PPS
+48 22 100 44 61
kalendarz szkoleń biznesowych
II edycja: Negocjowanie umów zakupu - jak wybrać najlepsze taktyki negocjacyjne?

II edycja: Negocjowanie umów zakupu - jak wybrać najlepsze taktyki negocjacyjne?

CENA:
0 zł + 23% VAT
Przy zgłoszeniu przesłanym do 09 marca 2017
0 zł + 23% VAT
Przy zgłoszeniu przesłanym po 09 marca 2017

16-17.03.2017
I dzień 10:00-16:00
II dzień 9:00-15:00
Al. Jerozolimskie 123A
Warszawa
Warsztaty
Galeria wydarzenia
Opis
Jak realizujemy program:
 • w formie praktycznych warsztatów - symulacja różnych sytuacji kontraktowych i ćwiczenie zachowań negocjacyjnych w tych sytuacjach (zastosowanie taktyk, cyklu ewentualnych ustępstw i negocjowanie konkretnych zapisów umownych)
Adresaci:
 • Kadra menedżerska i handlowcy,
 • pracownicy działów: zakupów, zaopatrzenia, importu,
 • osoby odpowiedzialne za negocjowanie i zawieranie umów z partnerami krajowymi i zagranicznymi.
 • Zapraszamy także dostawców!

Korzyści
 • zapoznanie z najczęściej stosowanymi taktykami negocjacyjnymi oraz niekonwencjonalnymi sposobami negocjowania umów handlowych przez kupującego
 • wykształcenie umiejętności analizy ryzyka i formułowania propozycji w różnych sytuacjach
 • uzyskanie praktycznych porad dotyczących obrony kupującego przed próbami manipulacji w negocjacjach
Program
 • Jak ustalić propozycję wyjściową kupującego, scenariusz ustępstw i użycia rekwizytów oraz ustosunkować się do propozycji dostawcy?

 • Jak kupować przez telefon, poprzez wymianę korespondencji a jak przy wspólnym stole rokowań?

 • Jak przyjąć ekipę negocjacyjną dostawcy, nie ulegać presji czasu i nie dać się złapać w pułapkę manipulacji?

 • Jak negocjować z dostawcą-monopolistą lub quasi-monopolistą ?

 • Jak negocjować cenę, a jak ją renegocjować przy zmianie warunków rynkowych?

 • Jak negocjować warunki płatności w świetle nowej ustawy o terminach zapłaty?

 • Jak negocjować klauzule reklamacyjne, mając na uwadze najnowsze zmiany w dochodzeniu reklamacji?

 • Jak zastosować taktykę "rosyjskiego frontu", a jak "nagrody w raju"? (ćwiczenia praktyczne na temat zastosowania i werbalizacji kilkudziesięciu taktyk negocjacyjnych)

 • Jak przeciwdziałać taktyce "zdechłej ryby", a jak zareagować na taktykę „inspektora Columbo"? (ćwiczenia praktyczne na temat obrony przed praktykami dostawcy)

 • Jak prowadzić uzgodnienia roczne i renegocjować zakontraktowane ilości?

 • Jak rozpoznać obszar negocjacji partnera?

 • Jak prowadzić rokowania i rozmowy z dostawcami z różnych krajów i kultur?

 • Jak negocjować zgodnie ze zwyczajami handlowymi?

 • Jak rozpoznać zamierzenia dostawcy?

 • Jak interpretować mowę ciała w negocjacjach?

 • Jak testować limity dostawcy i ustalić obszar porozumienia?

 • Jak przełamać impas, nie okazywać słabości i nie zerwać negocjacji?

 • Jak zastosować skuteczną perswazję?

 • Jak posłużyć się taktykami retorycznymi w negocjacjach (ćwiczenia praktyczne z taktyk retorycznych)?

 • Jak dokonać pozornych ustępstw, a jak poszukiwać wspólnych rozwiązań?

 • Jak zmienić charakter związku z dostawcą na płaszczyznę partnerstwa, realizując swoje cele zakupowe?

Ćwiczenia praktyczne:
 • inscenizacja negocjacji zakupowych przy wspólnym stole rokowań na przykładzie umowy
 • symulacja zachowań kupieckich w różnych sytuacjach kontraktowych  (na przykładach)
Informacje organizacyjne
W ramach szkolenia zapewniamy uczestnikom: drukowane materiały szkoleniowe, przerwy na kawę wraz z poczęstunkiem oraz lunch. Każdy z uczestników otrzymuje certyfikat udziału w szkoleniu oraz ma możliwość konsultacji z ekspertem.
GODZINY ZAJĘĆ:
MIEJSCE:
KORZYŚCI
16-17.03.2017
I dzień 10:00-16:00
II dzień 9:00-15:00
Al. Jerozolimskie 123A
Warszawa
Goolden Floor - Millenium Plaza
Goolden Floor - Millenium Plaza
Goolden Floor - Millenium Plaza
Pliki do pobrania
Broszura imprezy

Wzór oświadczenia o zwolnieniu z VAT

Pobierz
Formularz zgłoszeniowy w PDF

Zapoznaj się z regulaminem Polskiej Platformy Szkoleniowej Pobierz regulamin

Pouczenie od odstąpienia od umowy Pobierz dokument

Zapoznaj się z obowiązkiem informacyjnym Pobierz dokument