PPS
+48 22 100 44 61
eksperci szkolenia warszawa
mgr inż. Katarzyna Markiewicz-Śliwa

mgr inż. Katarzyna Markiewicz-Śliwa

Kierownik Biura Obsługi Projektów Międzynarodowych w Politechnice Śląskiej, członek Komitetu Sterującego Politechniki Śląskiej, członek Management Committee akcji COST BESTPRAC, członek zespołu ds. wynagrodzeń KRPUT,    ekspert w projekcie „Innowacyjny model współpracy pomiędzy uczelniami wyższymi i przedsiębiorstwami, oparty na nowym systemie wdrażania technologii” od 17 lat zajmująca się zarządzaniem różnymi rodzajami projektów międzynarodowych (Programy Ramowe UE, Program Euratom, Fundusz Badawczy Węgla i Stali, Life+ , Tempus, Program ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji – CIP, European Science Foundation, Projekty Międzynarodowe Współfinansowane, Projekty Międzynarodowe Niewspółfinansowane, ERA-Net, ERA-Net PLUS, COST). Koordynator merytoryczny i finansowy 6 projektów realizowanych w Programach Ramowych zarówno w roli koordynatora jak i partnera. Absolwentka studiów prowadzonych w Politechnice Śląskiej, École de MINES Saint-Étienne, Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Wyższej Szkoły Biznesu. Uczestnik licznych kursów i szkoleń prowadzonych przez agencje krajowe a także Komisję Europejską, Research Executive Agency of the European Commission oraz liczne firmy szkoleniowe w całej Europie.
Zrealizowane projekty

Zapoznaj się z regulaminem Polskiej Platformy Szkoleniowej Pobierz regulamin

Pouczenie od odstąpienia od umowy Pobierz dokument

Zapoznaj się z obowiązkiem informacyjnym Pobierz dokument