PPS
+48 22 100 44 61
eksperci szkolenia warszawa
dr Katarzyna Brzychcy

dr Katarzyna Brzychcy

Posiada piętnastoletnie doświadczenie w zakresie przygotowania, oceny, realizacji i rozliczenia projektów i programów współfinansowanych z EFS. Kierowała zadaniami Instytucji Pośredniczącej w ramach trzech perspektyw finansowych. Zarządzała procesem  wdrażania SPO RZL, ZPORR, POKL, POWER i RPO WZ w zakresie EFS: przygotowywanie projektów dokumentów organizacyjnych i merytorycznych m.in. procedur regulujących funkcjonowanie Instytucji Pośredniczącej w zakresie informowania o funduszach europejskich,  aplikowania       o dofinansowanie, oceny wniosków, ich rozliczania i kontroli.Kierowała zespołami różnej wielkości od 7 do 150 osób. Odpowiadała za dobór  pracowników, ich rozwój, motywowanie, kierowanie nimi.
Prowadzenie szkoleń i spotkań informacyjnych wewnętrznych i zewnętrznych, w tym dotyczących programów EFS,  prowadzenie działań partnerskich na rzecz rynku pracy, koordynacja realizacji projektów w zakresie PT, Projekty EFS. Opracowanie materiałów dydaktycznych w systemie e – learningu dla przedmiotu Rynek pracy. Opracowywanie programów i scenariuszy zajęć. Przeprowadziła ponad 400 godzin zajęć z zakresu  funduszy europejskich, zarządzania i kompetencji miękkich. Ekspert rynku pracy i EFS, doktor nauk ekonomicznych, absolwentka MBA, trener biznesu, coach, certyfikowany trener FRIS. Doświadczenie praktyczne łączy z wiedzą teoretyczną. Zajęcia prowadzi w sposób aktywny, warsztatowy.
Zrealizowane projekty

Zapoznaj się z regulaminem Polskiej Platformy Szkoleniowej Pobierz regulamin

Pouczenie od odstąpienia od umowy Pobierz dokument

Zapoznaj się z obowiązkiem informacyjnym Pobierz dokument