PPS
+48 22 100 44 61
kalendarz szkoleń biznesowych
II edycja: Prawo autorskie i własność przemysłowa w praktyce - zmiany prawne i nowe orzecznictwo. Przewodnik na 2017 rok

II edycja: Prawo autorskie i własność przemysłowa w praktyce - zmiany prawne i nowe orzecznictwo. Przewodnik na 2017 rok

CENA:
0 zł + 23% VAT
Przy zgłoszeniu przesłanym do 05 stycznia 2017
0 zł + 23% VAT
Przy zgłoszeniu przesłanym po 05 stycznia 2017

12 .01.2017
I dzień 10:00-16:30
Al. Jerozolimskie 123A
Warszawa
Warsztaty
Galeria wydarzenia
Opis
Szkolenie prowadzone przez radcę prawnego dr. Marka Bukowskiego stanowi praktyczny przewodnik po najbardziej aktualnych problemach dotyczących praw własności intelektualnej oraz tematów pokrewnych. Prowadzący skomentuje niedawne zmiany w przepisach prawa autorskiego i prawa własności przemysłowej, a także wyjaśni konsekwencje tych nowelizacji oraz ich wpływ na prawa i obowiązki podmiotów z poszczególnych branż. Przedstawione zostaną również aktualne tendencje w orzecznictwie sądowym, w szczególności zaś omówiony zostanie wpływ jaki miał na praktykę dochodzenia roszczeń wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie możliwości żądania trzykrotności stosownego wynagrodzenia w przypadku naruszenia praw autorskich. Dyskusji zostaną poddane również inne problematyczne kwestie, w tym te dotyczące zasad ochrony i komercjalizacji wizerunku oraz sposobów ochrony i zarządzania know-how w działalności przedsiębiorstw oraz kwestie związane z zawieraniem umów autorskich i stosowaniem 50% kosztów uzyskania przychodów.
Korzyści
Program

1. Jak chronić własność intelektualną?

a) Utwory, przedmioty praw pokrewnych, znaki towarowe, wynalazki, wzory użytkowe i przemysłowe – istota i warunki ochrony prawnej w praktyce;
b) Twórczość naukowa i artystyczna – ochrona na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego;
c) Know-how – zasady ochrony oraz transfer know-how;
d) Pasożytnictwo intelektualne jako czyn nieuczciwej konkurencji – czy gra jest warta świeczki?

2. Ochrona wizerunku w prawie autorskim i Kodeksie cywilnym:

a) Wizerunek osoby w prawie autorskim i Kodeksie cywilnym;
b) Wizerunek a tzw. maska artystyczna;
c) Zgoda na rozpowszechnianie/komercjalizację wizerunku oraz skutki prawne takiej zgody;
d) Zasady wykorzystania wizerunku na potrzeby reklamy – postanowienia umowne.

3. Zakres uprawnień na gruncie poszczególnych praw własności intelektualnej:

a) Czym jest monopol autorskoprawny w świecie analogowy i cyfrowym;
b) Korzystanie z utworu w charakterze znaku towarowego – kwalifikacja prawna i  konsekwencje dla zawierania umów;
c) Kiedy warto zarejestrować znak towarowy oraz wzór przemysłowy;
d) Stadia ochrony – od wynalazku do patentu;
e) Prawa osobiste twórców a prawa majątkowe – potencjalne konflikty i ich rozwiązywanie.

4. Umowy w prawie autorskim i prawie własności przemysłowej:

a) Jak prawidłowo wyznaczyć pola eksploatacji (odrębność i nowość pól);
b) Pola eksploatacji a sposób i zakres korzystania w prawie autorskim;
c) Klauzule dotyczące własności intelektualnej w umowach o pracę;
d) Niewypowiadalne umowy licencyjne – czy licencja może mieć charakter „wieczysty”?;
e) Warunki i ograniczenia stosowania 50% kosztów uzyskania przychodu do przychodów związanych z prawami autorskimi oraz prawami własności przemysłowej.

