów w zakresie efektywności energetycznej
 • pracowników przedsiębiorstw energetycznych i odbiorów końcowych zobowiązanych do uzyskania oszczędności energii
Korzyści
 • Znajomość najnowszych regulacji prawnych dotyczących poprawy efektywności
 • Poznanie szczegółowych rozwiązań prawnych w zakresie efektywności energetycznej
 • Zrozumienie, jak prawo dotyczące efektywności energetycznej, w tym normujące kwestię obowiązku uzyskania oszczędności energii funkcjonuje w praktyce
Program

Prawo a efektywność energetyczna – wprowadzenie

 • Prawny wymiar efektywności energetycznej
 • Efektywność energetyczna w polskim prawie na przestrzeni lat
 • Prawo europejskie a efektywność energetyczna

Efektywność energetyczna w systemie prawa

 • Efektywność energetyczna a inne regulacje prawne
 • Prawo energetyczne a efektywność energetyczna

Ustawa o efektywności energetycznej

 • Cel i zakres ustawy
 • Przegląd najważniejszych definicji ustawowych

Jednostki sektora publicznego a poprawa efektywności energetycznej

 • Zadania i obowiązki jednostek sektora publicznego w zakresie efektywności energetycznej
 • Katalog środków poprawy efektywności energetycznej

Obowiązek uzyskania oszczędności energii

 • Katalog podmiotów zobowiązanych do realizacji obowiązku uzyskania oszczędności energii
 • Prawne ramy obowiązku uzyskania oszczędności energii

Przedsięwzięcia służące poprawie efektywności energetycznej

 • Katalog przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej
 • Obowiązki podmiotów zobligowanych do realizacji przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej w praktyce
 • Rola Prezesa URE

Uzyskanie i przedstawienie do umorzenia świadectw efektywności energetycznej

 • Charakter prawny świadectw efektywności energetycznej
 • Postępowanie w zakresie uzyskania i przedstawienia do umorzenia Prezesowi URE świadectw efektywności energetycznej w praktyce

Opłata zastępcza

 • Charakter prawny opłaty zastępczej
 • Praktyka realizacji opłaty zastępczej

Audyt energetycznego przedsiębiorstwa

 • Katalog podmiotów zobowiązanych do przeprowadzenia audytu
 • Prawne uwarunkowania przeprowadzenia audytu energetycznego

Kary pieniężne

 • Kary pieniężne w prawie
 • Katalog kar pieniężnych związanych z efektywnością energetyczną
 • Praktyka wymiaru kar pieniężnych w zakresie efektywności energetycznej

Efektywność energetyczna a prawo – podsumowanie

 • Ocena wpływu istniejących przepisów na poprawę efektywności energetycznej
 • Przegląd orzecznictwa w zakresie efektywności energetycznej
 • Postulowane kierunki zmian w prawie dotyczącym efektywności energetycznej
Eksperci
dr Maciej M. Sokołowski
Doktor nauk prawnych, wykładowca akademicki, adiunkt w Instytucie Nauk Prawno-Administracyjnych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Pełnomocnik Dziekana WPiA UW ds. mobilności, Kierownik Szkoły Prawa Polskiego. Ekspert z zakresu energetyki, doradca europejskich i międzynarodowych firm sektora energetycznego. Autor monografii "Regulation in the European electricity sector", Routledge 2016: Abingdon-New York. Prezes Fundacji Analiz Badań i Certyfikacji Instytut ABC. Członek Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej. W latach 2009-2012 Dyrektor Wykonawczy w Społecznej Radzie ds. Narodowego Programu Redukcji Emisji. Autor opracowań dotyczących energetyki odnawialnej i konwencjonalnej oraz efektywności energetycznej (opublikował blisko 60 artykułów naukowych, raportów i analiz z dziedziny prawa administracyjnego, gospodarczego, energetycznego, ochrony środowiska i atomowego). Prowadzi zajęcia z prawa administracyjnego, ochrony środowiska oraz prawa energetycznego na Uniwersytecie Warszawskim. Regularny prelegent na polskich i zagranicznych konferencjach dotyczących sektora energii. Współpracuje z najważniejszymi europejskimi ośrodkami naukowymi zajmującymi się energetyką, gdzie na zaproszenie prowadzi wykłady z zakresu prawa i polityki energetycznej. W mediach stale komentuje bieżące wydarzenia w energetyce. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz stypendysta na Uniwersytecie w Göteborgu (stypendium rządu Królestwa Szwecji dla doktorantów) i Uniwersytecie w Bazylei (stypendium rządu Konfederacji Szwajcarskiej dla doktorantów). Przebywał również na stypendium rządu municypalnego w Szanghaju (Uniwersytet Szanghajski).
Więcej
Informacje organizacyjne
W ramach szkolenia zapewniamy uczestnikom: drukowane materiały szkoleniowe, przerwy na kawę wraz z poczęstunkiem oraz lunch. Każdy z uczestników otrzymuje certyfikat udziału w szkoleniu oraz ma możliwość konsultacji z ekspertem.
GODZINY ZAJĘĆ:
MIEJSCE:
KORZYŚCI
12 .06.2017
I dzień 09:00-15:00
Sala stacja wiedzy ul. Kolejowa 47 lok. U-23 Warszawa
Nasza sala
Nasza sala
Nasza sala
Pliki do pobrania
Broszura imprezy

Wzór oświadczenia o zwolnieniu z VAT

Pobierz
Formularz zgłoszeniowy w PDF

Zapoznaj się z regulaminem Polskiej Platformy Szkoleniowej Pobierz regulamin

Pouczenie od odstąpienia od umowy Pobierz dokument

Zapoznaj się z obowiązkiem informacyjnym Pobierz dokument