PPS
+48 22 100 44 61
eksperci szkolenia warszawa
 Remigiusz Lis

Remigiusz Lis

Absolwent wydziału filozoficznego KUL oraz informatycznego studium podyplomowego Politechniki Śląskiej. Od 15 lat zajmuje się praktycznie informatyzacją bibliotek i digitalizacją zbiorów bibliotecznych. Kierownik Działu Mediów Cyfrowych „Digitarium” Biblioteki Śląskiej w Katowicach i przewodniczący Zespołu Koordynacyjnego Śląskiej Biblioteki Cyfrowej. Autor i koordynator wielu projektów digitalizacyjnych, m. in.: Śląska Biblioteka Cyfrowa (2006-), Społeczna Pracownia Digitalizacji (Mecenat, MKiDN, 2007), Śląska Internetowa Biblioteka Zbiorów Zabytkowych (EFRR, PO IiŚ, 2008-13), Digitalizacja czasopism regionalnych z lat 1887–1939, Digitalizacja publikacji urzędowych wraz z modernizacją SPD (WPR Kultura+, MKiDN, 2014-15).
Inicjator i współautor serwisów (blog, forum) Biblioteka 2.0 (2007-) promujących stosowanie nowych technologii w bibliotekarstwie. Trener szkoleń z zakresu digitalizacji, planowania i prowadzenia projektów digitalizacyjnych dla bibliotekarzy, m.in. w centrum kompetencji digitalizacji Biblioteki Narodowej. Autor wielu publikacji naukowych i popularyzatorskich z zakresu digitalizacji i tworzenia bibliotek cyfrowych.
Członek szeregu zespołów eksperckich projektów i inicjatyw, m.in.: Biblioteki w społeczeństwie wiedzy - strategie dla przyszłości, Scenariusze przyszłości bibliotek (FRSI, 2010-11), Lubelska Biblioteka Wirtualna (2014), zespołu sterującego MKiDN programu Ochrona i cyfryzacja dziedzictwa kulturowego, 2013-14).
Zrealizowane projekty

Zapoznaj się z regulaminem Polskiej Platformy Szkoleniowej Pobierz regulamin

Pouczenie od odstąpienia od umowy Pobierz dokument

Zapoznaj się z obowiązkiem informacyjnym Pobierz dokument