PPS
+48 22 100 44 61
kalendarz szkoleń biznesowych
Czynności organu administracji w postępowaniu administracyjnym

Czynności organu administracji w postępowaniu administracyjnym

CENA:
0 zł + 23% VAT
Przy zgłoszeniu przesłanym do 01 listopada 2017
0 zł + 23% VAT
Przy zgłoszeniu przesłanym po 01 listopada 2017

08 .11.2017
I dzień 10:00-16:00
Al. Jerozolimskie 123A
Warszawa
Warsztaty
Opis
Zapraszamy do udziału w szkoleniu, którego celem jest przedstawienie praktycznych aspektów podejmowania przez organy administracyjne czynności procesowych, m.in.: kierowanie wezwań, utrwalanie czynności procesowych, doręczanie pism, udostępnianie akt, obliczanie terminów.

Szkolenie adresowane jest do wszystkich osób zaangażowanych w proces wydawania decyzji administracyjnych, którzy chcą uzupełnić i zaktualizować swoją wiedzę w zakresie prawidłowości prowadzenia postępowania administracyjnego.
Korzyści
Pozyskanie umiejętności w zakresie prawidłowego:
 • prowadzenia akt sprawy i ich udostępniania
 • formułowania wezwań, wnoszenie podań
 • przestrzegania terminowości w prowadzeniu spraw
 • prowadzenia mediacji
Program
 1. Podstawowe zasady postępowania administracyjnego w świetle orzecznictwa
   

 2. Wnoszenie podań
   

 3. Wszczęcie postępowania administracyjnego a odmowa wszczęcia
   

 4. Odmowa wszczęcia postępowania a umorzenie postępowania administracyjnego
   

 5. Terminowość w prowadzeniu sprawy administracyjnej i skutki uchybienia terminowi na załatwienie sprawy (bezczynność, przewlekłość, milczące załatwienie sprawy)
   

 6. Doręczenia właściwe i zastępcze
   

 7. Prowadzenie akt sprawy administracyjnej i ich udostępnianie
   

 8. Protokoły i adnotacje oraz metryka sprawy administracyjnej
   

 9. Mediacja i protokół z mediacji

Informacje organizacyjne
W ramach szkolenia zapewniamy uczestnikom: drukowane materiały szkoleniowe, przerwy na kawę wraz z poczęstunkiem oraz lunch. Każdy z uczestników otrzymuje certyfikat udziału w szkoleniu oraz ma możliwość konsultacji z ekspertem.
GODZINY ZAJĘĆ:
MIEJSCE:
08 .11.2017
I dzień 10:00-16:00
Al. Jerozolimskie 123A
Warszawa
Goolden Floor - Millenium Plaza
Goolden Floor - Millenium Plaza
Goolden Floor - Millenium Plaza
Pliki do pobrania
Broszura imprezy

Wzór oświadczenia o zwolnieniu z VAT

Pobierz
Formularz zgłoszeniowy w PDF

Zapoznaj się z regulaminem Polskiej Platformy Szkoleniowej Pobierz regulamin

Pouczenie od odstąpienia od umowy Pobierz dokument

Zapoznaj się z obowiązkiem informacyjnym Pobierz dokument