PPS
+48 22 100 44 61
eksperci szkolenia warszawa
Prof. dr hab. inż. Maciej Bagiński

Prof. dr hab. inż. Maciej Bagiński

Pracownik Politechniki Gdańskiej na Wydziale Chemicznym. Jest szefem grupy badawczej w zakresie chemii medycznej w Katedrze Technologii Leków i Biochemii. Obronił doktorat w dziedzinie chemii na Politechnice Gdańskiej w 1995 roku (grupa prof. E. Borowskiego). Otrzymał stopień doktora habilitowanego w 2007 roku z biofizyki w Instytucie Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Stanowisko profesora nadzwyczajnego na PG otrzymał w 2010 r. a tytuł profesora w dziedzinie chemii otrzymał w 2016 r. Odbył szereg staży we Włoszech i staż podoktorski jako stypendysta Fulbrighta na Uniwersytecie Kalifornijskim w San Diego, USA (grupa prof J.A. McCammon'a). Prof. Bagiński otrzymał w 2003 r. Międzynarodową Nagrodę Europy za badania nad tworzeniem kanałów przez antybiotyk amfoterycynę B z Fundacji Rottendorf, Niemcy.
Kierownik Studiów Doktoranckich (liczących ponad 160 studentów) na Wydz. Chemicznym PG. Członek Komisji ds. Studiów Doktoranckich na Politechnice Gdańskiej. W latach 2009-2015 był szefem Programu InterPhD rozwoju interdyscyplinarnych studiów doktoranckich na Politechnice Gdańskiej (Projekt z POKL 14,5 mln zł). Członek V Sekcji Centralnej Komisji ds Stopni i Tytułów Naukowych. Jego działalność międzynarodowa obejmuje m.in. ocenę projektów badawczych w Komisji Europejskiej, Hiszpanii, Portugalii, Czechach i Łotwie (ocenił ponad 300 projektów) oraz pełnienie funkcji recenzenta w wielu prestiżowych czasopismach. Jest też członkiem międzynarodowej sieci studiów doktoranckich w dziedzinie farmakoinformatyki EUROPIN zrzeszającej osiem uniwersytetów europejskich. Opiekuje się obecnie sześcioma doktorantami.
Zrealizowane projekty

Zapoznaj się z regulaminem Polskiej Platformy Szkoleniowej Pobierz regulamin

Pouczenie od odstąpienia od umowy Pobierz dokument

Zapoznaj się z obowiązkiem informacyjnym Pobierz dokument