PPS
+48 22 100 44 61
eksperci szkolenia warszawa
 Tomasz Duchniak

Tomasz Duchniak

radca prawny, senior associate w kancelarii prawnej Sołtysiński Kawecki & Szlęzak

Tomasz Duchniak ukończył prawo oraz stosunki międzynarodowe (specjalizacja - prawo, gospodarka i kultura europejska) na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Studiował również na Uniwersytecie im. Georga Augusta w Getyndze.

Mecenas Tomasz Duchniak doradza polskim i zagranicznym przedsiębiorstwom we wszystkich aspektach prawnych przygotowania i realizacji inwestycji, w tym szczególnie w sprawach z zakresu prawa ochrony środowiska i prawa budowlanego.

Jego doświadczenie obejmuje m.in. liczne postępowania administracyjne i sądowo-administracyjne dotyczące decyzji środowiskowych, w tym oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz udziału społeczeństwa i organizacji ekologicznych w tych postępowaniach. Mecenas Tomasz Duchniak doradza również m.in. w sprawach z zakresu gospodarki wodno-ściekowej, pozwoleń zintegrowanych i sektorowych, rekultywacji zanieczyszczonego terenu, substancji chemicznych (w tym niebezpiecznych chemikaliów), gospodarki odpadami i opłatami związanymi z wytwarzaniem odpadów, emisji substancji oraz w sprawach z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego, w tym miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Jego doświadczenie obejmuje również doradztwo dotyczące obowiązków przedsiębiorców w zakresie rejestracji, oceny, zgłoszenia oraz uzyskania zezwolenia na stosowanie określonych substancji chemicznych wynikających z tzw. rozporządzenia REACH.

Doradza inwestorom w procesie przygotowania tzw. inwestycji greenfield, w tym w szczególności z zakresu prawa ochrony środowiska i prawa budowlanego.

Regularnie publikuje w „Rzeczpospolitej” o sprawach dotyczących prawa ochrony środowiska i procesu inwestycyjnego.

Zrealizowane projekty

Zapoznaj się z regulaminem Polskiej Platformy Szkoleniowej Pobierz regulamin

Pouczenie od odstąpienia od umowy Pobierz dokument

Zapoznaj się z obowiązkiem informacyjnym Pobierz dokument