PPS
+48 22 100 44 61
kalendarz szkoleń biznesowych
Dostosowanie do wymogów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) – jak przeprowadzić samodzielną weryfikację?

Dostosowanie do wymogów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) – jak przeprowadzić samodzielną weryfikację?

CENA:
0 zł + 23% VAT
Przy zgłoszeniu przesłanym do 27 listopada 2017
0 zł + 23% VAT
Przy zgłoszeniu przesłanym po 27 listopada 2017

04 .12.2017
I dzień 10:00-16:00
ul. Ślężna 26, 53-302 Wrocław
Warsztaty
Informacje dodatkowe

Galeria wydarzenia
Opis
Unijne rozporządzenie o ochronie danych (RODO) uważane jest za jeden z najtrudniejszych aktów prawnych z jakimi przyjdzie się zmierzyć przedsiębiorcom oraz podmiotom administracji publicznej w ciągu kilku najbliższych lat. Rozporządzenie przewiduje szereg nowych wymagań prawnych, a także poszerza zakres obowiązków przewidzianych przez aktualnie obowiązującą ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, jednocześnie wprowadzając nieznane dotychczas w polskim ustawodawstwie sankcje finansowe sięgające kwoty 20 milionów Euro.
Bardzo wysokie ryzyko odpowiedzialności prawnej jakie wiąże się ze niedostosowaniem do wymogów RODO powoduje, że choć regulacja ta zacznie być stosowana od 25 maja 2018 roku, już teraz wielu przedsiębiorców w Polsce podejmuje próbę wdrożenia jego wymagań. Jest to niezwykle istotne, ponieważ szeroki zakres obowiązków prawnych wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych wymaga bardzo gruntownego i czasochłonnego podejścia i niejednokrotnie przeanalizowania sposobu funkcjonowania konkretnej organizacji w kontekście wszelkich procesów związanych z wykorzystywaniem danych osobowych. Co ciekawe, nie każdy podmiot będzie musiał realizować wymagania RODO w takim samym zakresie – wiele zależeć będzie od tego w jakim kontekście, celach i zakresie przetwarzane są dane osobowe w danej organizacji. To z kolei wymaga bardzo indywidualnego podejścia do wdrożenia RODO.

METODYKA prowadzenia zajęć – szkolenie zostanie podzielone na dwie zasadnicze części.
Część pierwsza posłuży wprowadzeniu uczestników szkolenia do tematyki ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz wyjaśnieniu kluczowych pojęć i wymogów prawnych.
Część druga zostanie poświęcona ćwiczeniom mającym na celu praktyczne zobrazowanie uczestnikom, w jaki sposób należy spełnić wybrane wymagania RODO. Ta część zostanie również poświęcona przygotowaniu uczestników do przeprowadzenia w sposób samodzielny wstępnej weryfikacji swojej organizacji pod kątem spełnienia wymagań RODO.

Szkolenie poprowadzi
mec. Jakub Wezgraj, wieloletni ekspert prawny w zakresie ochrony danych osobowych, znany z prowadzenia szkoleń w sposób bardzo obrazowy i oparty na wielu ćwiczeniach oraz praktycznych przykładach.
Korzyści
 • omówienie kluczowych wymagań RODO i ich wpływu na różne obszary działalności przedsiębiorstwa i jednostek administracji publicznej
 • uzyskanie wiedzy o zakresie zastosowania wymagań RODO wobec organizacji reprezentowanej przez uczestnika
 • udział w ćwiczeniach mających na celu zobrazowanie sposobu realizacji wymagań RODO w praktyce
 • przedstawienie zmian w zakresie podejścia do tematyki ochrony danych osobowych w Polsce
 • omówienie planowanych zasad przeprowadzania kontroli przez nowy organ nadzorczy
 • pozyskanie wiedzy niezbędnej do przeprowadzenia w sposób samodzielny wstępnej weryfikacji zgodności funkcjonowania organizacji z wymaganiami RODO
Program

CZĘŚĆ I – wprowadzenie - wykład i konsultacje

1. Unijne rozporządzenie o ochronie danych (RODO) – kogo i w jakim zakresie dotyczy?

 • przedsiębiorstwa i podmioty publiczne jako administratorzy danych i związane z tym obowiązki na gruncie RODO,
 • przedsiębiorstwa przetwarzające dane osobowe na zlecenie innych podmiotów - rola i zakres odpowiedzialności.

2. Kluczowe pojęcia i wymagania prawne z zakresu ochrony danych osobowych przewidziane przez RODO - omówienie na przykładach:

 • podstawowe zasady związane z prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych,
 • wymagana polityka informacyjna i nowe obowiązki jakie należy realizować wobec osób fizycznych,
 • uwzględnianie ochrony danych w fazie projektowania oraz domyślna ochrona danych (privacy by desing i privacy by default),
 • zasady współpracy ze współadministratorami oraz podmiotami przetwarzającymi dane na zlecenie,
 • wymagania prawne związane z bezpieczeństwem przetwarzanych danych osobowych, reagowaniem na incydenty oraz współpracą z organem nadzorczym,
 • przeprowadzanie oceny skutków dla ochrony danych,
 • Inspektor Ochrony Danych – następca prawny Administratora Bezpieczeństwa Informacji.
3. Jaki wpływ będą miały regulacje RODO na poszczególne obszary funkcjonowania każdej organizacji?:
 • rekrutacja i zatrudnienie,
 • marketing,
 • obsługa klienta,
 • e-commerce,
 • dochodzenie roszczeń (windykacja).

