PPS
+48 22 100 44 61
eksperci szkolenia warszawa
 Katarzyna Skiba-Kuraszkiewicz

Katarzyna Skiba-Kuraszkiewicz

Radca prawy, Partner w SDZLEGAL SCHINDHELM. Specjalista z zakresu prawa ochrony środowiska i gospodarki odpadami. Świadczy pomoc prawną podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą polegającą na wytwarzaniu i przetwarzaniu odpadów, w tym zwłaszcza odpadów komunalnych. Doradza organizacjom odzysku, jak również przedsiębiorcom, którzy w toku bieżącej działalności napotykają problemy związane z gospodarką odpadami. Poza przygotowywaniem analiz i opinii prawnych dotyczących gospodarowania odpadami, wspiera od strony prawnej proces pozyskiwania decyzji administracyjnych niezbędnych dla zgodnego z prawem funkcjonowania przedsiębiorstwa, w tym pozwoleń zintegrowanych, sektorowych, decyzji środowiskowych. Doradza na etapie uzyskiwania audytów środowiskowych i negocjowania umów, które wiążą się z zagadnieniami szeroko rozumianej ochrony środowiska. Regularnie prowadzi szkolenia z zakresu gospodarki odpadami i uczestniczy, także jako prelegent, w konferencjach branżowych dotyczących tych zagadnień. Jest autorem licznych publikacji z zakresu prawa ochrony środowiska i stale współpracuje w tym zakresie m. in. z miesięcznikiem Przegląd Komunalny.
Zrealizowane projekty

Zapoznaj się z regulaminem Polskiej Platformy Szkoleniowej Pobierz regulamin

Pouczenie od odstąpienia od umowy Pobierz dokument

Zapoznaj się z obowiązkiem informacyjnym Pobierz dokument