PPS
+48 22 100 44 61
eksperci szkolenia warszawa
prof. dr hab. Andrzej Pilc

prof. dr hab. Andrzej Pilc

Jest Zastępcą Dyrektora do Spraw Naukowych Instytutu Farmakologii PAN w Krakowie oraz Kierownikiem Zakładu Neurobiologii w tym Instytucie. Jest też kierownikiem Zakładu Gospodarki Lekiem na Wydziale Nauk o Zdrowiu, Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Profesor Pilc ukończył w roku 1972 studia medyczne na wydziale lekarskim Akademii Medycznej w Łodzi (stopień MD) a w roku 1977 na tym samej uczelni obronił doktorat (stopień PhD). W roku 1982 wyjechał na roczne stypendium po doktoracie do Synthelabo w Paryżu, a w roku 1984 na dwuletni pobyt do Szkoły Medycznej Uniwersytetu Teksańskiego w Houston. W roku 1987 obronił pracę habilitacyjną, a w roku 1987 uzyskał tytuł profesorski. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się na mechanizmach działania leków psychotropowych ze szczególnym uwzględnieniem leków przeciw lękowych i przeciwdepresyjnych. Profesor Pilc jest współtwórcą hipotezy up-regulacji receptora GABA B pod wpływem leków przeciwdepresyjnych, obecnie pracuje nad rolą receptorów metabotropowych dla glutaminianu jako punktu uchwytu działania leków psychotropowych. Profesor Pilc opublikował około 200 prac naukowych w międzynarodowych czasopismach i należy do najczęściej cytowanych polskich psychofarmakologów. Działa także jako recenzent w szeregu międzynarodowych czasopism naukowych.
Zrealizowane projekty

Zapoznaj się z regulaminem Polskiej Platformy Szkoleniowej Pobierz regulamin

Pouczenie od odstąpienia od umowy Pobierz dokument

Zapoznaj się z obowiązkiem informacyjnym Pobierz dokument