4. Projekt nowej ustawy o ochronie danych osobowych przygotowany przez Ministerstwo Cyfryzacji jako akt uzupełniający stosowanie RODO – omówienie zagadnień jakie reguluje

5. Powołanie nowego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych – rola i kompetencje, nowe uprawnienia kontrolne

6. Rewolucyjne zmiany w zakresie sposobu przeprowadzania postępowań kontrolnych i nakładania kar przez organ nadzoru za naruszenie ochrony danych


CZĘŚĆ II – ćwiczenia

1. W jaki sposób należy przygotować się, by było możliwe spełnienie wymagań RODO?
 • kluczowe kroki jakie należy spełnić w celu dostosowania,
 • komórki organizacyjne, które powinny być objęte pracami dostosowawczymi,
 • zasady prowadzenia projektu wdrożeniowego w zakresie RODO.
2. Realizacja wymagań RODO w praktyce – omówienie możliwych scenariuszy postępowania oraz ćwiczenia z wykładowcą na wybranych przykładach:
 • realizacja uprawnień przysługujących podmiotom danych - rozbudowane obowiązki informacyjne, sprostowanie i usuwanie danych („prawo do bycia zapominanym”), prawo do przenoszenia danych,
 • realizacja obowiązków w zakresie stosowanych środków bezpieczeństwa wobec przetwarzanych danych,
 • obowiązek zawiadamiania organu nadzorczego oraz osób, których dane dotyczą
 • naruszeniu ochrony danych,
 • rejestrowanie czynności przetwarzania danych.
Eksperci
Jakub Wezgraj
Radca prawny, ekspert w dziedzinie ochrony danych osobowych, partner zarządzający kancelarii „ODOekspert” specjalizującej się w tematyce ochrony danych osobowych. Dotychczas zrealizował ponad 200 projektów audytowych i wdrożeniowych w obszarze ochrony danych osobowych między innymi na rzecz podmiotów z branży ubezpieczeniowej, leasingowej, faktoringowej, bankowej, nowych technologii, energetycznej, przemysłu ciężkiego, medycznej, telekomunikacyjnej, motoryzacyjnej, produkcyjnej oraz administracji publicznej. Pełnił funkcję Administratora Bezpieczeństwa Informacji w kilkunastu podmiotach z różnych sektorów rynku. Realizował szkolenia i warsztaty dotyczące ochrony danych osobowych m.in. dla kadry kierowniczej Komisji Nadzoru Finansowego, Agencji Rozwoju Przemysłu S.A., Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, KRUS, Zakładu Emerytalno – Rentowego MSW, a także szkolenia zamknięte i otwarte na rzecz polskich i międzynarodowych przedsiębiorstw. W jego szkoleniach dotychczas uczestniczyło ponad 5000 osób. Jest autorem ponad 150 eksperckich warsztatów rozwoju kompetencji Administratorów Bezpieczeństwa Informacji oraz osób zawodowo zajmujących się tematyką ochrony danych osobowych. Autor książki „Zawód – Administrator Bezpieczeństwa Informacji” dostępnej w wersji elektronicznej na stronie internetowej kancelarii (www.odoekspert.pl). Udziela wypowiedzi jako ekspert ds. bezpieczeństwa informacji dla Wiadomości TVP 1, TVN oraz Programu Pierwszego Polskiego Radia. Pełni również rolę eksperta prawnego w zespole Cyberbezpieczeństwa Fundacji im. Kazimierza Pułaskiego, a także eksperta ds. ochrony danych osobowych w Forum
Więcej
Informacje organizacyjne
W ramach szkolenia zapewniamy uczestnikom: drukowane materiały szkoleniowe, przerwy na kawę wraz z poczęstunkiem oraz lunch. Każdy z uczestników otrzymuje certyfikat udziału w szkoleniu oraz ma możliwość konsultacji z ekspertem.
GODZINY ZAJĘĆ:
MIEJSCE:
04 .12.2017
I dzień 10:00-16:00
ul. Ślężna 26, 53-302 Wrocław
Hotel Campanile
Hotel Campanile
Hotel Campanile
Pliki do pobrania
Broszura imprezy

Wzór oświadczenia o zwolnieniu z VAT

Pobierz
Formularz zgłoszeniowy w PDF

Zapoznaj się z regulaminem Polskiej Platformy Szkoleniowej Pobierz regulamin

Pouczenie od odstąpienia od umowy Pobierz dokument

Zapoznaj się z obowiązkiem informacyjnym Pobierz dokument