PPS
+48 22 100 44 61
kalendarz szkoleń biznesowych
II edycja: Motywacja płacowa i pozapłacowa. Systemy premiowania, wartościowanie stanowisk pracy

II edycja: Motywacja płacowa i pozapłacowa. Systemy premiowania, wartościowanie stanowisk pracy

CENA:
0 zł + 23% VAT
Przy zgłoszeniu przesłanym do 29 listopada 2017
0 zł + 23% VAT
Przy zgłoszeniu przesłanym po 29 listopada 2017

06-07.12.2017
I dzień 10:00-16:00
II dzień 09:00-15:00
Sala stacja wiedzy ul. Kolejowa 47 lok. U-23 Warszawa
Warsztaty
Galeria wydarzenia
Opis
Budowa, doskonalenie, wdrażanie systemów wynagrodzeń oraz innych narzędzi oddziaływania na pracowników.

Szkolenie, podnoszące poziom wiedzy praktycznej i kompetencje osób zajmujących się w praktyce motywacją pracowników, tworzeniem i doskonaleniem regulacji płacowych oraz motywacją pozapłacową.

Korzyści
Program

I.     Efektywny system wynagradzania

 • Wprowadzenie – jaki system wynagradzania w dzisiejszych realiach zarządzania uznajemy z efektywny?
 • Motywacja – praktyczne znaczenie pojęcia
 • Funkcje wynagrodzeń w firmie
 • Projektowanie (doskonalenie) systemu wynagradzania w odniesieniu do specyfiki organizacji
 • Struktura wynagrodzeń – motywacyjne znaczenie poszczególnych elementów motywacji płacowej
 • Tendencje w motywacji płacowej w instytucjach
 • Znaczenie motywacji pozapłacowej w zarządzaniu instytucją
 • Sposoby określania płacy zasadniczej – możliwości prawne, zakres swobody pracodawcy
 • Kwestia równego traktowania w zatrudnieniu w praktyce doskonalenia systemów wynagrodzeń – jak wygląda w praktyce

II.     Problematyka wartościowania stanowisk pracy

 • Optymalizacja systemu wynagrodzeń - znaczenie wartościowania
 • Główne cechy wartościowania stanowisk pracy - nie tylko kwestie płacowe!
 • Wartościowanie jako zmiana sposobu myślenia
 • Wartościowanie a zasada równego traktowana w zatrudnieniu
 • Realne cele procesu wartościowana – „demitologizacja”
 • Korzyści związane z wartościowaniem
 • Obiektywizacja kryteriów ustalania wynagrodzeń!
 • Oczekiwania pracodawcy, oczekiwania pracowników – możliwości ich spełnienia
 • Wpływ wartościowania na poziom motywacji do pracy
 • Organizacja procesu
 • Stosowane metody wartościowana stanowisk pracy (krótki przegląd różnych metod)
 • Charakterystyka metody analityczno -punktowej
 • Powiązanie z opisami stanowisk - zasady
 • Powołanie Zespołu Wartościującego - dobre praktyki
 • Punktacja - jej znaczenie
 • Po co hierarchia stanowisk
 • Korzystanie z wyników wartościowania
 • Podsumowanie wartościowania stanowisk pracy (wraz ze strukturą gradacji i punktacją) – krótki przykład
 • Ustalenie nowego poziomu widełek płacowych - dobre praktyki

III.     Premie – zasady premiowania

 • Pojęcie premii - prawne i praktyczne
 • Warunki niezbędne do wdrożenia systemu
 • Postrzeganie premii przez pracowników/ postrzeganie premii przez kadrę kierowniczą
 • Zasady budowy dobrych systemów premiowych

IV.    Kryteria i mechanizmy premiowe

 • Określenie celów stojących przed systemem premiowym
 • Podstawy do zastosowania mechanizmów indywidualnych i zespołowych
 • Grupy premiowe - definicja oraz zasady identyfikacji grup premiowych
 • Kryteria i mierniki w systemie premiowym
 • Zasady doboru miernika do danego mechanizmu premiowego
 • Warunki brzegowe w systemie premiowym

V.    Dopasowanie rozwiązań premiowych do potrzeb i możliwości

 • Wysokość wypłacanej premii
 • Premie procentowe - właściwa wysokość
 • Premie kwotowe - w jakich sytuacjach mogą być wypłacane
 • Premia w postaci prowizji – wady i zalety
 • Premiowanie połączone z systemem ocen okresowych – zalety i wady
 • Częstotliwość wypłacania premii - zasady określania
 • Zasady projektowania systemów premiowych - samodzielnie czy z udziałem podmiotu zewnętrznego
 • Szczegółowa procedura budowy, uzgadniania i wdrożenia nowego systemu premiowego w organizacji

