PPS
+48 22 100 44 61
eksperci szkolenia warszawa
 Paweł Granecki

Paweł Granecki

absolwent Uniwersytetu Łódzkiego, jest wpisany na listę Warszawskiej Okręgowej Izby Radców. Swoją karierę zawodową rozpoczął w 1991 r. początkowo zdobywając doświadczenie zawodowe w jednostkach sektora finansów publicznych, co pozwoliło nabyć cenne doświadczenie przydatne w kontekście późniejszy lat pracy w obszarze zamówień publicznych. W zamówieniach publicznych specjalizuje się już od 1995 r. W 2005 r. został odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi RP przez Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego.
Aktualnie Paweł Granecki prowadzi samodzielną Kancelarię radcy prawnego specjalizującą się w dziedzinie zamówień publicznych. Jednocześnie dzieli się swoją wiedzą oraz doświadczeniem prowadząc wykłady z zakresu prawa zamówień publicznych. Wykłady odbywały się m.in. w: Wyższej Szkole administracji Publicznej w Łodzi, Instytucie Prawa Zamówień Publicznych. Aktualnie wykłada na Uniwersytecie Warszawskim na Podyplomowym Studium Zamówień Publicznych i Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na Studiach Podyplomowych w zakresie Zamówień Publicznych.
Dzięki wieloletniej praktyce w dziedzinie zamówień publicznych Paweł Granecki był powoływany na eksperta do sejmowej komisji ds. zmiany ustawy o zamówieniach publicznych.
Ze względu na szeroką wiedzę i ogromne doświadczenie jest regularnie zapraszany do udziału w wielu seminariach, szkoleniach oraz konferencjach w charakterze eksperta i wykładowcy. Dotychczasowo był prelegentem m.in. na: VII Forum Przetargów Publicznych w 2012 r., VIII Forum Przetargów Publicznych w 2013 r., Forum Zamówień Publicznych na Roboty Budowlane w 2014 r., IX Forum Przetargów Publicznych w 2014 r., 20- lecie systemu zamówień publicznych w 2014 r., II Forum Zamówień Publicznych na Roboty Budowlane w 2015 r. W najbliższym czasie będzie brał udział w charakterze eksperta podczas X Forum Przetargów Publicznych.
Paweł Granecki ma na swoim koncie wiele publikacji z zakresu prawa zamówień publicznych. Jest autorem komentarza do ustawy: „Prawo zamówień publicznych – komentarz”. Komentarz radcy prawnego Pawła Graneckiego jest bardzo często cytowany zarówno przez Krajową Izbę Odwoławczą jak i sądy okręgowe. Dotychczas ukazały się cztery wydania komentarza. Ponadto jest autorem pięciu książek z zakresu zamówień publicznych. Regularnie od wielu lat publikuje również artykuły w pismach branżowych, m.in. w: Przeglądzie Samorządowym Monitor Zamówień Publicznych, Przetargach Publicznych, Gazecie Prawnej, Rzeczpospolitej.
Wieloletnie doświadczenie w dziedzinie zamówień publicznych we współpracy zarówno z Zamawiającymi jak i Wykonawcami, liczne zaproszenia do występowania w charakterze prelegenta podczas ogólnokrajowych konferencji i szkoleń, wykłady prowadzone na czołowych polskich uczelniach, artykuły publikowane w prestiżowych branżowych pismach i prasie ogólnopolskiej oraz rekomendacje pochodzące od podmiotów współpracujących idealnie odzwierciedlają radcę prawnego Pawła Graneckiego i wysoki poziom świadczonych przez niego usług prawnych.

Zrealizowane projekty

Zapoznaj się z regulaminem Polskiej Platformy Szkoleniowej Pobierz regulamin

Pouczenie od odstąpienia od umowy Pobierz dokument

Zapoznaj się z obowiązkiem informacyjnym Pobierz dokument