PPS
+48 22 100 44 61
eksperci szkolenia warszawa
prof. dr hab.  Ewa Nowińska

prof. dr hab. Ewa Nowińska

Profesor  Ewa Nowińska specjalizuje się w zakresie prawa na dobrach niematerialnych. W szczególności przedmiotem zainteresowania są kwestie związane z funkcjonowaniem prawa autorskiego w praktyce, z ochroną rynku przed czynami nieuczciwej konkurencji, w tym reklamy.  Z problematyką powyższą związana jest tematyka ochrony dóbr osobistych zarówno osób fizycznych, jak i jednostek organizacyjnych, w tym i osób prawnych.
Jest autorem szeregu opracowań monograficznych, w tym (jako współautor) Komentarza do ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, obszernego opracowania dotyczącego prawa własności przemysłowej, monografii o granicach wolności wypowiedzi prasowej.
Jest kierownikiem Zakładu Prawa Konkurencji i Środków Masowego Przekazu.
Wiedzę teoretyczną wykorzystuje prowadząc kancelarię radcowską. Jest arbitrem w Sądzie Polubownym przy KIG  oraz w Sądzie Polubownym ds. Domen Internetowych.
Prowadzi szkolenia adresowane zarówno do uczestników rynku (przedsiębiorców, konsumentów), jak i do jednostek administracji publicznej, w szczególności w zakresie obowiązku udzielania informacji, praw autorskich, prawa mediów.
Zrealizowane projekty

Zapoznaj się z regulaminem Polskiej Platformy Szkoleniowej Pobierz regulamin

Pouczenie od odstąpienia od umowy Pobierz dokument

Zapoznaj się z obowiązkiem informacyjnym Pobierz dokument