PPS
+48 22 100 44 61
eksperci szkolenia warszawa
dr Małgorzata Dobrzyńska – Dąbska

dr Małgorzata Dobrzyńska – Dąbska

Radca prawny, specjalizuje się w zagadnieniach pomocy publicznej, prawa energetycznego, administracyjnego, zamówień publicznych oraz projektów inwestycyjnych, finansowanych z funduszy Unii Europejskiej. Obroniła rozprawę doktorską dotyczącą funduszy UE.
 Współpracuje z kancelarią Allen & Overy, A. Pędzich sp. k.Allen & Overy, A. Pędzich sp. k. Łączy wiedzę ekspercką w dziedzinie pomocy publicznej z praktycznym stosowaniem prawa zamówień publicznych. Uczestniczy w przygotowaniu dokumentacji przetargowej po stronie zamawiających jak i wykonawców, prowadzi postępowania odwoławcze od czynności zamawiających przed Krajową Izbą Odwoławczą. Mec. Dobrzyńska – Dąbska analizuje kwestie związane z występowaniem pomocy publicznej w transakcjach fuzji i przejęć, projektach nabywania środków trwałych i inwestycji budowlanych z dotacji unijnych, sprawach dotyczących gwarancji i poręczeń udzielanych ze środków publicznych oraz pomocy regionalnej i de minimis.
 Posiada bogate doświadczenie w obsłudze prawnej przedsiębiorstw energetycznych między innymi w zakresie prowadzenia postępowań dotyczących służebności przesyłu, wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości oraz ustalenia odszkodowanie za ograniczenie korzystania z nieruchomości. Od kilku lat jest pełnomocnikiem procesowym operatora systemu przesyłowego. Sporządzała opinie i analizy prawne dla wiodących uczestników energetycznych w zakresie spraw dotyczących pomocy publicznej w energetyce, odnawialnych źródeł energii, ograniczeń emisji, instrukcji ruchu i eksploatacji sieci, taryfowania i koncesjonowania oraz umów energetycznych.
Jest wykładowcą Prawa gospodarczego i Podstaw prawa w Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie, Elementów z zakresu prawa energetycznego i Prawa energetycznego i pomocy publicznej w energetyce w Podyplomowym Studium Akademia Energetyki w Szkole Głównej Handlowej oraz Prawa energetycznego w Europejskiej Wyższej Szkole Prawa i Administracji.
Jest ponadto autorką szeregu publikacji w prasie branżowej i fachowej.
Zrealizowane projekty

Zapoznaj się z regulaminem Polskiej Platformy Szkoleniowej Pobierz regulamin

Pouczenie od odstąpienia od umowy Pobierz dokument

Zapoznaj się z obowiązkiem informacyjnym Pobierz dokument