PPS
+48 22 100 44 61
eksperci szkolenia warszawa
dr hab. Wojciech Filipkowski

dr hab. Wojciech Filipkowski

Doktor habilitowany nauk prawnych; zatrudniony na stanowisku profesora nadzwyczajnego Uniwersytetu w Białymstoku.
W 1999 r. ukończył Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Tam też w 2002 r. obronił rozprawę doktorską pt. „Przeciwdziałanie procederowi prania pieniędzy ze szczególnym uwzględnieniem instytucji rynku finansowego”.
Autor blisko 100 publikacji z zakresu prawa karnego materialnego, kryminologii i kryminalistyki. Ekspert z zakresu przestępczości zorganizowanej, procederu prania pieniędzy i finansowania terroryzmu. Obecnie specjalizuje się w prawnych, kryminologicznych i kryminalistycznych aspektach wykorzystywania przez organy ścigania i wymiaru sprawiedliwości najnowszych technologii, zwłaszcza teleinformatycznych. Od 2006 r. do chwili obecnej uczestnik ponad 11 krajowych projektów badawczych lub badawczo–rozwojowych z zakresu szeroko rozumianego bezpieczeństwa. W latach 2009–2011 kierownik projektu rozwojowego pt. „Prawne i kryminologiczne aspekty wdrożenia i stosowania nowoczesnych technologii służących ochronie bezpieczeństwa wewnętrznego” (Nr OR00003707) finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, a realizowanego przez konsorcjum naukowo–przemysłowe PPBW sp.  z o. o. i Uniwersytetu w Białymstoku. Od 2014 r. pełni funkcję Dyrektora ds. naukowych Europejskiego Instytutu Bezpieczeństwa Wewnętrznego.
Członek Polskiego Towarzystwa Kryminologicznego im  S.  Batawii oraz Polskiej Platformy Bezpieczeństwa Wewnętrznego.
Zrealizowane projekty

Zapoznaj się z regulaminem Polskiej Platformy Szkoleniowej Pobierz regulamin

Pouczenie od odstąpienia od umowy Pobierz dokument

Zapoznaj się z obowiązkiem informacyjnym Pobierz dokument