PPS
+48 22 100 44 61
eksperci szkolenia warszawa
dr Aleksander Jakubowski

dr Aleksander Jakubowski

Doktor nauk prawnych, radca prawny, prowadzi zajęcia z prawa i postępowania administracyjnego na Uniwersytecie Warszawskim. Doradca ds. prawnych Prorektora ds. studentów i jakości kształcenia Uniwersytetu Warszawskiego. Asystent sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego, wcześniej asystent sędziego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.
 
Stypendysta Narodowego Centrum Nauki. Kierował realizacją grantu z Narodowego Centrum Nauki. Odbył staż naukowy na Wydziale Prawa Uniwersytetu Wiedeńskiego. Były członek Komisji Prawno-Statutowej oraz Komisji ds. Badań Naukowych Senatu Uniwersytetu Warszawskiego.  
 
Specjalizuje się w prawie i postępowaniu administracyjnym oraz sądowoadministracyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień z zakresu szkolnictwa wyższego oraz postępowań przed sądami administracyjnymi w sprawach, w których stroną są uczelnie wyższe lub agencje naukowo-badawcze. Prowadzi szkolenia i warsztaty dotyczące tej materii. Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych. Jego dorobek obejmuje komentarze do ustaw, rozdziały w monografiach, artykuły, glosy i recenzje. Współredaktor publikacji „Prawo nauki. Zagadnienia wybrane” (wraz z Prof. dr hab. Aleksandrą Wiktorowską).

Zrealizowane projekty

Zapoznaj się z regulaminem Polskiej Platformy Szkoleniowej Pobierz regulamin

Pouczenie od odstąpienia od umowy Pobierz dokument

Zapoznaj się z obowiązkiem informacyjnym Pobierz dokument