PPS
+48 22 100 44 61
kalendarz szkoleń biznesowych
Digitalizacja - dobre praktyki tworzenia i ochrony narodowego zasobu cyfrowego w instytucjach kultury i nauki

Digitalizacja - dobre praktyki tworzenia i ochrony narodowego zasobu cyfrowego w instytucjach kultury i nauki

CENA:
0 zł + 23% VAT
Przy zgłoszeniu przesłanym do 15 listopada 2017
0 zł + 23% VAT
Przy zgłoszeniu przesłanym po 15 listopada 2017

22 .11.2017
I dzień 10:00-16:15
ul. Chłodna 51
Warszawa
Konferencja
Galeria wydarzenia
Opis
Procesy cyfryzacji, choć realizowane od wielu lat, nadal budzą szereg pytań. Wiele kwestii natury organizacyjnej, technicznej, prawnej i ekonomicznej wymaga dyskusji i rozstrzygnięć. „Dobre” obiekty cyfrowe to efekt stosowania dobrych praktyk, sprawdzonych metod i narzędzi. Warto więc korzystać z wiedzy i doświadczeń instytucji i ekspertów zaawansowanych w realizacji pomyślnych projektów digitalizacyjnych.

Wydarzenie jest dedykowane szeroko pojętemu środowisku instytucji kultury i nauki. Do udziału zapraszamy archiwistów, bibliotekarzy, muzealników, także przedstawicieli innych instytucji prowadzących działalność w zakresie kultury, nauki i badań (repozytoriów, galerii, stowarzyszeń, fundacji, instytutów i ośrodków badań, studiów i wytwórni filmów, teatrów, filharmonii, centrów sztuki, instytutów kultury, muzyki, tańca).

Nasza konferencja to dobra okazja dla tych, którym zależy na świadomym, przemyślanym, zgodnym z prawem i najlepszymi wzorcami, współtworzeniu narodowego zasobu cyfrowego i eksponowaniu go w światowych kolekcjach cyfrowych.
Korzyści
Celem konferencji zatytułowanej Digitalizacja – dobre praktyki tworzenia i ochrony narodowego zasobu cyfrowego w instytucjach kultury i nauki jest przede wszystkim próba ustalenia, czym jest narodowy zasób cyfrowy i na podstawie jakich kryteriów należy kwalifikować obiekty do digitalizacji i trwałej ochrony. Zostaną ponadto omówione wybrane zagadnienia techniczne, prawne i organizacyjne generowania i eksponowania w sieci obiektów cyfrowych.

Program
10:00 – 10:45

Narodowy zasób cyfrowy – próba uzgodnienia definicji terminu.

 • narodowy zasób cyfrowy - propozycja definicji
 • procedury selekcyjne – przegląd wybranych rozwiązań instytucji światowych
 • kompetencje pracowników instytucji kultury i nauki w zadaniach kwalifikowania obiektów cyfrowych do narodowego zasobu cyfrowego.
dr Aneta Januszko-Szakiel, Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego
 
10:45 – 11:30

Integracja metadanych w plikach prezentacyjnych

 • kategorie metadanych integrowanych w plikach prezentacyjnych
 • stosowane standardy (schematy) metadanych pozwalające zintegrować metadane z plikiem prezentacyjnym
 • relacje pomiędzy metadanymi zintegrowanymi w plikach prezentacyjnych, a metadanymi zintegrowanymi w plikach macierzystych (plikach "master")
 • niezależność - archiwizowanych długoterminowo - obiektów cyfrowych posiadających zintegrowane metadane od systemów operacyjnych oraz systemów dotyczących archiwizacji
 • typowy - dla bibliotek i archiwów - model rekordu metadanych wewnętrznych (zintegrowanych w plikach cyfrowej kopii obiektu analogowego).
Grzegorz Bednarek, GB Soft, www.djvu.com.pl
 
11:30 – 11:45 przerwa na kawę
 
11:45 – 12:30

Technologiczne aspekty reprodukowania skomplikowanych obiektów

 • obiekty transparentne
 • obiekty połyskliwe
 • obiekty wielkogabarytowe
 • interpolacja, polaryzacja, namnażanie pikseli
 • Wykład praktyczny poparty przykładami z własnej praktyki
Jacek Świderski, Muzeum Narodowe w Krakowie
 
12:30 – 13:15

Oprogramowanie w repozytoriach instytucjonalnych.

 • modele biznesowe stosowane w repozytoriach
 • systemy repozytoryjne używane na świecie i w Polsce
 • wymagania techniczne oprogramowania
 •  wady i zalety wybranych systemów
 • czego oczekuje użytkownik?
Leszek Szafrański, Biblioteka Jagiellońska

13:15 – 13:45 przerwa na obiad
 

13:45 – 14:30

Prawne aspekty procesu generowania i publikowania digitalizatów.

 • przegląd obowiązujących regulacji prawnych w kontekście cyfryzacji zasobów archiwów, bibliotek i muzeów
 • prawo autorskie a digitalizacja
 • udostępnianie w sieci cyfrowych odwzorowań zasobów instytucji pamięci – najnowsze regulacje/podstawy prawne

dr Aleksander Tarkowski, Centrum Cyfrowe „Projekt Polska”


14:30 – 15:15

Droga do optymalnej dokumentacji obiektów dziedzictwa - wybór jednej metody pomiarowej czy łączenie różnych technologii?

 • cyfrowe techniki dokumentacyjne stosowane obecnie – charakterystyka (z wyłączeniem technik fotograficznych)
 • inne dwuwymiarowe techniki dokumentacyjne (obrazowanie RTI, fotografia gigapixelowa, techniki multispektralne)
 • podział technik trójwymiarowych (techniki fotogrametryczne, SFM, pomiar laserowy ToF, triangulacja laserowa i pomiar z oświetleniem strukturalnym)
 • wybór technologii a rezultaty projektu
 • możliwości praktycznego wykorzystania efektów pomiarów – wybrane przykłady.

Eryk Bunsch, Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie

 

15:15 – 16:00

Nowe wydanie programu MKiDN "Kultura cyfrowa" - digitalizacja, ponowne użycie, edukacja.

 • co nowego w programie "Kultura cyfrowa"
 • case study - projekt digitalizacji jako podstawa działań naukowych i edukacyjnych

Remigiusz Lis, Biblioteka Śląska/Śląska Biblioteka Cyfrowa

16:00 – 16:15 podsumowanie, zakończenie konferencji

Informacje organizacyjne
W ramach szkolenia zapewniamy uczestnikom: drukowane materiały szkoleniowe, przerwy na kawę wraz z poczęstunkiem oraz lunch. Każdy z uczestników otrzymuje certyfikat udziału w szkoleniu oraz ma możliwość konsultacji z ekspertem.
GODZINY ZAJĘĆ:
MIEJSCE:
22 .11.2017
I dzień 10:00-16:15
ul. Chłodna 51
Warszawa
Goolden Floor - Chłodna
Goolden Floor - Chłodna
Goolden Floor - Chłodna
Pliki do pobrania
Broszura imprezy

Wzór oświadczenia o zwolnieniu z VAT

Pobierz
Formularz zgłoszeniowy w PDF

Zapoznaj się z regulaminem Polskiej Platformy Szkoleniowej Pobierz regulamin

Pouczenie od odstąpienia od umowy Pobierz dokument

Zapoznaj się z obowiązkiem informacyjnym Pobierz dokument