PPS
+48 22 100 44 61
eksperci szkolenia warszawa
 Eryk Bunsch

Eryk Bunsch

Dyplomowany konserwator dzieł sztuki (Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki ASP w Warszawie). Od 2000 zatrudniony w Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, początkowo w Dziale Konserwacji, a od 2011 w Dziale Dokumentacji i Cyfryzacji, od 2013 kierownik Pracowni Dokumentacji Trójwymiarowej. Od 2007 roku we współpracy z Wydziałem Mechatroniki Politechniki Warszawskiej rozwija techniki precyzyjnej dokumentacji trójwymiarowej w oparciu o skanowanie z oświetleniem strukturalnym.
Od 2011 ekspert Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów i od 2012 Narodowego Instytutu Audiowizualnego w zakresie cyfrowych technik dokumentacji obiektów dziedzictwa kulturowego.
Realizował w muzeum siedem projektów rozwojowych z zakresu digitalizacji obiektów dziedzictwa kulturowego.
Od 2012 do 2016 członek komitetu sterującego akcji COST TD 1201 "Colour and Space in Cultural Heritage".
Autor i współautor wielu opracowań z zakresu konserwacji dzieł sztuki, precyzyjnej dokumentacji trójwymiarowej i archeologii.
Zrealizowane projekty

Zapoznaj się z regulaminem Polskiej Platformy Szkoleniowej Pobierz regulamin

Pouczenie od odstąpienia od umowy Pobierz dokument

Zapoznaj się z obowiązkiem informacyjnym Pobierz dokument