PPS
+48 22 100 44 61
eksperci szkolenia warszawa
Prof. nadzw. dr hab. Artur Hołda, CICA

Prof. nadzw. dr hab. Artur Hołda, CICA

Prof. nadzw. Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (UEK) oraz Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie (WSEI). Pracownik naukowo-dydaktyczny Katedry Rachunkowości UEK oraz Kierownik Zakładu Finansów i Rachunkowości w WSEI. Jest autorem i współautorem ponad 100 opracowań, w tym o charakterze książkowym, z dziedziny rachunkowości i finansów. Szeroko współpracuje z praktyką gospodarczą w tym z międzynarodowymi grupami kapitałowymi. Prowadzi obligatoryjne szkolenia dla biegłych rewidentów w Polsce, jak również zajęcia na studiach MBA (Master of Business Administration). Posiada certyfikat dyplomowanego księgowego IFAC oraz jest audytorem II stopnia PIKW, jak również ma kwalifikacje zawodowe Certyfikowanego Audytora ds. (systemów) Kontroli Wewnętrznych - CICA (Certified Internal Controls Auditor).
Zrealizowane projekty

Zapoznaj się z regulaminem Polskiej Platformy Szkoleniowej Pobierz regulamin

Pouczenie od odstąpienia od umowy Pobierz dokument

Zapoznaj się z obowiązkiem informacyjnym Pobierz dokument