PPS
+48 22 100 44 61
eksperci szkolenia warszawa
prof. dr hab. Katarzyna Materska

prof. dr hab. Katarzyna Materska

Profesor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie,  dyrektor Biblioteki Głównej tegoż uniwersytetu; pracownik naukowy, nauczyciel akademicki (w latach 1988-2014 na Uniwersytecie Warszawskim),  badaczka problemów informacji i wiedzy w organizacjach różnego typu,  autorka kilkudziesięciu artykułów i kilku książek z zakresu szeroko pojętego zarządzania informacją i wiedzą (m.in. Informacja w organizacjach społeczeństwa wiedzy. Warszawa 2007; Jak szukać w oceanie informacji. Poradnik dla przedsiębiorców. Warszawa 2013),  ekspert w Związku Pracodawców Warszawy i Mazowsza; ekspert w projekcie "Biblioteki w społeczeństwie wiedzy. Strategie przyszłości" 2010-2011; członek Zespołu Sterującego Programu Rozwoju Kultury w Warszawie 2012-2014; członek licznych komitetów naukowych i rad redakcyjnych czasopism; członek m.in. International Society for Knowledge Organization (skarbnik krajowy), Polskiego Towarzystwa Informacji Naukowej, Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, SCIP Polska, Stowarzyszenia Alumni.
Zrealizowane projekty

Zapoznaj się z regulaminem Polskiej Platformy Szkoleniowej Pobierz regulamin

Pouczenie od odstąpienia od umowy Pobierz dokument

Zapoznaj się z obowiązkiem informacyjnym Pobierz dokument