PPS
+48 22 100 44 61
eksperci szkolenia warszawa
 Jacek Sadowy

Jacek Sadowy

Prawnik i politolog. Od lutego 2008 r. roku do grudnia 2013 r. Prezes Urzędu Zamówień Publicznych. Ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji oraz Wydziale Politologii UMCS w Lublinie.  Z zamówieniami publicznymi związany od 2000 r.
Autor wielu publikacji z dziedziny zamówień publicznych, wieloletni wykładowca. Prowadzi wykłady z zakresu zamówień publicznych m.in. w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, na Podyplomowych Studiach Zamówień Publicznych na Uniwersytecie im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytecie Warszawskim, UMCS w Lublinie, Uniwersytecie Łódzkim, Uniwersytecie Wrocławskim.
Od początku kariery zawodowej związany z zamówieniami publicznymi i Urzędem Zamówień Publicznych przechodząc w nim wszystkie szczeble kariery urzędniczej.
Poza karierą w Urzędzie, pełnił funkcję Kierownika Działu Obsługi Prawnej w fundacji Skarbu Państwa - Fundacji „Fundusz Współpracy” w Warszawie. W ramach pełnionych obowiązków obsługiwał przetargi prowadzone na rzecz administracji rządowej w ramach programu Transition Facility głównie w dziedzinie informatyki.
Wspierał i doradzał beneficjentom projektów nadzorowanych przez Władzę Wdrażającą Program Współpracy Przygranicznej Phare z zakresu udzielania zamówień publicznych.
Legal Expert w unijnym projekcie o współpracy bliźniaczej IPA 2008 AL08IBEC01 „Support for the strengthening of the Albanian public procurement, concessions and public auctions systems” pomiędzy Urzędem Zamówień Publicznych a albańską Agencją Zamówień Publicznych (PPA) oraz w unijnym projekcie o współpracy bliźniaczej pomiędzy Urzędem Zamówień Publicznych a chorwacką Agencją Zamówień Publicznych.
Inicjator i autor zmian w ustawie Prawo zamówień publicznych, odformalizowujących przetargowe procedury udzielania zamówień publicznych oraz procedurę odwoławczą. Stwarzając prawne ramy do efektywnego udzielania zamówień publicznych przyczynił się m.in. do efektywnej realizacji zadań publicznych związanych z wydatkowaniem funduszy UE oraz przygotowaniami do Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej EURO 2012.
Przygotował zmiany w ustawie pozwalające szerzej realizować politykę zrównoważonego rozwoju poprzez możliwości stawiania wymogów zaangażowania w realizację zamówień publicznych osób niepełnosprawnych oraz długotrwale bezrobotnych. Inicjator i autor zmian w zakresie podwykonawstwa pozwalających lepiej chronić interesy Skarbu Państwa oraz podwykonawców robót budowlanych. Przygotował zmiany prawne implementujące dwie dyrektywy unijne: tzw. dyrektywę odwoławczą oraz dyrektywę obronną.
Współautor ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi.

Obecnie doradza zamawiającym i wykonawcom prowadząc Ośrodek Doradztwa Zamówień Publicznych.
Zrealizowane projekty

Zapoznaj się z regulaminem Polskiej Platformy Szkoleniowej Pobierz regulamin

Pouczenie od odstąpienia od umowy Pobierz dokument

Zapoznaj się z obowiązkiem informacyjnym Pobierz dokument