PPS
+48 22 100 44 61
eksperci szkolenia warszawa
 Mirosław Wróblewski

Mirosław Wróblewski

Radca prawny, mianowany urzędnik służby cywilnej, certyfikowany audytor wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych.
Absolwent studiów prawniczych oraz politologicznych (specjalizacja – stosunki międzynarodowe). Jest autorem blisko 50 artykułów i publikacji naukowych z zakresu prawa konstytucyjnego, międzynarodowego, europejskiego oraz ochrony praw człowieka. W ciągu ostatnich lat wielokrotnie przygotowywał lub współpracował w przygotowaniu stanowisk Rzecznika Praw Obywatelskich i reprezentował RPO w postępowaniach sądowych oraz przed Trybunałem Konstytucyjnym.
Członek zarządu Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej (EU Fundamental Rights Agency) na kadencję w latach 2012-2017. W grudniu 2012 r. wybrany na przewodniczącego Komisji Budżetowej Agencji. W grudniu 2014 r. wybrany przez zarząd do 4-osobowego Executive Committee w Agencji.
Pełnił funkcję koordynatora zainicjowanego przez RPO Programu Współpracy Ombudsmanów Państw Partnerstwa Wschodniego UE w latach 2009-2010. Występował w charakterze eksperta na zaproszenie instytucji międzynarodowych (m.in. Rada Europy, ECRI, Komisja Europejska, Wysoki Przedstawiciel ONZ ds. Praw Człowieka) oraz krajowych (w Europie i Azji).
Członek Polskiego Stowarzyszenia Prawa Europejskiego, Polskiego Towarzystwa Konstytucyjnego oraz Stowarzyszenia im. prof. Zbigniewa Hołdy.
Zna biegle język angielski, język francuski i rosyjski w stopniu komunikatywnym.

Zrealizowane projekty

Zapoznaj się z regulaminem Polskiej Platformy Szkoleniowej Pobierz regulamin

Pouczenie od odstąpienia od umowy Pobierz dokument

Zapoznaj się z obowiązkiem informacyjnym Pobierz dokument