5. Wyzwania prawa własności intelektualnej na 2017 r.:

a) Konsekwencje wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie możliwości dochodzenia trzykrotności stosownego wynagrodzenia;
b) Zmiana procedury rejestracji znaków towarowych i ryzyka z tym związane;
c) Nowa dyrektywa unijna w sprawie ochrony know-how;
d) Potencjalny wpływ na polskie przepisy najnowszych wyroków Trybunału Sprawiedliwości UE ws. linkowania, sprzedaży używanych programów komputerowych, korzystania z utworów niedostępnych w handlu, wypożyczania książek elektronicznych oraz odpowiedzialności za publicznie dostępną sieć Wi-Fi.
e) Projekt nowej dyrektywy w sprawie praw autorskich na jednolitym rynku cyfrowym – rewolucja czy ewolucja.
f) Projekt ustawy o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i pokrewnymi.
Eksperci
dr Marek Bukowski
Doktor nauk prawnych. Wspólnik w Kancelarii Prawnej Bukowski i Wspólnicy Kraków – Katowice. Wieloletni wykładowca UJ oraz innych krakowskich uczelni. Arbiter Komisji Prawa Autorskiego trzech ostatnich kadencji. Pełnił funkcję eksperta Ministerstwa Kultury na posiedzeniach Rady ds. TRIPS w Genewie. Jest współautorem wydanego w 2015 r. komentarza „Prawo autorskie i prawa pokrewne. Komentarz” wyd. Wolters Kluwer, stanowiącego kompleksowe opracowanie zagadnień i przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Współtwórca założeń oraz projektów nowelizacji prawa autorskiego opracowywanych przez Instytut Prawa Własności Intelektualnej UJ. Od wielu lat stale współpracuje z Urzędem Patentowym RP w zakresie szkoleń i konferencji dla przedsiębiorców i rzeczników patentowych. Specjalizuje się w prawnych i ekonomicznych aspektach zarządzania prawami własności intelektualnej, nowych technologii, oraz prawa umów. Jest uznanym specjalistą w zakresie problematyki zbiorowego zarządu prawami autorskimi i pokrewnymi oraz prawnymi aspektami konwergencji mediów, w szczególności w zakresie nabywania i korzystania z praw oraz ochrony praw własności intelektualnej. W ramach praktyki prawniczej reprezentował oraz prowadził sprawy wydawnicze noblistki Pani Wisławy Szymborskiej, a także szeregu innych znamienitych autorów i artystów. Obecnie pełni funkcję członka zarządu Fundacji Wisławy Szymborskiej. Sprawuje zarząd prawami do postaci z kultowych kreskówek Bolek i Lolek. Jest cenionym wykładowcą. Bierze udział jako prelegent w wielu ogólnopolskich konferencjach, prowadzi wykłady i szkolenia z
Więcej
Informacje organizacyjne
W ramach szkolenia zapewniamy uczestnikom: drukowane materiały szkoleniowe, przerwy na kawę wraz z poczęstunkiem oraz lunch. Każdy z uczestników otrzymuje certyfikat udziału w szkoleniu oraz ma możliwość konsultacji z ekspertem.
GODZINY ZAJĘĆ:
MIEJSCE:
KORZYŚCI
12 .01.2017
I dzień 10:00-16:30
Al. Jerozolimskie 123A
Warszawa
Goolden Floor - Millenium Plaza
Goolden Floor - Millenium Plaza
Goolden Floor - Millenium Plaza
Pliki do pobrania
Broszura imprezy

Wzór oświadczenia o zwolnieniu z VAT

Pobierz
Formularz zgłoszeniowy w PDF

Zapoznaj się z regulaminem Polskiej Platformy Szkoleniowej Pobierz regulamin

Pouczenie od odstąpienia od umowy Pobierz dokument

Zapoznaj się z obowiązkiem informacyjnym Pobierz dokument