PPS
+48 22 100 44 61
eksperci szkolenia warszawa
 Jarosław Marciniak

Jarosław Marciniak

Prawnik, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego i studiów podyplomowych Zarządzanie Pracą.  Właściciel firmy HR Audytor, stale współpracuje z firmą Wolters Kluwer, od 15 lat realizuje specjalistyczne szkolenia w dziedzinie zarządzania i prawa pracy.
Od 24 lat zajmuje się zarządzaniem - zarówno w sektorze administracji jak i w przedsiębiorstwach - jako menedżer personalny, konsultant i trener. Obszarem jego aktywności jest przede wszystkim kompleksowa problematyka pracy kadrowej (audyty, analizy), regulacje wewnętrzne w firmach (regulaminy, procedury) oraz systemy zarządzania, ocen i motywacji.
Autor ponad 300 artykułów, komentarzy, opracowań w zakresie zarządzania ludźmi i prawa pracy, a także 12 książek z tego obszaru (w tym m.in. OPTYMALIZACJA ZATRUDNIENIA, WYNAGRODZEŃ I STRUKTUR ORGANIZACYJNYCH, Wolters Kluwer, Warszawa 2009 i 2016; REGULAMINY I PROCEDURY W FIRMIE, Wydawnictwo LEX, Warszawa 2012 i 2014; MERITUM HR, Wolters Kluwer, Warszawa 2011 i 2013 - kompendium wiedzy i praktyki z obszaru personalnego, redakcja merytoryczna, a także wydana w lipcu 2015 r. AUDYT I CONTROLLING FUNKCJI PERSONALNEJ W PRZEDSIĘBIORSTWIE). W ciągu ostatnich dziesięciu lat opracował również autorskie narzędzia w obszarze zarządzania ludźmi i pracą - procedury, formularze, zestawy wskaźników, raporty.  
Jarosław Marciniak od 12 lat jest znanym i cenionym ekspertem w dziedzinie przeciwdziałania anomii pracowniczej, w szczególności mobbingowi i dyskryminacji w zatrudnieniu. Był m.in. ekspertem programu antydyskryminacyjnego UNDP „Równi w pracy – to się opłaca”,  członkiem rządowego zespołu ekspertów ds. przeciwdziałania mobbingowi . Jest autorem kilku książek poświęconych tej tematyce m.in.: PRZECIWDZIAŁANIE DYSKRYMINACJI W ZATRUDNIENIU. JAK W PRAKTYCE ZWALCZAĆ MOBBING I INNE FORMY DYSKRYMINACJI, Wyd. Alphapro 2004, PRZECIWDZIAŁANIE MOBBINGOWI W MIEJSCU PRACY. PORADNIK DLA PRACODAWCY, Wyd. Wolters Kluwer Polska 2008 oraz w roku 2010 i 2014 MOBBING, DYSKRYMINACJA, MOLESTOWANIE – ZASADY PRZECIWDZIAŁANIA.
Od 9 lat prowadzi zajęcia na studiach podyplomowych (kierunek psychologia śledcza) na Uniwersytecie SWPS (we Wrocławiu i w Warszawie): „Przestępstwa w miejscu pracy. Mobbing, dyskryminacja, molestowanie, naruszanie godności osobistej pracowników; Sylwetki sprawców oraz psychologiczne i prawne aspekty interwencji”. Realizuje szkolenia, warsztaty – dla kadry kierowniczej, pracowników, a także zajęcia dla komisji (zespołów) ds. przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji (łącznie 200 szkoleń od 2005 roku). Przygotowuje oraz opiniuje procedury antymobbingowe i antydyskryminacyjne.

Zrealizowane projekty

Zapoznaj się z regulaminem Polskiej Platformy Szkoleniowej Pobierz regulamin

Pouczenie od odstąpienia od umowy Pobierz dokument

Zapoznaj się z obowiązkiem informacyjnym Pobierz dokument