PPS
+48 22 100 44 61
eksperci szkolenia warszawa
dr hab. Paweł Waszkiewicz

dr hab. Paweł Waszkiewicz

Adiunkt w Katedrze Kryminalistyki WPiA UW (od 2008). Absolwent kierunków: prawo (2004) i stosowane nauki społeczne (2005) na Uniwersytecie Warszawskim. Stopień doktora nauk prawnych uzyskał na podstawie dysertacji pt. Nowe środki prewencji kryminalnej na terenach zurbanizowanych (2008 WPiA UW) a stopień naukowy doktora habilitowanego na podstawie monografii pt. Traktat o dobrej prewencji kryminalnej (2016 WPiA UW).
Laureat licznych nagród i stypendiów za osiągnięcia naukowe i dydaktyczne, m.in. dla Najlepszych Młodych Doktorów „Nowoczesny Uniwersytet”, dwóch nagród Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego, Royal Mounted Canadian Police, Fundacji Landu Badenii-Wirtembergii, The Edward Barry McDougall Memorial Scholarship, sześciu indywidualnych nagród Rektora UW, Dyplomu CSI.
Wykładowca i profesor wizytujący m.in. University of Ottawa, Rutgers University, University College London, Universidad de Alicante, Teesside University.
Kierował i współrealizował badania dotyczące prewencji kryminalnej, monitoringu wizyjnego, biometrii, pracy operacyjnej i wykrywczej, śledztw w sprawach zabójstw, metod inwigilacji, pozasądowego rozwiązywania konfliktów finansowane z grantów polskich (MNiSW, NCN, UW) i zagranicznych (Komisja Europejska, Södertörn University, Foundation for Baltic and East European Studies). Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych – w tym pierwszej polskiej monografii poświęconej monitoringowi wizyjnemu Wielki Brat Rok 2010. Systemy monitoringu wizyjnego - aspekty kryminalistyczne, kryminologiczne i prawne, Warszawa 2011 –i ok. stu wystąpień konferencyjnych.
Członek komitetu zarządzającego (reprezentujący Polskę) i czwartej grupy roboczej- Public Policy and the Regulation of Surveillance wprojekcie badawczymCOST (European Cooperation in the field of Scientific and Technical Research). Nazwa projektu Living in Surveillance Society. Nr projektu: IS0807 (okres realizacji 2010-2013).
Zwolennik działań evidence based oraz otwartego dostępu (do publikacji naukowych). Większość publikacji dostępna bezpłatnie na profilu academia.edu: goo.gl/LkLrVg
Zrealizowane projekty

Zapoznaj się z regulaminem Polskiej Platformy Szkoleniowej Pobierz regulamin

Pouczenie od odstąpienia od umowy Pobierz dokument

Zapoznaj się z obowiązkiem informacyjnym Pobierz dokument