PPS
+48 22 100 44 61
eksperci szkolenia warszawa
 Joanna  Karasińska

Joanna Karasińska

Radca prawny w Kancelarii Prawnej Bukowski i Wspólnicy Sp.k. Kraków-Katowice. Specjalizuje się w prawie gospodarczym i handlowym, w tym w prawie spółek handlowych oraz w zagadnieniach dotyczących efektywności podatkowej zmian kapitałowych. Doradza w wąskiej dziedzinie prawa, zajmując się podatkowymi aspektami praw własności intelektualnej, w tym transferem tych praw oraz wnoszeniem ich do spółek w formie aportów, jak również wyceną praw na potrzeby transakcyjne. Ponadto, specjalizuje się w kwestiach opodatkowania honorariów autorskich w kraju i za granicą oraz oskładkowania umów zawieranych z twórcami i artystami z różnych branż.
W zakresie prowadzonej praktyki świadczy kompleksowe doradztwo korporacyjne dla wspólników i organów spółek. Pomaga również przy wyborze najkorzystniejszej formy prowadzenia działalności oraz jej efektywności podatkowej. Odpowiada za bezpieczeństwo prawne transakcji zbywania przedsiębiorstw, ich zorganizowanych części, przekształceń podmiotów, wnoszenia aportów, oraz dokonywania zmian struktury właścicielskiej i kapitałowej podmiotów gospodarczych.
Reprezentuje krajowych i zagranicznych przedsiębiorców w trakcie negocjowania i konstruowania kontraktów handlowych. Zajmuje się także tworzeniem mechanizmów zabezpieczania interesów pracodawców przed wykorzystywaniem ich poufnych informacji,  w tym przygotowuje umowy o zakazie konkurencji i zachowaniu poufności oraz tworzy regulaminy i polityki bezpieczeństwa informacji.
Prowadzi czynną praktykę procesową w obszarze prawa cywilnego i gospodarczego, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii dochodzenia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umów.
Doradza przy zakładaniu fundacji i stowarzyszeń oraz świadczy bieżącą obsługę prawną tych podmiotów. Prowadzi specjalistyczne szkolenia dotyczące podatkowych aspektów praw własności intelektualnej. Publikuje w pismach branżowych, m.in. TV Kamera.
Zrealizowane projekty

Zapoznaj się z regulaminem Polskiej Platformy Szkoleniowej Pobierz regulamin

Pouczenie od odstąpienia od umowy Pobierz dokument

Zapoznaj się z obowiązkiem informacyjnym Pobierz dokument