PPS
+48 22 100 44 61
kalendarz szkoleń biznesowych
Efektywne pisanie i publikowanie artykułów naukowych

Efektywne pisanie i publikowanie artykułów naukowych

CENA:
0 zł + 23% VAT
Przy zgłoszeniu przesłanym do 04 października 2017
0 zł + 23% VAT
Przy zgłoszeniu przesłanym po 04 października 2017

11 .10.2017
I dzień 10:00-16:00
ul. Chłodna 51
Warszawa
Warsztaty
Galeria wydarzenia
Opis
Szkolenie skierowane jest do osób, które zainteresowane są publikowaniem artykułów w najbardziej prestiżowych anglojęzycznych i polskojęzycznych periodykach naukowych. Będzie ono miało przede wszystkim charakter praktyczny. Prowadzący zaproponuje szereg praktycznych ćwiczeń, dzięki którym uczestnicy nabędą kompetencje odnoszące się do pisania artykułów. W trakcie spotkanie omówi się cały proces publikowania naukowego: organizację tekstu, wybór czasopisma, zgłoszenie artykułu, kontakt z redakcją. Spora uwaga poświęcona będzie także doskonaleniu warsztatu autora, wskazaniu różnych przydatnych narzędzi.
Korzyści
 • Uczestnicy dowiedzą się, jak skutecznie pisać artykuły naukowe w języku angielskim (oraz polskim) i publikować je w najbardziej prestiżowych pismach.
 • Szkolenie zwróci uwagę na praktyczną stronę pisania artykułów, w tym wskaże różne przydatne w pisaniu narzędzia.
 • Uczestnicy wyrobią umiejętności pisania związane ze wszystkimi etapami tworzenia artykułów oraz umiejętności dotyczących proponowania tekstów do czasopism naukowych.
 • Słuchaczom przedstawiona zostanie gruntowna wiedza na temat typów artykułów oraz sposobów ich konstruowania.
Program

I. Artykuł jako źródło sukcesu naukowego.

 1. Jak się przygotować do napisania artykułu naukowego.
 2. Pisanie po polsku czy po angielsku – czym się różnią obydwa sposoby i na co zwracać uwagę, decydując się na wybór języka.
 3. Publikowanie w pismach anglojęzycznych jako sposób na rozwój kariery naukowej.
 4. Kryteria recenzowania tekstów.
 5. Tytuł artykułu jako wyznacznik jego treści.
 6. Cztery strategie tworzenia dobrego tytułu (podawanie jak największej ilości ważnych informacji, ale bycie zwięzłym; „szastanie” słowami kluczowymi; wybieranie między pytaniami a zdaniami oznajmującymi; unikanie niejasności).

 
II. Konstrukcja artykułu, czyli kiedy – i w jaki sposób – wyróżniać poszczególne sekcje tekstów.

 1. Typy artykułów i sposoby ich pisania.
 2. Jak pisać teksty przeglądowe i teoretyczne.
 3. Research articles, czyli o potrzebie zastosowania schematu AIMRaD (Abstract, Introduction, Materials and methods, Results, and Discussion) oraz rozlicznych jego wariantów.
 4. Dlaczego Abstrakt jest tak ważny, czyli organizacja oraz podstawowe elementy streszczenia.
 5. Kilka zdań o słowach kluczowych (Key words).
 6. The Introduction– wymiary kompletnego Wprowadzenia: ulokowanie w polu naukowym; wskazanie „nieodkrytych” obszarów; dokładne wyjaśnienie celu; poprawność logiczna i inne.
 7. Sekcja Results, czyli o tym, jak „rozkręcić” swój artykuł, przedstawiając wyniki badań niczym ciekawą historię oraz poprawnie stosując ilustracje i tabele.
 8. Sekcja Methods – jej cele oraz organizacja.
 9. Sekcja Discussion – ważne kwestie związane z konstrukcją, podkreślanie kluczowych informacji, negocjowanie siły tez.
 10. Czy w artykule umieszczać sekcję Conclusions.
 11. Literature Reviewjako odrębna sekcja tekstu.
 12. Schemat AIMRaD w artykułach napisanych w języku polskim i angielskim.
 13. Pisanie „jakościowe” w naukach społecznych oraz humanistycznych – o tym, jak być dobrym story-tellerem.
 14. Inne rodzaje tekstów i sposoby ich pisania: studia przypadku, artykuły recenzyjne, przeglądy literatury, sprawozdania z konferencji i inne.

III. Dalsze rozwijanie umiejętności związanych z pisaniem artykułów.

 1. Co brać pod uwagę, wybierając czasopismo, w którym chcemy opublikować tekst.
 2. Proponowanie artykułów czasopismom anglojęzycznym – o czym jeszcze pamiętać (zrozumienie procesu recenzowania oraz roli edytorów, napisanie cover letter i inne).
 3. Odpowiadanie edytorom i recenzentom, czyli jak sobie radzić z odrzuceniami, propozycjami zmian oraz przygotowaniem tekstu do publikacji.
 4. Poprawne cytowanie jako droga do sukcesu.
 5. Strategie odnajdywania i używania źródeł naukowych.
 6. Poddawanie się ocenie kolegów jako sposób na poprawę jakości swojego artykułu.
 7. Waga dbałości o język (jakie rodzaje błędów językowych są szczególnie rażące, schematy zdań).

 
IV. Z warsztatu autora artykułów naukowych.

 1. Narzędzia ułatwiające pisanie.
 2. Menadżery bibliografii.
 3. Zarządzanie notatkami i definicjami.
 4. Zotero – omówienie funkcji menadżerów na przykładzie konkretnego programu.
 5. Pisanie tekstu – zamienniki Worda oraz edytory specjalistyczne.
 6. Scrivener – omówienie konkretnego edytora dedykowanego tekstom naukowym.
 7. Narzędzia do wizualizacji danych – jak ulepszyć swój artykuł.
 8. Czy wartko używać Google Scholar oraz tak zwanych ASNS (Academic Social Networking Services) – kilka słów o tym, po co jest potrzebna widoczność w sieci z perspektywy autora tekstów naukowych.
Informacje organizacyjne
W ramach szkolenia zapewniamy uczestnikom: drukowane materiały szkoleniowe, przerwy na kawę wraz z poczęstunkiem oraz lunch. Każdy z uczestników otrzymuje certyfikat udziału w szkoleniu oraz ma możliwość konsultacji z ekspertem.
GODZINY ZAJĘĆ:
MIEJSCE:
11 .10.2017
I dzień 10:00-16:00
ul. Chłodna 51
Warszawa
Goolden Floor - Chłodna
Goolden Floor - Chłodna
Goolden Floor - Chłodna
Pliki do pobrania
Broszura imprezy

Wzór oświadczenia o zwolnieniu z VAT

Pobierz
Formularz zgłoszeniowy w PDF

Zapoznaj się z regulaminem Polskiej Platformy Szkoleniowej Pobierz regulamin

Pouczenie od odstąpienia od umowy Pobierz dokument

Zapoznaj się z obowiązkiem informacyjnym Pobierz dokument