PPS
+48 22 100 44 61
eksperci szkolenia warszawa
 Anna Kasolik

Anna Kasolik

Ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, a także studia podyplomowe z zakresu prawa autorskiego, wydawniczego i prasowego w Instytucie Prawa Własności Intelektualnej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz studia podyplomowe z zakresu prawa medycznego i bioetyki prowadzone przez Uniwersytet Jagielloński.
Zajmuje się w prawem cywilnym, w szczególności prawem procesowym. W zakresie prawa gospodarczego zajmuje się obsługą przedsiębiorców, w tym przygotowywaniem i analizą umów oraz prawem spółek handlowych. Ponadto prowadzi sprawy z zakresu prawa własności intelektualnej, ochrony dóbr osobistych i sprawy dotyczące błędów w sztuce medycznej.
Współautorka książek „Metodyka sporządzania umów gospodarczych” oraz „Metodyka sporządzania pism procesowych w spawach, cywilnych, karnych, gospodarczych i administracyjnych”. Prowadzi zajęcia dla studentów z prawa cywilnego procesowego. Prowadzi zajęcia dla aplikantów adwokackich Krakowskiej Izby Adwokackiej z dziedziny przygotowywania i analizy umów gospodarczych. Od 2016r. także sędzia Sądu Dyscyplinarnego przy Krakowskiej Izbie Adwokackiej.

Zrealizowane projekty

Zapoznaj się z regulaminem Polskiej Platformy Szkoleniowej Pobierz regulamin

Pouczenie od odstąpienia od umowy Pobierz dokument

Zapoznaj się z obowiązkiem informacyjnym Pobierz dokument