VI.    Regulaminy i przykłady rozwiązań premiowych

 • Regulamin premiowania - rekomendowania zawartość
 • Regulamin nagród
 • Przykłady regulaminów premiowania i nagród
 • Przykłady tzw. uniwersalnych rozwiązań premiowych
 • Przykład rozwiązania z firmy X - premiowanie dla służb sprzedaży
 • System premiowania pracowników w firmie produkcyjnej

VII.     Bonusy, świadczenia dodatkowe. Racjonalizacja motywacji pozapłacowej

 • Świadczenia dodatkowe w wynagradzaniu
 • Skuteczność motywacyjna i rozpowszechnienie świadczeń w polskich realiach - zestawienie i omówienie
 • Program emerytalny jako rozwiązanie motywacyjne - przykład rozwiązania
 • Dobór bodźców długoterminowych - przykład rozwiązania
 • Elastyczne systemy motywacji. Systemy kafeteryjne - przykład wdrożenia
 • Zasady korzystania ze świadczeń pozapłacowych w firmie - przykład dokumentu
 • Omówienie 2 studiów przypadków wdrożenia
 • Przykład dokumentu - ankieta do badania potrzeb związanych z motywacją pracowników (bonusy i świadczenia)
VIII.              Podsumowanie zajęć – rekomendacje dla uczestników

Eksperci
Jarosław Marciniak
Prawnik, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego i studiów podyplomowych Zarządzanie Pracą.  Właściciel firmy HR Audytor, stale współpracuje z firmą Wolters Kluwer, od 15 lat realizuje specjalistyczne szkolenia w dziedzinie zarządzania i prawa pracy. Od 24 lat zajmuje się zarządzaniem - zarówno w sektorze administracji jak i w przedsiębiorstwach - jako menedżer personalny, konsultant i trener. Obszarem jego aktywności jest przede wszystkim kompleksowa problematyka pracy kadrowej (audyty, analizy), regulacje wewnętrzne w firmach (regulaminy, procedury) oraz systemy zarządzania, ocen i motywacji. Autor ponad 300 artykułów, komentarzy, opracowań w zakresie zarządzania ludźmi i prawa pracy, a także 12 książek z tego obszaru (w tym m.in. OPTYMALIZACJA ZATRUDNIENIA, WYNAGRODZEŃ I STRUKTUR ORGANIZACYJNYCH, Wolters Kluwer, Warszawa 2009 i 2016; REGULAMINY I PROCEDURY W FIRMIE, Wydawnictwo LEX, Warszawa 2012 i 2014; MERITUM HR, Wolters Kluwer, Warszawa 2011 i 2013 - kompendium wiedzy i praktyki z obszaru personalnego, redakcja merytoryczna, a także wydana w lipcu 2015 r. AUDYT I CONTROLLING FUNKCJI PERSONALNEJ W PRZEDSIĘBIORSTWIE). W ciągu ostatnich dziesięciu lat opracował również autorskie narzędzia w obszarze zarządzania ludźmi i pracą - procedury, formularze, zestawy wskaźników, raporty.   Jarosław Marciniak od 12 lat jest znanym i cenionym ekspertem w dziedzinie przeciwdziałania anomii pracowniczej, w szczególności mobbingowi i dyskryminacji w zatrudnieniu. Był m.in. ekspertem programu antydyskryminacyjnego UNDP „Równi w pracy – to się opłaca”,  członkiem rządowego zespołu ekspertów ds. przeciwdziałania mobbingowi . Jest autorem kilku
Więcej
Informacje organizacyjne
W ramach szkolenia zapewniamy uczestnikom: drukowane materiały szkoleniowe, przerwy na kawę wraz z poczęstunkiem oraz lunch. Każdy z uczestników otrzymuje certyfikat udziału w szkoleniu oraz ma możliwość konsultacji z ekspertem.
GODZINY ZAJĘĆ:
MIEJSCE:
06-07.12.2017
I dzień 10:00-16:00
II dzień 09:00-15:00
Sala stacja wiedzy ul. Kolejowa 47 lok. U-23 Warszawa
Nasza sala
Nasza sala
Nasza sala
Pliki do pobrania
Broszura imprezy

Wzór oświadczenia o zwolnieniu z VAT

Pobierz
Formularz zgłoszeniowy w PDF

Zapoznaj się z regulaminem Polskiej Platformy Szkoleniowej Pobierz regulamin

Pouczenie od odstąpienia od umowy Pobierz dokument

Zapoznaj się z obowiązkiem informacyjnym Pobierz dokument